Bladsy 1 van 2 12 LaasteLaaste
Wys resultate 1 tot 15 van 18

Draad: Suid Afrika se Geskiedenis

 1. #1
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Suid Afrika se Geskiedenis

  Verlede week het ek n Ensiklopedie van Suidelike Afrika vir agt rand gekoop. Ek was heel verras om te sien dat die heel eerste bladsy bestaan uit die Nationale en Historiese vlae van Suidelike Afrika. Vanaf die Nederlandse Oos- Indiese Kompanjie tot en met die Republiek van Suid Afrika. Daar is soveel kennis daarin en sal dit graag wil deel met die wat belangstel. Hy het die Voortrekker roetes in sowel as die bantoes se suidwaartse tog vanaf 1600 tot 1810. Hier is Suid Afrika se Jaartalletabel.
  1488 - Bartholomeus Dias, Portugese seevaarder seil om die Kaap die Goeie Hoop en land by Algoabaai.
  1497 - Vasco da Gama, n Portugees, land by St Helenabaai en Mosselbaai en kom op Kersdag by Natal aan, vandaar die naam.
  1503 - Antonio de Saldanha land in Tafelbaai en verken Tafelbrg.
  1580 - Sir Frances Drake seil om die Kaap
  1601 - Die eerste vloot van die Engelse Oos Indiese Kompanjie doen by Tafelbaai aan.
  1647 - Die Haarlem strand in Bloubergstrand en die bemanning bly vyf maande lank aan die Kaap.
  1650 - Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie besluit om Tafelbaai n verversingspos te maak
  1652 - Jan van Riebeeck en sy geselskap kom by die Kaap aan.
  1665 - Bouwerk begin aan die Kasteel
  1679 - Simon van der Stel aangestel as Goewerneur.
  1688 - Eerste Hugenote kom aan.
  1699 - Willem Adriaan van der Stel aangestel as Goewerneur.
  1706 - Adam Tas en ander Burgers protesteer teen die Goewerneur.
  1751 - Stigting van Swellendam.
  1754 - Sensus toon daar is 5,510 blankes en 6,279 slawe.
  1760 - Die jagter, Jacobus Coetsee, steek die Oranjerivier oor.
  1778 - Die Visrivier word vasgestel as grens van die Kaapkolonie.
  1779 - Eerste Kaff!roorlog. (Natuurlik die regte spelling)
  1782 - Die kaff!rs word veslaan deur Boerekomando's. Die Grosvenor strand.
  1786 - Graaf -Reinet word gestig en ses burgers word aangestel as Raadslede
  1787 - Tweede Kaff!roorlog.
  1795 - Engeland verower die Kaap. Generaal Craig word aangestel as eerste Engelse Goewerneur. Beheer van die Nederlandse Oos - Indiese Kompanjie word beeindig. Opstande by Graaf-Reinet en Swellendam.
  1798 - Groot brand in Kaapstad. Poskantoor word geopen.
  1800 - Eerste koerant aan die Kaap gestig.
  1803 - Kaap word aan Holland terug gegee kragtens Vrede van Amiens in 1801.
  1804 - Uitenhage gestig.
  1805 - Kaap kom weer onder Britse bewind.
  1806 - Britse magte onder generaal Baird verower die Kaap.
  1812 - Stigting va Cradock en Grahamstad.
  1814 - Lord Charles Henry Somerset aangestel as Goewerneur.
  1815 - Slagtersnek opstand.
  1818 - Vyfde Kaff!roorlog. Stigting van Beaufort-Wes en Worcester.
  1820 - 5,000 Britse immigrante (1820 Setlaars) kom in Algoabaai aan. Port Elizabeth kry sy naam. Eerste Sinode van die N.G Kerk.
  Farewell, King en Fynn verkry grond in Natal van Tsjaka doe Zoeloekoning. Mosjesj stig die Basoetoevolk.
  1825 - Geboorte van Paul Kruger. Kaapkolonie word uitgebrei tot by Oranjerivier. Stigting van Somerset-Oos.
  1828 - Engelse setlaars gaan uiteen. Stigting van Malmesbury. Tsjaka gedood en word opgevolg deur sy jonger broer, Dingaan.
  1830 - Kaffrarie oopgestel vir handel.
  1833 - Britse regering besluit om slawerny af te skaf, en bied vergoeding aan.
  1834 - Sir Benjamin D'Urban aangestel as Goewerneur. Slawe vrygemaak.
  1835 - Durban word aangele. Trichardt se Trek.
  1836 - Groot Trek begin uit Kaapkolonie. Eerste Volksraad noord van die Oranjerivier.
  1838 - Moord op die Trekkers deur Dingaan se Zoeleos by Weenen. Pretoruis verslaan Dingaan. Boere stig n republiek in Natal.
  1842 - D!ck King se rit na die Kaapkolonie om hulp te kry vir die Britte. Boere trek uit Natal.
  1843 - Natal word amptelik n Britse Kolonie. Griekwaland en Basoetoeland skep verdragstate.
  1844 - Natal word by Kaapkolonie ingelyf, later weer geskei.
  1846 - Sewende Kaff!roorlog.
  1848 - Gebied tussen Oranje en Vaalrivier geproklameer as Oranjerivier Soewereiniteit onder Britse beheer.
  1851 - Nederlaag van die Britse en Boeremagte teen Mosjesj by Viervoet.
  1852 - Sandrivierkonvensie erken die onafkanklikheid van Transvaal.
  1854 - Eerste Parlement onder Verteenwoordige Bestuur sit in Kaapstad. Die Republiek van die Oranje-Vrystaat gestig met J.P Hoffman as President.
  1855 - PRETORIA GESTIG.
  1859 - Bouwerk aan die eerste spoorlyn tussen Kaapstad en Wellington begin.
  1860 - Bouwerk begin aan Tafelbaaise dokke.
  1864 - J.H. Brand word President van die Oranje - Vrystaat. Paul Kruger word Kommandant-generaal.
  1867 - Ontdekking van diamante naby die Vaalrivier.

  Vervolg op die volgende pos.
  Last edited by Boere; 28 Jan 2008 at 14:30.

 2. #2
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis.

  1870 - Kimberley gestig
  1872 - Kaapkolonie kry verantwoordelikke Bestuur.
  1876 - Sir Theophilus Shepstone aangestel as Administrateur van Transvaal. Hy beset Suid-Afrikaanse Republiek.
  1879 - Zoeloe-oorlog. Britte word verslaan by Isandhlwana. Imperiale Prins van Frankryk gedood.
  1880 - EERSTE VRYHEIDSOORLOG. Slag van Amajuba
  1883 - Paul Kruger word President van Suid-Afrikaanse Republiek.
  1884 - Baberton se goudveld geopen.
  1885 - Spoorlyn na Kimberley geopen.
  1886 - Proklamering van die Wiwatersrandse goudveld. Johannesburg word aangele.
  1890 - Eerste Rhodes-Ministrie aan die Kaap.
  1894 - Spoorlyn tussen Lourenco Marques en Johannesburg geopen.
  1895 - Spoorverkeer tussen Durban en Johannesburg begin.
  1896 - Jameson-Inval.
  1899 - TWEEDE VRYHEIDSOORLOG BEGIN.
  1902 - Vrede van Vereneeging onderteken. Dod van Cecil John Rhodes.
  1904 - Dood van Paul Kruger in Switserland.
  1905 - Ontdekking van die Cullinan diamant.
  1907 - Transvaalse Ministerie onder Generaal Botha.
  1908 - Nasionale Konvensie.
  1909 - Suid-Afrika-Wet goedgekeur deur die Britse Parlament.
  1910 - Unie-Wet word op 31 Mei van krag. Eerste Unie-Kabinet onder generaal Botha. Eerste Unie Parlament in November byeen.
  1913 - Mynwerkerstaking en onluste aan die Wiwatersrand.
  1914 - Suid-Afrika in oorlog teen Duitsland en sy bondgenote. Rebellie breek uit.
  1915 - Inval van Suid-Wes Afrika.
  1916 - Generaal Smuts in bevel van 50,000 Suid-Afrikaanse soldate in Duits-Oos-Afrika.
  1919 - Dood van generaal Botha.
  1922 - Randse Opstand.
  1924 - 'Pakt'-Regering onder generaal Hertzog.
  1926 - Imperiale Konferensie erken Dominiumstatus .
  1931 - Statuut van Westminster goegekeur deur die Imperiale regering.
  1932 - Goudstandaardkrisis.
  1933 - 'Smelter-regering' van generaal Hertzog en Smuts: geboorte van die Verenigde Party.
  1939 - Tweede Wereldoorlog. Breuk tussen Hertzog en Smuts.
  Generaal Smuts word Eerste Minister. Suid-Afrika verklaar oorlog teen Duitsland op 6 September.
  1940 - Suid-Afrikaanse magte onder generaal Pienaar help om die Italiaanse leer in Abessinie te verslaan.
  1942 - Dood van generaal Hertzog. Suid Afrikaanse troepe neem deel aan die Slag van Alamein.
  1945 - Duitsland en Japan gee onvoorwaarddelik op.
  1946 - Oplewing in Vrystaatse goudaandele. Odendaalsrus word middelpunt van nuwe goudveld.
  1948 - Die Nasionale Party wen algemene vekiesing. Dr D.F.Malan Eerste Minister.
  1949 - Dood van verskeie prominente Suid Afrikaner: J H Hofmeyer, geleerde, politikus, Adjunk-premier in Smuts-kabinet; dr H J van der Bijl, nyweraar, voorsitter van EVKOM, Yskor en ander ondernemings; I.W Schlesinger, finansier en nyweraar.
  1950 - Dood van generaal J.C Smuts (11 September). Oorlog breek uit in Korea. Suid Afrika stuur lugeskader om VV-magte te help.

 3. #3
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis.

  1951 - Wet op die Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers aangeneem; Kleurlingkiesers op n afsonderlikke kieserslys geplaas.
  1952 - Appelhof verklaar Wet op Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers ongeldig.
  Driehonderdjarige feesviering van die landing van Jan van Riebeeck. Hoe Hof van die Parlement onwettig verklaar deur die Appel-afdeling van die Hooggeregshof.
  1953 - Dr D.F.Malan woon Statebondskonferensie by.
  Stigting van Liberale Party.
  1954 - Johannes Gerhardus Strijdom volg dr D.F Malan op as Eerste Minister.
  1955 - Hervesting van Bantoes in die Johannesburgse westelikke woonbuurte, insluitende Sophiatown. Verslag van die Holloway-komissie oor Universiteitsgeriewe.
  1956 - Vergrote Senaat en wysiging in die Kleurlingstemreg. Tomlinson-Verslag uitgeruik. Hoogverraad-arrestasies. Sir De Villiers Graaff word leier van die Verenigde Party.
  1957 - Simonstad word deur die Britse Vloot aan die Suid Afrikaanse Vloot oorgedra. Dood van Sir Ernest Oppenheimer.
  1958 - Algemene Verkiesing. Dood van J.G Srtijdom. Dr H.F Verwoerd word Eerste Minister. Hoogverraadverhoor begin.
  1959 - Dood van dr D.F Malan. Wet op Dessimale Munt goedgekeur. Bantoe-owerhede ingestel. Suid Afrikaanse ekspediesie na Antartika.
  1960 - Viering van die 50-jarige bestaan van die Unie. Mynramp by Coalbrook. Onluste by Sharpville. Uitslag van Referendum ten gunste van Republiek.
  1961 - Instelling van dessimale munt. Statebondskonverensie in Londen word bygewoon deur H.F Verwoerd, wat aansoek doen om voortgesette lidmaatskap, maar teenoor die aanvalle van ander premiers, sy aansoek terug getrek. Die Republiek-Wet word deur die Unie-Parlement goedgekeur om in werking te tree op 31 Mei 1961
  1962 - Uitbreiding van die militere magte. Verwydering van die wetlike beperkings op die verkoop van drank aan Bantoes. Oranjerivierprojek gemagtig.
  1963 - Transkei ontvang selfregering. Kieserslys opgestel. Werk begin aan die Oranjerivierskema.
  1964 - 29 Rhodiesiese operhoofde besoek SuidAfrika. Sinkgatramp aan die Wesrand. Suid Afrika stuur mediese voorrade na die Kongop versoek na doe Kongolese regering.
  1964 - 9h00 uur 9 September word ek gebore.
  1965 - Wereldhof verwerp Suid Afrika se uitnodiging om Suidwes-Afrika te besoek. (29 November)
  1966 - Suid Afrika wen saak in Wereldshof. Sluipmoord op dr H. F Verwoerd.

 4. #4
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis.

  Hiedie Ensiklopedie is in 1967 gedruk in Groot Brittanje. Hy gaan net tot sover in die Geskeidenis. My volgende poging sal wees om vir julle al die Veldslae te pos soos hierin aangebring is. Ek sal dit eers in datumvolgorde moet sit soos dit gebeur het.
  Ek hoop darem ek help n bietjie.

 5. #5
  Registrasie B Lid Volksregister Arend's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Fri
  Plek
  Oos Rand
  Poste
  7,802

  Verstek Ant: Suid Afrika se Geskiedenis

  Probeer die dag en maand ook kry, veral vir die belangrike datums.

  Dan kort daar ook nog baie datums, bv, teken van die Sandrivierkonvensie ens.

  Kom mense help vir Boere dat hy hierdie datumlys kan uitbrei.
  STAAN OP MY VOLK. STAAN SAAM MY VOLK

  Is jy PARAAT?

 6. #6
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis

  Ek sal n bietjie rondlees en die spesifieke datums opsoek. Daar is baie informasie in. Die veldslae se name, datums, jare en die dorpe waar die veldslae plaasgevind het verskyn in die ensikolpedie. Ek sal dit ook pos sodra ek nog n blaaskansie kry. As daar enige navrae is oor iets dan sal ek dit opsoek en op hierdie draad plaas. Wat ek interesant vind sal ek ook hier plaas. As daar enige ander onderwerpe bespreek word en ek vind ietsie daarvan in die ensiklopidie dan sal ek dit ook pos op die relevante drade. Ons kyk maar hoe gaan dit!

 7. #7
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Ant: Suid Afrika se Geskiedenis

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur Arend Bekyk pos
  Probeer die dag en maand ook kry, veral vir die belangrike datums.

  Dan kort daar ook nog baie datums, bv, teken van die Sandrivierkonvensie ens.

  Kom mense help vir Boere dat hy hierdie datumlys kan uitbrei.
  Arend hierdie een is vir jou net om te wys hoeveel informasie daar in hierdie boek is. Ek plaas alles soos dit in die ensiklopidie verskyn.

  SANDRIVIER-KONVENSIE

  Ooreenkoms wat op 17 Januarie 1852 tussen verteenwoordigers van die Boere onder leiding van Andries Pretorius en die Britse regering (W.S. Hogg en C Mostyn Owen) onderteken is. Daarin is die onafhanklikheid van die Boere noord van die Vaalrivier, wat die Suid-Afrikaanse Republiek geword het, erken. Die onderhandelings het op die plaas, Boskop, naby Ventersburg, O.V.S, plaasgevind.

 8. #8
  Registrasie B Lid Volksregister Arend's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Fri
  Plek
  Oos Rand
  Poste
  7,802

  Verstek Ant: Suid Afrika se Geskiedenis

  Jy moet daardie boek baie goed bewaar. Ons sal jou kontak as ons datums soek.
  STAAN OP MY VOLK. STAAN SAAM MY VOLK

  Is jy PARAAT?

 9. #9
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis

  VELDSLAE IN SUIDELIKE AFRIKA

  E V O - Eerste Vryheidsoorlog
  T V O - Tweede Vryheidsoorlog

  Allemansnek - 11 Junie 1900
  Amajuba (E V O) - 27 Februarie 1881
  Belmont (T V O) - 23 November 1899
  Bembesi (Matabele oorlog) - 1 November 1893
  Berea (Basoetoe - Engelse) - Desember 1852
  Berea ( O.V.S. - Basoetoe) - 25 Julie 1865
  Bergendal (T V O) - 27 Augustus 1900
  Blaauwberg ( Napoleontiese ) 8 Januarie 1806
  Bloedrivier (Voortrekker - Zoeloe) - 16 Desember 1838
  Boesmanspas (Langgalibalele - opstand) - 4 November 1873
  Boomahpas (4de Kaff!roorlog) - 24 Desember 1850
  Boomplaats ( Engelse - Voortrekkers) - 29 Augustus 1848
  Boschberg (Mapogoorlog) - 2 Januarie 1883
  Bothaville ( T V O ) - 6 November 1900
  Brandwater ( T V O) - 15 Julie 1900
  Bronkhorstfontein ( T V O ) - 28 Oktober 1900
  Bronkhorstspruit ( E V O ) - 20 Desember 1880
  Chrissie-meer (T V O ) - 6 Februarie 1901
  Colenso (T V O) - 15 Desember 1899
  Colesberg (T V O ) - 6 Januarie 1900
  Dewetsdorp (T V O) - 20 April 1900
  Diamond Hill ( T V O ) - 11 Junie 1900
  Doornkop (Jameson - inval) - 2 Januarie 1896
  Doornkop ( T V O ) - 29 Mei 1900
  Driefontein ( T V O ) - 10 Maart 1900
  Dwarsvlei ( T V O ) - 11 Julie 1900
  Elandslaagte ( T V O ) - 21 Oktober 1899
  Enslin ( Graspan) ( T V O ) - 25 November 1899
  Gibeon ( S.W.A. ) ( Eerste Wereldoorlog) - 27 April 1915
  Ginginhlovu ( Zoeloe - oorlog) - 2 April 1879
  Goede Hoop ( T V O ) - 2 Desember 1900
  Grahamstad ( Eerste Kaff!roorlog) - 22 April 1819
  Graspan (sien ook Enslin) ( T V O ) - 6 Junie 1901
  Greylingstad ( T V O ) - 26 Desember 1900
  Gwandana - ( 9de Kaff!roorlog) - 26 September 1877
  Gwanga - (Byloorlog) 8 Junie 1846
  Heilbron ( T V O ) - 19 Junie 1900
  Helvetia ( T V O ) - 29 Desember 1900
  Houtnek ( T V O ) - 1 Mei 1900

  Vervolg op volgende pos.

 10. #10
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis

  Houwater ( T V O ) - 6 Maart 1900
  Ibeka ( 9de Kaff!roorlog) - 29 September 1877
  Imbembesirivier (sien Bembesi)
  Ingoghoogte ( E V O ) - 8 Februarie 1881
  Inyezane ( Zoeloe-oorlog ) - 22 Januarie 1879
  Isandhlwana (Zoeloe-oorlog) - 22 Januarie 1879
  Italeni (Voortrekker - Zoeloe) - 10 April 1838
  Jacobsdal ( T V O ) - 25 Oktober 1900
  Jagersfontein ( T V O ) - 16 Oktober 1900
  Kaalfontein ( T V O ) - 12 Januarie 1901
  Kambula ( Zoeloe-oorlog) - 29 Maart 1879
  Kamdebo ( T V O ) - 14 Julie 1901
  Karee ( T V O ) - 29 Maart 1900
  Kentani ( 9de Kaff!roorlog) - 7 Fedbruarie 1878
  Koedoesberg ( T V O ) - 7 Februarie 1900
  Koranaberg ( O.V.S.- Basoetoe-oorlog) 25 Maart 1858
  Krokodilpoel ( T V O ) - 12 Februarie 1900
  Kromspruit ( T V O ) - 4 Januarie 1901
  Labuschagnesnek ( T V O ) - 4 Maart 1900
  Laingsnek ( E V O ) - 28 Januarie 1881
  Lambertsbaai ( T V O ) - 29 Oktober 1901
  Lictenburg ( T V O ) - 3 Maart 1901
  Lindley ( T V O ) - 31 Mei 1900
  Lombaardskop ( T V O ) - 30 Oktober 1899
  Lusizi (9de Kaff!roorlog) - 21 Oktober 1887
  Magersfontein ( T V O ) - 11 Desember 1899
  Mathebiskop ( Sekoekoeni-oorlog) 4 Julie 1876
  Modderrivier ( T V O ) - 28 November 1899
  Mome Gorge ( Zoeloe-opstand ) 10 Junie 1906
  Morija ( O.V.S.-Basoetoe) - 25 April 1858
  Morosisberg ( Morosi-oorlog) - 20 November 1879
  Mosega ( Voortrekker-Matabele) - 17 Januarie 1837
  Mpukunyoni ( Zoeloe-opstand) - 27 April 1906
  Muizenberg ( Napoleontiese Oorloe) - 8 Augustus 1795
  Mushroom Valley (1914-Rebellie) - 12 November 1914
  Nicholsonsnek ( T V O ) - 30 November 1899
  Nooitgedacht ( T V O ) - 30 Augustus 1900
  Nooitgedacht ( T V O ) - 13 Desember 1900
  Omukaru ( Hottentot-Herero-oorlog) - September 1865
  Onderstepoort ( T V O ) - 11 Julie 1900
  Otavia ( Suidwes-Afrika) ( E V O ) - 1Julie 1915
  Paardeberg ( T V O ) - 18 Februarie 1900
  Pforte (sien Riet)
  Plarberg ( O.V.S. - Basoetoe) - 6 Desember 1865
  Poplar Grove ( T V O ) - 7 Maart 1900
  Reddersburg ( T V O ) - 3 April 1900
  Renosterkop ( T V O ) - 29 November 1900
  Resburgsdrif ( T V O ) - 27 Oktober 1900
  Riet ( S.W.A ) ( Eerste Wereldoorlog) - 20 Maart 1915
  Rietfontein ( T V O ) - 24 Oktober 1899
  Rietfontein ( S.W.A.) ( Eerste Wereldoorlog) - 19 Maart 1915
  Roodewal ( T V O ) - 7 Junie 1900

  Vervolg op volgende pos
  Last edited by Boere; 29 Jan 2008 at 13:51.

 11. #11
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis

  Rooidam ( T V O ) - 5 Mei 1900
  Rorkesdrif ( Zoeloe-oorlog) - 22 Januarie 1879
  Sannaspos ( T V O ) - 31 Maart 1900
  Schuinshoogte (sien Ingogo Heights)
  Sekoekoenisberg ( Sekoekoenie-oorlog) - 28 November 1879
  Shangani (Matabele-oorlog) - 24 Oktober 1893
  Silkaatsnek ( T V O ) - 11 Julie 1900
  Singuesi ( Matabele-oorlog) - 2 November 1893
  Slagtersnek ( Rebellie) - 1 Maart 1816
  Spioenkop ( T V O ) - 24 Januarie 1900
  Sprinkaansnek ( T V O ) - 16 November 1900
  Stinkhoutboom ( T V O ) - 23 Junie 1900
  Stormberg ( T V O ) - 10 Desember 1899
  Suurfontein ( T V O ) - 12 Januarie 1901
  Swartbooiskop (sien Nicholsonsnek)
  Swartkoppies ( Voortrekkers-Britte) - 30 April 1845
  Tabaksberg ( T V O ) - 29 Januarie 1901
  Talana ( T V O ) - 21 Oktober 1899
  Tandjesberg ( O.V.S.-Basoetoe) - 28 Januarie 1867
  Thaba Bosigo ( Matabele-Basoetoe) - 1831
  Thaba Bosigo ( O.V.S.-Basoetoe) - 8 Augustus 1865
  Trekkoppies ( S.W.A) ( Eerste Wereldoorlog) - 26 April 1915
  Tugela (Cetshwayo - Umbolazi) - 2 Desember 1856
  Tweebos ( T V O ) - 7 Maart 1902
  Tweefontein ( T V O ) 25 Desember 1901
  Ulundi ( Zoeloe-oorlog) - 4 Julie 1879
  Umzintsani ( 9de Kaff!roorlog) - 2 Desember 1877
  Vanwyksvlei ( T V O ) - 2 November 1900
  Vegkop ( Voortrekker - Matabele ) 16 Oktober 1836
  Vegkop ( O.V.S.-Basoetoe-oorlog) 28 Maart 1858
  Ventersburg ( T V O ) - 18 Januarie 1901
  Vetrivier ( T V O ) - 5 Mei 1900
  Viervoet ( Voortrekker-Basoetoe) - 30 Junie 1851
  Willow Grange ( T V O ) - 23 November 1899
  Wolwekuil ( T V O ) - 14 Februarie 1901

  Hierdie is al die Veldslae wat opgeteken is in die Ensiklopedie.

 12. #12
  Boere Pelgrim
  Besoeker

  Verstek Ant: Suid Afrika se Geskiedenis

  Boere kan jy vir my se wanneer Genl de la Rey weer die Vierkleur in 1914 gehys het.Ek het dit iewers gelees maar kan nie die datum onthou nie.

 13. #13
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Ant: Suid Afrika se Geskiedenis

  Kwoteer Oorspronklik gepos deur BAREND PIENAAR Bekyk pos
  Boere kan jy vir my se wanneer Genl de la Rey weer die Vierkleur in 1914 gehys het.Ek het dit iewers gelees maar kan nie die datum onthou nie.
  Ek sal n bietjie moet opsoek. Ek het gekyk onder Genl de la Rey maar niks oor die vlag nie. Sodra ek vir jou genoeg informasie het of enige iets in daardie lyn dan sal ek jou n pm stuur.
  Ding is nog n bietjie nuut met hierdie Ensiklopedie.

 14. #14
  Burger Volksregister Boere's Avatar
  Aansluit Datum
  2007-Mar-Wed
  Plek
  Johannesburg Suid
  Poste
  870

  Verstek Re: Suid Afrika se Geskiedenis

  KYK NOU NET WAT HET EK ONTDEK !!!

  http://www.youtube.com/watch?v=zXCkPCaKT1k


 15. #15
  Bittereinder Volksregister
  Boerevryheid Bestuur
  Generaal
  Rooi Jan's Avatar
  Aansluit Datum
  2006-Jul-Mon
  Plek
  Pretoria, ZAR
  Poste
  16,570
  Blog inskrywings
  8

  Verstek Ant: Suid Afrika se Geskiedenis

  Dankie vir al die moeite.

  Wat 'n wonderlike boek! Waar kry mens so 'n winskoop? Ek is nogal jaloers...

Bladsy 1 van 2 12 LaasteLaaste

Soortgelyke drade

 1. Net in Suid-Afrika
  By Rooi Jan in forum Ekonomiese Sake
  Antwoorde: 0
  Laaste Pos: 11 Mar 2008, 21:46
 2. Suid-Afrika is nie so erg nie
  By Rooi Jan in forum Politieke Laer
  Antwoorde: 1
  Laaste Pos: 27 Feb 2007, 15:44
 3. Net in Suid-Afrika
  By Boere Staatsman in forum Kletshoekie
  Antwoorde: 2
  Laaste Pos: 7 Dec 2006, 19:27
 4. Ons vir jou Suid-Afrika
  By O.B.B in forum Kletshoekie
  Antwoorde: 31
  Laaste Pos: 2 Aug 2006, 12:13
 5. Suid-Afrika
  By Genl Manie Maritz in forum Volkshumor
  Antwoorde: 2
  Laaste Pos: 6 Oct 2005, 10:49

Pos Permissies

 • Jy mag nie nuwe drade plaas nie
 • Jy mag nie poste plaas nie
 • Jy mag nie aanhangsels plaas nie
 • Jy mag nie u poste wysig nie
 •  
SA Topsites ::