• Die Ou Man

  by Gepubliseer op 7 Jan 2015 14:56
  Article Preview


  Watter boodskap kan mens vir die Boerevolk in 2015 bring?

  Is daar wanhoop of is daar hoop?

  Is die offers gebring en die stryd gestry, verniet?

  As daar hoop is en dit is sinvol, waarheen is die Boerevolk op pad?

  Die bestaan van die Boerevolk word genadeloos deur die media van die dag ...
  by Gepubliseer op 7 Jan 2015 14:54
  Article Preview


  Liewe vriende en volksgenote,

  Nog 'n nuwe jaar het aangebreek en die oue wat nog as vars spore in die sand lę. Vir sommige is dit 'n opgewonde gevoel met moontlikhede wat voorlę, vir ander 'n steil bult wat voorlę. Nogtans kan nie een van ...
  by Gepubliseer op 21 Sep 2014 20:14

  Die foutlyn op pad na Vryheid vir die Boerevolk, het sy oorsprong in die omgaan met Siener se visioene en die interpretasie daarvan. Hierdie foutlyn lei tot spronge wat te groot is, kortpaaie, onrealistiese teikens en vals leierskap-lopies.

  Die Siener dilemma.

  Ek betwyfel nie die feit dat Siener van Rensburg voorkennis ontvang het nie. Dit is in ieder geval nie 'n unieke verskynsel nie, maar kom redelik algemeen voor onder ...
  by Gepubliseer op 2 Aug 2014 10:27

  Vir aandag: Andries Breytenbach

  Aan: Die Voorsitter.
  Boere-Afrikaner Komitee.
  dmv Mr Abel Malan
  Facebook https://www.facebook.com/groups/volksraad/

  CC: Die edelagbare meneer die president J.G. Zuma
  president@po.gov.za
  presidentrsa@po.gov.za.
  South African Parliament

  Geagte mnr Breytenbach,

  VERGADERING MET DIE BOER-AFRIKANER VOLKSRAAD OM SELF-BESKIKING TE BESPREEK NAMENS DIE AFRIKANER

  Eerstens vra ek onverskoning dat ek nie hierdie brief direk aan u kantore geadreseer ...
  by Gepubliseer op 8 Dec 2013 23:14     Aantal Kyke: 13400 

  Boere vryheid is tans ‘n hersenskim wat soos ‘n waterspieëling vir ‘n dors persoon altyd buite sy bereik bly. Die rede daarvoor dat Boere vryheid ‘n ontwykende ideaal bly, is eerstens en grootliks te wyte aan ons eie omgaan met ons vryheids-ideaal en tweedens toe te skryf aan eksterne kragte met omvangryke propaganda-hulpbronne.

  In die eerste fase op die roete na Boere vryheid, sal dit loon om huisreëls neer te lę wat enige destruktiewe en jukskeibreker inisiatiewe aan die kaak stel. Hiermee behoort die bedoeling hoegenaamd nie te wees om meningsverskil te onderdruk nie, maar om die tendens van ge-orkestreerde en doelbewuste “verdeel en heers” aksies, verdagmakery sonder gronde en uitlokkery in die kiem te smoor.

  Die doelstellings van hierdie forum was van die begin af duidelik en word vergestalt in die domein-naam. Van die staanspoor was die beleid om die Boerevolk bymekaar te maak en die beginsel van Boerskap uit te dra.

  Boerskap en die strewe na Boere vryheid is nie sinomiem met regse en verregse Afrikaner Nasionalisme nie. Boerskap verwerp Afrikaner Nasionalisme as ‘n uitgediende ideologie waarvan selfs die geradikaliseerde weergawe daarvan nie in staat sal wees om ‘n tweede lewe te verseker nie. Ons gaan werk maak daarvan om Boerskap te destigmatiseer en terug te neem na sy aanvanklike veredelde status soos dit in die pre-Afrikaner Nasionalisme era bestaan het.

  Die dekriminalisering van die Boerevolk vryheidstrewe moet absolute voorrang geniet. Dit is nie aanvaarbaar dat die politieke en staatkundige verwagtinge van die Boerevolk gekriminaliseer word nie. In hierdie opsig behoort ons as Boere te waak en sterk te staan teen verraderlike elemente wat ons sentiment vir ons Volk uitbuit om ons te beweeg om tot aksies oor te gaan wat ons en ons ideaal kriminaliseer.

  Die situasie van die reeds gekriminaliseerde Boere wat tot langtermyn gevangenisstraf gevonnis is, behoort ondervang te word. Die feit dat opgevoede professionele Boere gevonnis op grond van politieke oortuiging en aksies, iewers in Afrika tussen moordenaars, verkragters en kriminele aangehou word, moet blootgestel word.

  • Die maatskaplike onderbou is reeds in plek, danksy vroue van durf.


  • Die regsroete behoort tot sy logiese konsekwensie gedryf word.


  • Ons staatkundige verwagtinge behoort ge-internasionaliseer te word.


  Ons standpunt is dat die demokratisering van die RSA onafgehandeld is terwyl die politieke en staatkundige verwagtinge van die Boerevolk polities, staatkundig en geregtelik, gefrustreer, verydel en gekriminaliseer word.

  Dit is nou tyd dat ons die kaf van die koring skei, want die tyd waarin ons bereid was om na-praters en rugryers te dra en te verdra is verby.
SA Topsites ::