• Solidariteit gaan van Van Krisisberaad na Toekomsberaad

  Van Krisisberaad tot Toekomsberaad

  Die Solidariteit Beweging het op 5 Mei 2015 sy lede na ’n Krisisberaad opgeroep. Die doel van die beraad was om te besin oor die groeiende krisis in die land en hoe die uitwerking daarvan op ons lede en ons gemeenskap hanteer moet word.

  Die beraad het die toenemende tekens dat die agteruitgang in die land besig is om momentum te kry onder die soeklig geplaas en verskeie mosies aanvaar om oplossings te soek om die Afrikaner-gemeenskap daarteen te beskerm. Die tema van die beraad was: Ons is hier om te bly!

  Ons roep ons lede nou op na ʼn opvolgberaad, naamlik die Toekomsberaad.

  ”Neem die goeie uit die verlede en bou daarop voort!”

  Hierdie woorde van oud-president Paul Kruger sal steeds op 10 Oktober 2015, 190 jaar ná sy geboortedag, in Afrikaners wat net hier in Suid-Afrika wil bly en bou se harte eggo.

  Daarom het die Solidariteit Beweging besluit om op dié historiese dag ʼn opvolgberaad te hou waar die taakspan en werkskomitees van die Solidariteit Beweging Krisisberaad terugvoer sal gee oor hul aksieplanne om die mosies wat tydens dié beraad aanvaar is, uit te voer.

  Dié opvolgberaad sal as die Solidariteit Beweging Toekomsberaad – Helpmekaar 2020 bekend staan en die uitkoms van die komitees se werk sal uiteindelik in ʼn vyfjaartoekomsplan tot 2020 vir die Afrikaner vervat word.

  Die beraad sal by die Heartfelt Arena in Centurion (oorkant die Voortrekkermonument) gehou word. Streng toegangsbeheer sal geld en registrasie is noodsaaklik.

  Die beraad sal om 09:00 begin

  Registrasies kan vanaf 8 September elektronies by http://toekomsberaad.co.za gedoen word. Inligting oor die werkskomitees van die Krisisberaad sal ook op die blad beskikbaar wees.

  Middagete sal ten bate van Solidariteit Helpende Hand en behoeftige skole in Pretoria te koop aangebied word.
  Ek weet nie juis wat om te verwag van hierdie beraad nie. Die beste manier om uit te vind is om self te gaan luister. Ek sal so maak. Daar is in elk geval maar min aan die gang op die volksakker op hierdie stadium...
  Antwoorde 8 Antwoorde
  1. Die Ou Man's Avatar
   Die Ou Man -
   Deel gerus jou indrukke na afloop van die beraad met ons.
  1. Rooi Jan's Avatar
   Rooi Jan -
   Die beraad het toe heel goed afgeloop. Daarwas baie mense, sowat 2 800. Meer as wat by die ANC indaba van vandag was, terloops. Helaas het ek bitter min bekendes raakgeloop. Die organisasie was uitstekend. Daar was selfs vir elkeen 'n kostelose versnapering om te eet en te drink. Die orkes Beeskraal was daar om die mense te vermaak. Almal het saamgesing aan Sarie Marais - 'n hoendervleismoment!

   Daar was 'n afvaardiging vanaf Suid-Tirool. Vir die wat nie weet nie, dis 'n Duitssprekende provinsie in die noorde van Italië. Die leier van die afvaardiging het die beraad in Duits toegespreek. Daar was 'n oulike dame wat getolk het in Afrikaans. Hy kon sekerlik Engels gepraat het (hy is dit magtig), maar dit sou nie die selfde gewees het nie.

   Die planne lyk haalbaar, alhoewel daar nie baie oor die detail gepraat is nie. Die tyd was te min daarvoor. Ek was reg om heeldag te luister, maar toe sluit die verrigtinge af teen middagete. Dis half jammer, maar daar is heelwat leesstof uitgedeel. Ek sal later meer vertel daaroor

   Ek het die Soliforum alliansie al baie verkwalik dat hulle te gematigd is. En dat hull ebaie vreemde vriende gehad het. Soos ene FW de Klerk en die Dom Afrikaners. Maar ek moet erken dat hulle die mark nog altyd baie goed gelees het en nooit die volk se sentimente vooruit geloop het nie. M.a.w. hulle dit verkondig waarna die volk bereid was om te luister.

   Die aanbieding het meestal na die Afrikaners verwys. Dit was opvallend dat daar telkens na die Boer verwys is waneer daar oor sake gepraat is wat na aan die hart lê. Omdat dit Krugerdag was, was Oom Paul deel van die tema. Daar is 'n video vertoon waarin Freek Robinson en 'n domastrante outjie (wie se naam my ontgaan) 'n onderhoud met Oom Paul gevoer het. Na die mannetjie se herhaalde vrae oor waar die Kruger miljoene sou wees het Oom Paul met 'n verrassende antwoord gekom.

   Ons moenie oor geld bekommer nie. Daar is oorgenoeg menslike kapitaal onder die volk om 'n toekoms te verseker. Baie goed gestel!

   Daar sal seker vanuit die sogenaamde regse geledere kritiek wees oor die planne. Om die waarheid te sê - daar is alreeds, maar ek sal nie name noem nie. Wat myself aan betref wil ek meer weet van al die groot planne.
  1. Rooi Jan's Avatar
   Rooi Jan -
   Adderjan Basson het reeds as volg gereageer:

   5 redes waarom Solidariteit se ‘Plan B’ sleg is vir Suid-Afrika (en Afrikaners)
   Deur Adriaan Basson Woensdag 07 Oktober 2015 11:59   1. Die ANC regeer swak oor almal; nie net Afrikaners nie.

   Seker Buys se swakste punt is dat Solidariteit se plan bykans eksklusief gaan fokus op Afrikaners, omdat die ANC se beleid “hoofsaaklik (fokus) op swart mense”. Hierdie aanhaling wys hoe skokkend uit voeling die voorsitter van ’n invloedryke vakbond in Suid-Afrika met die meerderheid van die land se inwoners is.

   Bloot omdat daar beleid bestaan wat swart mense moet ophef, beteken nie dat dit gebeur nie.

   Buys bevestig ook daarmee dat hy verwys na wit Afrikaners as hy praat van “Afrikaners”.

   Dit is ongetwyfeld so dat swart mense die meeste ly onder die ANC en veral die Jacob Zuma-regime se patetiese regering. Wanneer laas het Buys of een van sy familielede ’n puttoilet of ’n staatshospitaal gebruik?

   Daar is ’n massa statistieke om die punt te ondersteun dat wit mense twintig jaar ná demokrasie steeds baie beter daaraan toe is as swart mense. Die nuutste arbeidsmarksyfers van Statistiek Suid-Afrika vir die eerste drie maande van 2015 wys dat werkloosheid onder swart mense gegroei het die afgelope jaar: daar was 4.7 miljoen werklose swart mense, wat beteken een uit elke drie swart mense het nie werk nie.

   Vir wit mense staan hierdie syfer op 7% van die wit bevolking of 153 000 werklose wit mense in totaal.

   2. Afrikaners is nie platgeslaan soos 100 jaar gelede nie.

   Buys skep die indruk dat Afrikaners in 2015 slagoffers is van ’n meerderheidstirannie en geen seggenskap of agentskap het oor hul lewens of bestaan nie. Daarom wil Solidariteit ’n “parallelle regering” skep omdat hy nie die ANC vertrou “om vir ons ’n toekoms te skep nie”.

   Dit is ’n valse prentjie wat Afrikaners se enorme vermoë om aan te pas, aan te beweeg en te verander verswyg.

   Buys moet ’n bietjie by die mense van Alexandra of Port Elizabeth se noordelike gebiede gaan hoor of hulle dink die ANC skep vir hulle ’n toekoms.

   Die Helpmekaarfonds van 1916 is gebore uit ’n totaal ander milieu toe die Afrikaners platgeslaan was en instellings moes stig om hul welvaart, identiteit en kultuur uit te bou.

   “ Ons kan eenvoudig nie in isolasie voortbestaan terwyl ons landgenote makeer nie. ”
   Vandag is die Afrikaners ’n welgestelde groep mense met ’n goeie peil van onderrig, lewendige ondernemingsgees en gesonde beleggings. Ja, baie hiervan is te danke aan die bevoorregting wat ons onder en danksy apartheid ontvang het, maar baie mense is op ’n beter plek as 20 jaar gelede as gevolg van harde werk, die besef dat die staat nie meer na jou gaan kyk nie en (ironies genoeg) goeie samewerking met swart sakelui.

   Buys is 100 jaar te laat as hy ’n maatskappy of organisasie soos die ou Naspers of Volkskas wil begin. Albei dié organisasies moes verskoning vra vir hul aandadigheid aan apartheid en het dramatiese transformasie ondergaan om te moderniseer en swart mense te bemagtig.

   3. Die plan is onprakties

   Buys-hulle wil nie afstig of ’n Volkstaat soos Orania vorm nie, maar stel dit ten doel om “amper elke tradisionele regeringsfunksie” vir Afrikaners oor te neem. Ek verstaan nie hoe dit prakties gaan werk nie (dalk kry ons Saterdag antwoorde).

   Die meeste van ons dorpe en woonbuurte is gemeng. As daar ’n rioolpyp in Garsfontein bars, hoe gaan Solidariteit weet waar die wit mense se rioolpyp begin en waar die swart mense s’n eindig?

   Of as Afriforum ’n buurtwag stig in Polokwane, hoe gaan hulle besluit watter strate om te patrolleer en watter nie? Gaan Solidariteit uiteindelik ondersteuners van hul plan dwing om saam te woon in een groot kompleks waar hulle skole, klinieke, buurtwagte, winkelsentrums en rioolpype deel?

   4. Afrikaners moet méér welwillendheid wys, nie minder nie

   Daar is ’n groeiende gevoel onder veral jong swart mense dat Afrikaners nie genoeg geboet het ná apartheid nie.

   Die Malema-generasie is ontnugter deur oudpres. Nelson Mandela se versoeningsgebare teenoor hul ouers en grootouers se onderdrukkers. Dis nie altyd duidelik wat hulle wil hê nie: Malema self wil alle grond nasionaliseer en plase en myne aan wit mense verhuur (namens die staat).

   My ervaring is dat die groot meerderheid swart Suid-Afrikaners bloot erkenning soek dat daar teen hulle in die verlede gediskrimineer is en dat ons hulle erken as medemense en nie ondergeskiktes nie.

   Dit is nou, 20 jaar ná demokrasie en met ’n sukkelende ekonomie belangriker as ooit vir Afrikaners om uit te reik en te help waar hul kan; selfs al is dit hulp aan een mens, gesin of skool.

   Duisende Afrikaners doen dit reeds en besef die persoonlik waarde daarvan om ’n paar kilo’s in ’n ander man of vrou se skoene te loop. Húl denke is ligjare verwyder van afstig-en-onttrek. Duisende jong Afrikaner-kinders word kleurblind groot en het die wonderlike geleentheid om verby velkleur na die wêreld te kyk. Ras is sentraal tot Buys se plan en daarom behoort ouers wat na ’n nie-rassige toekoms vir hul kinders streef, dit te verwerp.

   5. Afrikaans sal die slagoffer wees van ’n wit-onttrekking

   Die sensus wys daar is vandag baie meer swart Afrikaanssprekendes as wit mense wat Afrikaans as huistaal praat. Die grootste skade wat ons die taal kan aandoen is om dit weer te probeer toeëien as ’n “wit taal”.

   Waldimar Pelser, redakteur van Rapport, stel dit ondubbelsinnig in sy rubriek Sondag: “Bruin Afrikaanssprekendes is nie aanhangsels van die taalgemeenskap nie. Hulle ís die taalgemeenskap, en wit mense en swart mense wat Afrikaans praat, beklee in dié gemeenskap ’n numeriese minderheidsrol, al word hulle beslis as bondgenote deur bruin sprekers beskou.”

   Dit is ’n kritieke denksprong wat mense soos Buys nog nie gemaak het nie. Geen wonder bruin kommentators soos prof. Hein Willemse beskryf die plan as “neo-apartheid” nie.

   Dit is aanmatigend van Buys en kie. om te dink hulle is die beskermhere van die toekoms van Afrikaans en Afrikaanse onderrig met ’n plan waarbinne bruin mense nie welkom is nie (die ANC kyk mos na swart mense).

   Die uiteinde van die stryd om die siel van Afrikaans op Stellenbosch gaan rigtinggewend wees vir die toekoms van die taal in Suid-Afrika, veral op tersiêre vlak. Die laaste ding wat mense soos proff. Wim de Villiers, Jonathan Jansen en Dan Kgwadi nou nodig het, is ’n laertrek van bevoorregte wit Afrikaners wat maak asof die taal hulle s’n is om oor te besluit.

   http://www.netwerk24.com/stemme/meni...-en-afrikaners
  1. Die Ou Man's Avatar
   Die Ou Man -
   Tim du Plessis reageer soos volg:

   In dié klimaat het die Solidariteit-beweging nou ’n streep in die sand kom trek met hul “plan B”, ’n “Helpmekaar vir die 21ste eeu” wat wil intree en mobiliseer vir Afrikaners. Verlede week se Rapport met die nuus oor die inisiatief was nog nie van die rolpers af nie, toe sing die “Seunse Weenkoor” reeds hul eerste lied: “Uit die bose; nie in my naam nie.”

   Dit nou mense wat hoogstens namens ’n paar stedelike boheme praat. In koffiewinkels.

   In hul geledere is daar diegene wat Afrikaners (steeds!) probeer inpraat in die ANC se transformasiedogma. Versoet met raad oor allerlei dingetjies wat hulle kastig kan doen om hul ontevredenheid met korrupsie, misdaad en verval te betuig. In die naïewe geloof dat dit die ANC tot inkeer sal bring of die “goeie ANC’s” die oorhand sal besorg.

   Ander kritici van Solidariteit glo Afrikaners moet eerder hul politieke energie en kapitaal in die DA stort. Seker maar in die hoop dat ’n koalisie onder DA-leierskap die verkiesing wen, wat alles weer oukei sal maak.

   Flip Buys en sy mense het heimlike én openlike twyfel of die ANC ooit ontsetel sal word. Hulle beplan daarvolgens. En bes moontlik ook vir die moontlikheid dat nie die DA nie, maar Julius Malema daardie verkiesing wen.
  1. Die Ou Man's Avatar
   Die Ou Man -
   Dirk Herman se reaksie:

   Die reaksie en kritiek die afgelope week op die Solidariteit Beweging se nuwe selfhelpplan was voorspelbaar.

   Om egter elke keer wanneer Afrikaners iets aanpak met beskuldigings vorendag te kom dat hulle “eksklusief” is of “laer trek” is inderwaarheid om te sê dat Afrikaners nie mag bestaan nie. Want hoe anders kan jou bestaan iets beteken as dat jy soms in kultuurgemeenskaplike verband projekte aanpak? Trouens, dit is eerder die eis dat Afrikaners nooit as Afrikaners inisiatief mag neem, in onderlinge of algemene belang nie, wat uiters eksklusief is.

   Al is daar geen amptelike definisie nie, kan ’n mens in breë trekke sê Afrikaners het op een of ander manier ’n gedeelde erfenis- en geskiedenisbesef. Hulle self-identifiseer in die algemeen as Afrikaners, dikwels stilswyend, en baie keer is dit so dat Afrikaners deur andere as Afrikaners beskou word en net mooi niks aan daardie beskouing kan doen nie.

   Die Solidariteit Beweging gaan nie bepaal wie Afrikaners is en wie nie is nie. Ons pak projekte aan, dikwels veral ten behoewe van Afrikaners. Wie ook al wil deel word daarvan, mag dit doen.
  1. RIGTER...+'s Avatar
   RIGTER...+ -
   It is accordingly quite appropriate for Frans Cronje to suggest that concerned South Africans should start thinking about the need for a "Plan B".


   So before we dust off "Plan B" all of us should do everything in our power to make sure that "Plan A" works.
   http://www.fwdeklerk.org/index.php/e...-forget-plan-a

   In Jesus NAAM.
   Boetie Johannes...+
  1. Die Ou Man's Avatar
   Die Ou Man -
   Flip Buys:

   “Georganiseerde kultuurgroepe wat hul regte en belange bevorder, kan ’n onmisbare deel van die strategie wees om te keer dat te veel mag in te min hande beland en só ’n ‘tirannie van die meerderheid’ verhoed.”

   As een soort vryheid aangetas word, raak dit al die ander – persoonlike vryheid, mediavryheid, die vryheid van die regbank, ekonomiese vryheid, vryheid van die burgerlike samelewing en vryheid van kultuurgemeenskappe.

   “Al hierdie vryhede is saam die enigste teenvoeter vir die totalitêre transformasie van die ANC, wat die hele samelewing wil oorheers.”
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Wat karring julle klomp Afrikaners so ? Ek sien nie die woord Boer enige plek nie.

   Die woord "solidariteit" beteken versoening, en dit was mos nog altyd die doel van die "Afrikaner volk" om homself uit te baster met ander. Die Afrikaner is ontevrede met die Skepper se wil van soosrt by soort, en poog gedurig om rasse te vernietig deur integrasie aka soladariteit.

   Afgesien daarvan, wat het die Afrikaners met die Boere se land uit te waai ? Al waarvoor hulle hier sit is om hulle self te vervet uit die omstandighede wat hulle self geskep het, maar nou die voordeel daarvan te wil he. Die doel is geensinds om enige omstandighede te wil verbeter nie, dis net om 'n eie voordeel deur korrupsie te skep.

   Daar is nie 'n land soos SA nie, dit bestaan uit die Boere Republieke en die Kaap kolonie, en 4 ander lande wat daarby ingesluit word - wat onwettig is volgens die VN se slawe beleid en kolonialisme. Nou spring die Afrikaners soos kaart mannetjies rond en wil iets wees maar kan dit net soos altyd op 'n grondslag van misdaad bekom.

   Ek stel voor julle gaan kyk 'n slag versigtig wie hierdie "afrikaner leiers" is wat julle so graag agter aan draf, en ek wil 'n voorspelling maak. Julle weet, soos elke Afrikaner Siener se goed aan bylas en misleiding probeer aandra.
   Die voorspelling is dat die woord "Afrikaner" op een of ander tyd 'n misdaad skeldnaam gaan word, soos wat die Engelse die woord kfr en koe lie vir die swartes en die indiers gegee het.

   Die Afrikaner en sy bedrog geloof moet alles skend om homself gelykmatig te maak met die demone wat hy dien, want die Skepper het die mens volmaak vir sy taak geskape, daarom moet die Afrikaner dit skend. Dis mos waarom die israeliete hulle self besny, dis hulle teken aan die demone wat hulle dien dat hulle die volmaak geskapenheid van die Skepper skend sodat hulle gelykmatig met die demone kan word.

   Enige een wat dink "solidariteit" is tot sy voordeel is van sy kop af. Ek kry tot SMS'e van Afriforum af waarin hulle kastig vir my "burger regte" gaan stry - is hulle f simpel ? Wie de f dink die Afrikaners is hulle om oor my burger regte te besluit ? Terwyl daar nie eers iets soos 'n "Afrikaner" is nie !

   Dis maar 'n sieklike spul, maar nou ja, die deursnee ou wil graag met snert besig gehou word en deelneem sodat hy medepligtige kan word terwyl die vergrypers hulle politieke doelstellings agteraf bereik.

   Dis nou al meer as 113 jaar na' die oorlog, die Afrikaner jaag steeds net dieselfde poef aan.... en die skape draf after hulle aan terwyl een na die ander stilletjies geslag word.
SA Topsites ::