Bladsy 4 van 4 EersteEerste 1234
Wys resultate 46 tot 58 van 58

Draad: Is hierdie forum nou dood?

 1. #46
  Staatmaker Ad Astra's Avatar
  Aansluit Datum
  2012-Apr-Mon
  Plek
  Suid Vrystaat
  Poste
  1,386

  Verstek Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Dalk is die godsdiensgesprekke juis pogings om geskille te bewerkstellig sodat 'n eensgesinde plan nooit in werking sal kom nie. Hulle noem dit sabotasie, of in die weermag het ons ook van "teeninligting/counter intelligence" gepraat.

  Kyk nou maar na 'n ou soos Fanie wat heeltyd "BIBLE bashing" gebruik asook die idee dat "Afrikaners" en "Boere" aparte spesies is. Maak seker dat blanke, afrikaanssprekende mense nie eens sal wil saamstaan nie, om nie eens te praat van blanke, andertaliges nie.

  En dan is daar Deborah wat "doom" en "gloom" probeer versin met die hoop dat almal sal agteroor sit en wag vir die "einde", in der waarheid boedel oorgee met die idee dat planne nutteloos sal wees.

  Hartseerste van alles, hulle slaag mense, hulle slaag. Die forum is dood...

 2. #47

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Eerstens behoort ons te besef dat die probleme waarmee ons vandag worstel, grootliks die gevolg is van verkeerde besluite wat geneem is deur hoofsaaklik blanke (Afrikaanssprekende?) politici en kerkleiers. Tweedens behoort ons te besef dat hierdie probleme opgelos moet word deur mense van “vlees en bloed” en dat ons nié moet hoop dat ons probleme eendag soos mis voor die son sal verdwyn nadat óf ruimtewesens óf natuurrampe ons vuilwerk vir ons gedoen het nie...

 3. #48

  Verstek Re: Is hierdie forum nou dood?

  Hier is my voorstel vir 4 vertekpunte waarmee diegene wat besorgd is oor die welsyn van die Boervolk (ongeag hulle onderlinge godsdienstige verskille), hulle mee kan vereenselwig:

  1) Daar is verskeie menserasse wat weens oorgeërfde gene wesenlik van mekaar verskil veral betreffende hulle intelligensie- en skeppingsvermoëns. Hierdie verskille het daartoe aanleiding gegee dat unieke kulturele waardes en uiteenlopende lewensomstandighede van o.a. Witmense, Sjinese en Afrikane, met die verloop van tyd ontstaan het.

  2) Die voortbestaan van unieke kulturele norme en waardes wat van Witmense afkomstig is, word veral deesdae bedreig deur die beheerde hoofstroommedia se gedurige propaganda, toenemende immigrasie van derdewêreldse mense na Amerika en Europa; asook negatiewe tendense in Witmense se bevolkingsaanwas.

  3) Die beste waarborg vir die voortbestaan van unieke tradisies en kulture is die vestiging van volkstate wat eksklusief of ten minste hoofsaaklik bewoon word deur mense behorende tot slegs een volk en wat regeer word deur lede van slegs daardie volk. Die groot verskil tussen ʼn volk en ʼn nasie is dat ʼn volk uit mense bestaan wat ten minste ʼn gemeenskaplike rasseherkoms en dieselfde huistaal het en dat ʼn nasie saamgestel is uit mense van verskillende rassegroepe wat verskillende tale praat, maar wat dieselfde nasiestaat bewoon, soos bv. die Suid-Afrikaanse nasie. Robert van Tonder verwys as volg na die Boervolk op bladsy 60 van sy boek, “Boerestaat”: “’n Volk het sy eie geskiedenis wat net syne is; sy eie tradisies, feesdae, staatsvorm en staatsopvattinge; eie grondgebied (staat); eie taal; eie kleur; eie simbole, vlae en volksliedere. Ons Boere kwalifiseer honderd persent maar die Afrikaanssprekende Kapenaars wat die [destydse] NP-regering uitmaak het geen van hierdie eienskappe nie.”

  4) Daar is invloedryke drukgroepe wat hulle beywer vir die totstandkoming van ʼn onderdrukkende totalitêre Eenwêreldorde. Die bestaan van volke met unieke kulturele norme en waardes met hul eie onafhanklike volkstate, is een van die grootste struikelblokke vir die verwesenliking van hierdie Eenwêreldorde. Veelrassige een-mens-een-stem demokrasieë en organisasies soos die Europese Unie en Afrika Unie, dien as tussenfases op pad na die beplande Eenwêreldregering.

 4. #49
  Steunpilaar
  Aansluit Datum
  2011-Jun-Sun
  Plek
  Pretoria, Transvaal
  Poste
  2,229

  Verstek Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Daar was voorheen 'n een wereld orde en die' het sy agterent gesien. Dis waaruit hierdie klomp misdadigers hulle idiologie, gelowe en ander idees kry - die piramides wat oor die hele wereld staan.

  Die verskil is die aliens wat voorheen hier was het tegnologie gehad wat nie vandag bestaan nie, vandaar die beheptheid van die mag soekers daarmee en die onderdrukking van mense wat vry wil wees daarvan. Daar is reeds verskeie kere tegnologie gebruik om gratis energie te maak, maar dit kan nie toegelaat word nie want as dit moet gebeur verloor die gespuis al hulle mag. Niemand sal dan van hulle afhanklik wees nie.
  Groente !
  Fanie

 5. #50
  Steunpilaar
  Aansluit Datum
  2011-Jun-Sun
  Plek
  Pretoria, Transvaal
  Poste
  2,229

  Verstek Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur Die Ou Man Bekyk pos
  Klik gerus op hierdie skakel.
  Ek het my kommentaar onder die skakel gepos.
  Groente !
  Fanie

 6. #51

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur F a n i e Bekyk pos
  Daar was voorheen 'n een wereld orde en die' het sy agterent gesien. Dis waaruit hierdie klomp misdadigers hulle idiologie, gelowe en ander idees kry - die piramides wat oor die hele wereld staan.

  Die verskil is die aliens wat voorheen hier was het tegnologie gehad wat nie vandag bestaan nie, vandaar die beheptheid van die mag soekers daarmee en die onderdrukking van mense wat vry wil wees daarvan. Daar is reeds verskeie kere tegnologie gebruik om gratis energie te maak, maar dit kan nie toegelaat word nie want as dit moet gebeur verloor die gespuis al hulle mag. Niemand sal dan van hulle afhanklik wees nie.
  Fanie. Ek is “oop” vir die moontlikheid dat buiteruimtelike wesens betrokke was/is by die jarelange manipulering en onderdrukking van mense, maar ek dink dit sal van groter waarde wees om lede van die Boervolk in te lig oor sekere (ongeldige) geloofstandpunte wat gebruik word as regverdiging vir die daarstel van veelrassige demokrasieë en om die meeste Witmense daarvan te weerhou om hulle te beywer vir enige vorm van blanke separatisme. Daar is veral drie geloofstandpunte wat sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog gebruik is om die politieke ideologie van “liberale” demokrasie (onder blankes) te bevorder:

  1) Die gelykheidsdogma, waarvolgens alle mense “gelyk gebore” is. Dis veral die spesifieke weergawe van hierdie dogma waarvolgens verskillende oorerflike gene nié so belangrik is wat betref die intelligensie en/of skeppingsvermoë van mense nie, wat deur die hoofstroommedia en baie akademici gepropageer word. Ek het die gelykheidsdogma meer breedvoerig bespreek in hierdie artikel.

  2) Die feit dat “die Witmense” gedurig geblameer word vir alles wat skeefloop. Ek dink veral hier aan Zuma se onlangse verwysings na Jan Van Riebeeck. Dis inderdaad so dat Witmense heelwat verkeerde besluite geneem het in die verlede en dat hulle baie nie-blankes uitgebuit en onderdruk het tydens die koloniale tydperk. Ek het byvoorbeeld in hierdie artikel verwys in watter opsigte die Westerse invloede aanleiding gegee het tot die geweldige toename in nie-blanke bevolkingsaanwas. Die hoofstroommedia beklemtoon hierdie wandade en weerhou sodoende die meeste (onnadenkende) blankes daarvan om trots te wees op die goeie wat hul voorouers bereik het veral t.o.v. kuns en musiek, die wetenskap en tegnologie en die filosofie.

  3) Die idee dat Hitler doelbewus ses miljoen Jode vergas het, hou veral verband met die feit dat hedendaagse Europeërs traag is wat betref hul weerstand teen die instroming van derdewêreldse mense. Dit ontmoedig hulle ook om nasionalistiese organisasies te ondersteun weens die vrees dat nasionalisme noodwendig sal “lei tot gaskamers”. Daar is al heelwat geskryf oor die ongeldige aannames van die amptelike “Holohoax”, maar ek was nogal beïndruk met hierdie dokumentêre film wat julle gerus gratis kan kyk op YOUTUBE.

 7. #52
  Steunpilaar Volksregister
  Aansluit Datum
  2010-Apr-Thu
  Poste
  2,911

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur Jacos Bekyk pos
  Fanie. Ek is “oop” vir die moontlikheid dat buiteruimtelike wesens betrokke was/is by die jarelange manipulering en onderdrukking van mense, maar ek dink dit sal van groter waarde wees om lede van die Boervolk in te lig oor sekere (ongeldige) geloofstandpunte wat gebruik word as regverdiging vir die daarstel van veelrassige demokrasieë en om die meeste Witmense daarvan te weerhou om hulle te beywer vir enige vorm van blanke separatisme. Daar is veral drie geloofstandpunte wat sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog gebruik is om die politieke ideologie van “liberale” demokrasie (onder blankes) te bevorder:

  1) Die gelykheidsdogma, waarvolgens alle mense “gelyk gebore” is. Dis veral die spesifieke weergawe van hierdie dogma waarvolgens verskillende oorerflike gene nié so belangrik is wat betref die intelligensie en/of skeppingsvermoë van mense nie, wat deur die hoofstroommedia en baie akademici gepropageer word. Ek het die gelykheidsdogma meer breedvoerig bespreek in hierdie artikel.

  2) Die feit dat “die Witmense” gedurig geblameer word vir alles wat skeefloop. Ek dink veral hier aan Zuma se onlangse verwysings na Jan Van Riebeeck. Dis inderdaad so dat Witmense heelwat verkeerde besluite geneem het in die verlede en dat hulle baie nie-blankes uitgebuit en onderdruk het tydens die koloniale tydperk. Ek het byvoorbeeld in hierdie artikel verwys in watter opsigte die Westerse invloede aanleiding gegee het tot die geweldige toename in nie-blanke bevolkingsaanwas. Die hoofstroommedia beklemtoon hierdie wandade en weerhou sodoende die meeste (onnadenkende) blankes daarvan om trots te wees op die goeie wat hul voorouers bereik het veral t.o.v. kuns en musiek, die wetenskap en tegnologie en die filosofie.

  3) Die idee dat Hitler doelbewus ses miljoen Jode vergas het, hou veral verband met die feit dat hedendaagse Europeërs traag is wat betref hul weerstand teen die instroming van derdewêreldse mense. Dit ontmoedig hulle ook om nasionalistiese organisasies te ondersteun weens die vrees dat nasionalisme noodwendig sal “lei tot gaskamers”. Daar is al heelwat geskryf oor die ongeldige aannames van die amptelike “Holohoax”, maar ek was nogal beïndruk met hierdie dokumentêre film wat julle gerus gratis kan kyk op YOUTUBE.
  Jacos....interesant. Ek is natuurlik glad nie oop vir enige buiteruimtelike wesens wat ons manipuleer nie....maar het, wie's ek om te oordeel.

  Verder, met jou 3 standpunte is daar 'n paar gapings wat ook gekyk moet word na.

  1. Gelykheidsdogma. Ongelukkig, as dit by die "boer" kom, dan is die gelykheidsdogma verkeerd...solank as wat dit die "boer" verhewe na die beste. Die oomblik as jy dieselfde ideologie gebruik om uit te wys dat, byvoorbeeld, die sjinese ras by verre 'n hoër IK het as die witmense, dan is dit verkeerd en weereens mense soos fanie sal dit baie viinig afbreek...wat hey, die "boer" is mos die beste.

  2. Die probleem met hierdie "ongeldige" standpunt is dat die witmens geen probleem gehad het om in die verlede op enige iemand te trap om bo uittekom nie. Dit is dieselfde met die Engelse, die boere en die amerikaners. As hulle op iemand se kop moes trap om homself te verhewe, dan het hy. Sonder om twee keer te dink. Ek stem nie saam dat die geslag wat nou leef moet betaal vir ons voorouers se oortredinge nie...maar hoeveel "boere" sal presies dieselfde weer doen as dit homself verhewe?

  3. Hierdie probleem sluit aan by altwee hierbo. Hitler het homself verhewe bo ander tot op die punt waar hy ander wou uitroei. Ek het nou al hoeveel dokumentere gekyk van hoeveel ander ook al...Maar daar is 'n duidelike tema deur dit als. Hitler was geen vriend van die jood. Nie eens amper nie. So alhoewel die 6 miljoen getal baie in twyfel getrek word het ek nog geen "line of demarcation" gesien nie. Mense sê dit was 'n holohoax. Ok. So die 6 miljoen getal is verkeerd. Baie mense sê dis 4 miljoen. Party 3.5 miljoen. My vraag is....selfs al is dit 3 miljoen...wat betek dis amper 1400 jode per dag wat gesterf het....wanneer is dit nie meer 'n hoax nie? Selfs al is dit 1.5 miljoen jode wat gestef het...700 jode elke dag vir 365 dae van die jaar vir 6 jaar. So op watter getal is die jode geregverdig om kwaad te wees?

  Maar dis net my gedagtes...miskien is ek deur Aliens gebreinspoel.

 8. #53

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  PeetB. Baie dankie vir jou interessante terugvoer! Ons moet altyd in gedagte hou dat iemand wat ‘n hoër IK het as iemand anders, nié noodwendig ‘n "beter" mens is as die ander persoon nie. Daar is heelwat intelligente en skeppende Witmense wat slegte mense is wat betref hul morele norme en waardes. Die vraag is of mense hulle "verhewe" intelligensie- en skeppingsvermoë gebruik om te teer op andere en of hulle dit gebruik om die wêreld ‘n beter plek te maak.

  As gevolg van die propaganda van die hoofstroommedia het baie Witmense (en baie lede van die Boervolk) hul tradisionele norme en waardes verwerp ten gunste van ‘n verbruikerskultuur wat gepaardgaan met kleinlike selfsug en sosiale atomisme. Dis een van die hoofredes waarom hulle onwillig is om eendragtig saam te staan en opofferings te maak ter wille van die oorlewing van die Boervolk.

  Wat die "Holohoax" en Hitler se (ware) motiewe betref, moet ons onderskei tussen aan die een kant, globalisme en die strewe na ‘n komende Eenwêreldregering en gepaardgaande Sionisme (Joodse baasskap) en aan die ander kant volksnasionalisme en die gepaardgaande respek vir die verskille tussen volkere. Was Hitler van plan om die "wêreld te regeer" en al die Jode uit te moor, of wou hy doodeenvoudig die Duitse volk bevry van die nadelige invloede van die Groot Geldmag? Kyk gerus na die insiggewende dokumentêre film, "Adolf Hitler – the greatest story NEVER told", om die "ander kant van die storie" te hoor. Diegene wat die geldigheid van die amptelike weergawe van die "Holohoax" betwyfel, beklemtoon die feite dat die gas Zyklon B gebruik was om luise dood te maak en dat heelwat tyd nodig is om elke dooie liggaam te veras. Ook interessant is die vergelyking van die Joodse bevolking voor en na die oorlog, deur inagneming van hul bevolkingsaanwas en die beweerde moontlikheid van die dood van 6 miljoen van hulle tydens die oorlog.

 9. #54
  Steunpilaar Volksregister
  Aansluit Datum
  2010-Apr-Thu
  Poste
  2,911

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur Jacos Bekyk pos
  PeetB. Baie dankie vir jou interessante terugvoer! Ons moet altyd in gedagte hou dat iemand wat ‘n hoër IK het as iemand anders, nié noodwendig ‘n "beter" mens is as die ander persoon nie. Daar is heelwat intelligente en skeppende Witmense wat slegte mense is wat betref hul morele norme en waardes. Die vraag is of mense hulle "verhewe" intelligensie- en skeppingsvermoë gebruik om te teer op andere en of hulle dit gebruik om die wêreld ‘n beter plek te maak.

  As gevolg van die propaganda van die hoofstroommedia het baie Witmense (en baie lede van die Boervolk) hul tradisionele norme en waardes verwerp ten gunste van ‘n verbruikerskultuur wat gepaardgaan met kleinlike selfsug en sosiale atomisme. Dis een van die hoofredes waarom hulle onwillig is om eendragtig saam te staan en opofferings te maak ter wille van die oorlewing van die Boervolk.

  Wat die "Holohoax" en Hitler se (ware) motiewe betref, moet ons onderskei tussen aan die een kant, globalisme en die strewe na ‘n komende Eenwêreldregering en gepaardgaande Sionisme (Joodse baasskap) en aan die ander kant volksnasionalisme en die gepaardgaande respek vir die verskille tussen volkere. Was Hitler van plan om die "wêreld te regeer" en al die Jode uit te moor, of wou hy doodeenvoudig die Duitse volk bevry van die nadelige invloede van die Groot Geldmag? Kyk gerus na die insiggewende dokumentêre film, "Adolf Hitler – the greatest story NEVER told", om die "ander kant van die storie" te hoor. Diegene wat die geldigheid van die amptelike weergawe van die "Holohoax" betwyfel, beklemtoon die feite dat die gas Zyklon B gebruik was om luise dood te maak en dat heelwat tyd nodig is om elke dooie liggaam te veras. Ook interessant is die vergelyking van die Joodse bevolking voor en na die oorlog, deur inagneming van hul bevolkingsaanwas en die beweerde moontlikheid van die dood van 6 miljoen van hulle tydens die oorlog.
  Jacos, dit is altyd interesant om na dinge te kyk vanuit 'n ander perspektief...Soos byvoorbeeld...Na die hele bohaai in Bahrain so hele paar jaar terug het die Media die bahraini's verkriklik sleg gemaak....hulle was arrogant, aggresief en blah blah blah. So jaar later moes ek Bahrain toe vir besigheid...en sal jy nou meer, die bahraini's is toe glad nie so sleg soos die media hulle gemaak het nie. Amazing....

  My punt is maklik...perspektief is baie belangrik as jy na iets kyk....en as jy nie bereid is om na iets te kyk vanuit iemand anders se perspektief, sal dinge nooit verander nie.

  Kom ons gebruik die holohoax as "case in point". As jy begin oplees oor die hele ding....en jy begin dokumentere kyk soos wat jy genoem het, dan begin die hele holohoax ding sin maak. Dis maklik om dit te sien...en selfs as jy kyk na die getalle kyk dan begin dinge nie lekker sin maak nie. Baie mense sê juis die getal wat dood is, is baie nader aan 4 miljoen jode. Ok...party sê selfs minder. Maar Jacos....hier is my probleem. Perspektief. Dit is absoluut GEEN geheim dat ou Hitler absoluut niks van die jode gehou het nie. Nada. Zero. Niks. Daar is party mense wat sal voorgee die konsentrasie kampe was niks meer as vakansie kampe nie...ongeag enige iemand wat daar was se getuienisse. Maar hier's die perspektief ding....

  Kom ons sê dat daar nie een enkele jood was wat vergas was nie. Nie een nie. Die hele ding is 'n opgemaakte storie. dit los ons nogsteeds met oneveer 6.7 miljoen mense wat deur Hitler dood gemaak is. 2.7 miljoen "Ethnic Poles"...en nog ongeveer 4 miljoen mense wat geag is as nie waardig op lewe nie. Hierdie getal word nie bevraagteken nie. hierdie getal word aanvaar....So...waar los dit ons?

  Kom ons sê ALLES is waar....6 miljoen jode is gedood gedurende die oorlog en nog 6.7 miljoen ander is gedood....12.7 miljoen mense is dood onder direkte invloed van Hitler. gedurende die 6 jaar van die oorlog. Dit is 5800 mense elke liewe dag vir 6 jaar wat uitgemoor is deur Hitler. Ek meen....wow. Maar ok. Kom ons se die hele Jood ding is 'n leuen....is 2900 mense elke dag vir 6 jaar enigsins beter????

  Hitler was, in my opinie, the devil reincarnate. As hy net sy eie wou beter maak en die land ontslae maak van die jood probleem, dan sou hy dit gedoen het. Gee die mense 24 uur om land uit....48 uur. Enige een van 100 ander maniere sonder om oorlog te begin. Maar ok...en as hy so erg was oor eie....hoekom Poland binneval en almal dood maak? Hitler was nie 'n goeie samaritaan wat homself wou vrymaak van die jood nie, hy was boos wat homself wou verhewe bo enige iemand en almal. Die gevolg is Wereld Oorlog 2.

  Die "boer" wil homself verhewe bo almal....en niemand is goed genoeg nie. Kyk na Fanie. Enige iemand wat nie saam met Faans stem nie is slegter as sleg. Afrikaner. Swart. Maak nie saak nie, jy is sleg. So vir watter rede wil ek deel hê van Fanie se "boer"? Kom ek gee die sterkste voorbeeld wat ek kan gee....Vir wat ek dink ons boer moet wees. En dit is hoe ek my kinders grootmaak...."The only reason to look down on someone is to give them a hand".

 10. #55

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  PeetB. Wie het eerste teen wie "oorlog verklaar"? Is jy bewus van hierdie artikel wat in 1933 verskyn het baie jare vóór 1939? Is jy bewus van die "Haavara Transfer Agreement" tussen die Nasionaal-Sosialiste en die Sioniste? Dit was ‘n goeie voorbeeld van die Duitse regering se pogings om Jode aan te moedig om uit Duitsland te emigreer. Wat betref die gebeure wat aanleiding gegee het tot Hitler se oorlogsverklaring teen Pole, kan jy gerus die moeite doen om na hierdie kort video van 9 minute te kyk. Is jy bewus van die jarelange aanvalle van Poolse mense op Duitsers, wat Hitler se oorlogsverklaring voorafgegaan het? Ook interessant is die veelrassige aard van die Waffen SS. Daar was selfs heelwat Jode wat gedien het in die Duitse weermag. Het Hitler werklikwaar alle Jode gehaat, of slegs die super ryk Joodse elite wat die Duitsers jarelank uitgebuit het? Die "bottom line" is dat die volksnasionalisme van Nasionaal-Sosialistiese Duitsland, een van die grootste struikelblokke was vir hierdie super ryk elite en hulle planne vir ‘n Eenwêreldorde – vandaar hulle beheerde hoofstroommedia se jarelange gesanik oor die "bose" en "mal" Hitler…

 11. #56
  Steunpilaar Volksregister
  Aansluit Datum
  2010-Apr-Thu
  Poste
  2,911

  Verstek Re: Ant: Is hierdie forum nou dood?

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur Jacos Bekyk pos
  PeetB. Wie het eerste teen wie "oorlog verklaar"? Is jy bewus van hierdie artikel wat in 1933 verskyn het baie jare vóór 1939? Is jy bewus van die "Haavara Transfer Agreement" tussen die Nasionaal-Sosialiste en die Sioniste? Dit was ‘n goeie voorbeeld van die Duitse regering se pogings om Jode aan te moedig om uit Duitsland te emigreer. Wat betref die gebeure wat aanleiding gegee het tot Hitler se oorlogsverklaring teen Pole, kan jy gerus die moeite doen om na hierdie kort video van 9 minute te kyk. Is jy bewus van die jarelange aanvalle van Poolse mense op Duitsers, wat Hitler se oorlogsverklaring voorafgegaan het? Ook interessant is die veelrassige aard van die Waffen SS. Daar was selfs heelwat Jode wat gedien het in die Duitse weermag. Het Hitler werklikwaar alle Jode gehaat, of slegs die super ryk Joodse elite wat die Duitsers jarelank uitgebuit het? Die "bottom line" is dat die volksnasionalisme van Nasionaal-Sosialistiese Duitsland, een van die grootste struikelblokke was vir hierdie super ryk elite en hulle planne vir ‘n Eenwêreldorde – vandaar hulle beheerde hoofstroommedia se jarelange gesanik oor die "bose" en "mal" Hitler…
  Hehehehe...Jacos, ek is bekend met al hierdie dinge. Ek het dit al oor en oor en oor gesien en gelees en gekyk deur mense wat Hitler wil afmaak as maar net 'n goeie outjie. Hy was maar net misverstaan.

  Maar weereens Jacos, waar is perspektief? Die kerm en kla nou dat hul land oorval is met mense aan wie die land nie behoort nie. Maar jy is heel ok met Hitler wat Poland inval en oorneem? Wat van die Pole? Jy geniet die perspektief uit die Duitse oogpunt...maar dan stop jy daar.

  En, soos vele mense voor jou, ignoreer jy geheel en al die feit dat, alhoewel die getal van die holocaust se 6 miljoen in twyfel getrek word, is daar geen twyfel oor die ander 6.7 miljoen mense se dood waarvoor Hitler verantwoordelik was. Hoekom dan nou die stilswye?

  Soos wat Edmund Burke gesê het..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." So...oorlog is verklaar op Duitsland. Die vraag staan natuurlik....As jy Poland was...of Lithuania....of Czech...op watter punt sou jy begin hoop het vir hulp? Hitler het al van die vrooë 30's sy arsenaal begin opbou....

  Kom ek vra jou 'n ander vraag....As Hitler so goeie seuntjie was soos wat baie aanneem...hoekom is daar (Offisiele statistieke, oop vir bespreking) meer as 12 miljoen mense dood onder sy waak? Nie oorlog nie, konsentrasie kampe en en daai lieflike dinge. Nou kyk Jacos, as jy meer as 12 miljoen dode kan afskryf as 'n misverstand, dan is jy 'n baie beter mens as ek. Want jy kan sê wat jy wil, talk is cheap. Money buys the whiskey. Daar is oorgenoeg getuienisse van wat aangegaan het in konsentrasie kampe en al daai dinge...

  En dan, om aan te sluit by die boonste vraag....as Hitler so goeie seuntjie was en die res was die euwel....hoekom is daar nie 'n "Germocaust" nie?? Hoekom is die POW's van Duitsland nie dadelik in konsentrasie kampe gegooi nie? Of in gaskamers...?

  Jacos, daar is 'n baie waar ding....History is written by the victor. Hitler het miskien 'n paar goeie idees gehad...hy wou miskien die nationalistiese trots bou...hy wou miskien Poland en al die ander lande terug neem omdat dit duitsland sin was in die begin iewers....Maar die probleem is dat hy 'n mag honger idioot was wat, toe dinge nie gaan soos wat dit moes nie, hy homself geskiet het. The cowards way. Hy is direk verantwoordelik vir miljoene en miljoene mense se dood...party deur die wreedste maniere moontlik. En dit was maklik om te sien....hy was die man. Op die ou einde was hy niks meer as 'n lafaard nie.

 12. #57

  Verstek Re: Is hierdie forum nou dood?

  Goeie perspektief kan dalk verkry word deur die tyd aftestaan en die video te kyk. 'n Storie het altyd twee kante. Die Jode en Duitser sage is al tot verveelens hier geploeg - in die dae van Henry en co.


 13. #58
  Kennis Volksregister DuP du Plessis's Avatar
  Aansluit Datum
  2005-Oct-Sun
  Plek
  Pretoria, Hoofstad van Republiek 15
  Poste
  348

  Verstek Ant: Re: Is hierdie forum nou dood?

  Goeiedag Jacos,
  Dankie, ek is verras dat hier darem nog ten minste een persoon op BV is wat sin praat.
  Ek het al so moeg geword vir allerhande praatjies van mense wat net hul eie nonsens glo, dat ek mu neus deesdae maar min hier insteek.
  Dankie ek hou van jou nugter uitkyk hierbo.
  Boeregroete,
  DuP
  Hoog die Vierkleur vir Republiek 15!

Bladsy 4 van 4 EersteEerste 1234

Pos Permissies

 • Jy mag nie nuwe drade plaas nie
 • Jy mag nie poste plaas nie
 • Jy mag nie aanhangsels plaas nie
 • Jy mag nie u poste wysig nie
 •  
SA Topsites ::