• Dr. Lets Pretorius: Boodskap vir 2015


  Watter boodskap kan mens vir die Boerevolk in 2015 bring?

  Is daar wanhoop of is daar hoop?

  Is die offers gebring en die stryd gestry, verniet?

  As daar hoop is en dit is sinvol, waarheen is die Boerevolk op pad?

  Die bestaan van die Boerevolk word genadeloos deur die media van die dag en die liberale Afrikaner negeer en as entiteit ontken. Selfs die radiostasie wat deur die Boerevolk tot stand gebring is, vervang meedonloos die term Boerevolk met Afrikanervolk.

  Leiers van die Boerevolk is voortdurend in stryd met mekaar; op godsdienstige vlak bestaan verwarring en wantroue; gesinne dryf uitmekaar en jong mense bly openlik bymekaar. Daar word met moeite n volks byeenkoms sonder onmin en verskille gerel. Die eens trotse Boer wat staan vir werklike waardes en beginsels , het amper van die lewensverhoog verdwyn.

  Met reg kan gevra word of die Boerevolk werklik nog (wil) bestaan.

  Ten spyte van die negatiewe, bly ek positief, dra ek n boodskap van hoop oor en glo ek steeds in die toekoms van die Boerevolk. Ek en my gesin was in 1983 nog Afrikaners, wat nie die lig gesien het nie. Vandag is ons Boere. Toe BV in 2005 begin is, was die mense, wat geglo het dat hulle lede van die Boerevolk is, yl gesaai.

  Hierdie situasie het intussen drasties te verander. Boeregedigte verskyn gereeld in die sosiale media. Boeremusiek (en nie Afrikanermusiek nie) word twee keer per week op die voormalige Boerestasie uitgesaai. Al meer word in ons eie taal van Boerenooiens, Boerebekkies en Boerekrels gesing. Selfs Rolene Strauss word n trotse Boerenooi genoem. Ek is daarvan oortuig dat die gees van die Boerevolk nie geblus kan word nie en dat daar vandag steeds 5000 bestaan wat die knie voor Bal nie gebuig het nie.

  Onlangs het selfopgelegde Afrikanerleiers , wat die Boerevolk se erfenis terreine, met die hulp van die ANC geld geannekseer het, by Bloedrivier oor die brug geloop. Die brug op sigself as simboliek, is nie vir my n probleem nie: trouens, wedersydse respek, samesprekings en onderhandelinge, was en is nog altyd deel van die Boerevolk se geskiedenis en lewensfilosofie.

  Die gedenkplek by Ncoma is ook nie vir my problematies nie. Dit toon ten minste dat hulle nie skaam is om Zoeloes te wees nie. Nie skaam is om hulle gevalle soldate te gedenk nie, al het hulle n nederlaag gely. Nie, soos sekere Afrikaners, oor hulle verlede skaam is nie.

  Ek het egter inderdaad n probleem met die Afrikaners, wat nie net die Boerevolk se geskiedenis en kultuurerfenis steel nie, maar te gretig is om hul eie te verlaat, oor die brug te loop en met volksvreemde rites en gebruike hulle te vereenselwig.
  Die oplossing is daarin gele dat elkeen aan sy eie kant van die rivier bly, sy eie kultuur en waardes daar beoefen en bewaar, maar bereid sal wees om die oorkant bewoners halfpad op die brug te ontmoet. Daar kan en moet, weerskante van die oewer beweeg word, en soos twee treinspore parallel aan mekaar beweeg. Die dwarslers of bre, sorg vir die wedersydse kommunikasie, begrip en respek.

  Geforseerde integrasie en samevoeging van die spore of oewers, vernietig nie alleen die bre en dwarslers nie, maar het tot gevolg dat die trein ontspoor of die vloed alles vernietig.

  Een so n dwarsler of brug, wat vandag uiters nodig is en die voortbestaan van die Boervolk sal verseker, is n Kulturele Beraad oor die Toekoms van SA. Dit kan voorlopig KuBToSA genoem word. n Meer aanvaarbare akroniem kan later gevind word.

  By die beraad moet daar indringend gekyk word na n Federale stelsel waarin die kulturele en demografiese diversiteit van SA beslag kan vind. Dit bied waarskynlik die mees aanvaarbare oplossing vir die huidige bestel. Onontbeerlik vir die voortbestaan van die Boerevolk, is die Boerestans soos reeds deur oom Manie Maritz en andere aan Dr Verwoerd versoek is. Die Boerevolk sal moet aandring op n snytjie van die koek en een van die Federale State sal oorwegend deur die Boerevolk beset moet word. Die Afrikaner het dan die keuse om f ook aanspraak te maak op eie gebied f met die Bruinmense in die Kaap te amalgameer, f om n kosmopoliet in die groter Metro gebiede te word, f om na n hartsverandering, n Boer te word.

  Ek wil aan elke Boer n voorspoedige 2015 toewens en elkeen aanmoedig om te volhard in die strewe na Boere nasionalisme en onafhanklikheid vir die Boerevolk wat daarmee saam gaan. Begin in jou eie huis deur te sorg dat ons Boergesinne gesonde gesins- en familiebande bou, soos dit hoort. Laat elke vader sy rol as vader met waardigheid en verantwoordelikheid uitleef. Laat die moeders hulle mans voluit ondersteun en hulle kinders as opregte Boerenooiens en Boerekrels opvoed. Kinders moet die waardes en norme wat deur hul ouers neergel is, met trots handhaaf.
  Met gesonde Boeregesinne bou ons weer n gesonde en waardige Boerevolk.

  Dr Johan Lets Pretorius

  LEWENSLANGE ERE PRESIDENT VAN DIE BOEREVOLK VERTEENWOORDIGENDE RAAD

  (Geplaas op versoek van dr. Lets Pretorius)
  This article was originally published in blog: Dr. Lets Pretorius: Boodskap vir 2015 started by Die Ou Man
  Antwoorde 6 Antwoorde
  1. jjgsmith's Avatar
   jjgsmith -
   Dankie aan Dr Pretorius vir die boodskap aan die Boerevolk, ten spyte van sy eie persoonlike omstandighede tans.

   Ek glo nie dat om nou al in wanhoop verkeer nie, en ek dink die hoop word by die dag meer en meer. Daar is ver gevorder sedert die dae toe Dr Pretorius hierdie webblad geskep het, nie net as spreekbuis vir die Boerevolk nie, maar ook om die identiteit en ideale van die Boerevolk uit te bou en uit te dra.

   In n liberale wreld sal niks en niemand ontsien word, om die vryheidstrewe en vryheids ideale van die Boerevolk te ondermyn en te probeer vernietig nie.

   Nieteenstaande die totale gemors waarin die land tans verkeer, was dit direkte gevolg is van die liberale politici se gebrek aan insig van die werklikhede. Die begrip van n nuwe renboog nasie net soos mis voor die son in die niet verdwyn.

   Leiers in die Boerevolk is dun gesaai en ons grootste leiers sit vandag in die gevangenis. Vab die ander leiers voer n stryd teen hulleself. Wat egter n groter probleem skep, is wel op godsdienstige vlak. Die liberale godsdiens, sy kerke, leraars en hulle kerkgangers sal niks ontsien om die dwaalleer van die kerk te verkondig deur aanvalle op die ware leer soos dit in die Woord voorkom. Hoe meer en meer mense die kerk verlaat as gevolg van die liberale kerklike sienings en dwaalleer van die kerk, hoe meer een meer word die ware leer van die Woord aangeval.

   Die onwrikbare wil van die Boerevolk sal egter die voortbestaan van die Boerevolk verseker, nieteenstaande die aanslae van die liberale wreld.

   Dit is juis die deel van die Koloniale Afrikaners en ander Koloniste van 1902 van meer as tagtig duisend, wat aan die kant van Brittanje geveg het teen die Boere magte, wat nog steeds die stryd teen die Boerevolk voer en die deel van die identiteit van die Boerevolk steel vir eie gewin. Dit is die liberale magte waarteen die Boerevolk moet waak.

   Die nuwe SA se toekoms op all vlakke van die samelewing lyk donker en duister. Of enige beraad in die nabye toekoms, die verval van die piesang republiek kan stop is volgens my mening buite die kwessie. Uit die chaos van die donker toekoms van die piesang republiek sal die Boerevolk moet herrys en van voor af sy land opbou.

   jjgs
  1. bravo's Avatar
   bravo -
   Dr Lets se nuwe jaars voorneme en of boodskap begin as volg: Is daar wanhoop of is daar hoop?

   Die boodskap word gekoester in die voortbestaan van die Boervolk. Individue en of as 'n Volk.

   Hier begin die vraag.

   So baie van ons individue vergaan in die ANC tronke. Die meeste is geplant met uitlokking van staatsagente. In Dr Lets se geval het die Staat selfs die gereedskap om terreur te versprei in staatsvoertuie vervoer, vervaardig en opleiding verskaf aan wetsgehoorsame individue. Hulle families was selfs geteiken dat sou hulle uit die groep uit tree hulle meer afgereken sou word. Individue sit in die tronk, die Boervolk het nie bymekaar gekom om die ongeregtigheid in die spit laat delf nie.

   Die Mangaung saak met Johan Prinsloo is as gevolg van vonkposte wat na sy adres gestuur is. Die Boervolk het nie in die bres vir Johan op gestaan nie. Paar individue het. Nie 'n Volk nie.

   Terug na die vraag - gaan individue die knoop deurhak of gaan die Volk dit doen. Gaan die individue geteiken word met swartsmeerveldtogte en gaan die Volk terugstaan dat die individue jare in tronke moet vergaan tot die volgende individu.

   Gaan die individue die dobbelsteen rol en wetend wat hulle voorland is die bul by die horings pak.

   Is dit beter om in die tronk te beland of om eerder niks te doen nie.

   Waar is die Boervolk, nie die internetvegters nie, die Boervolk.

   In kort is daar wanhoop vir individue, daar is hoop vir die Boervolk. Maar hulle sal 'n ketting moet vashou tussen hulself.
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Naand Bravo,

   Alles kom weer en weer terug na dieselfde foute wat Boere oor en oor maak, en juis nie in volksverband handel nie. Die Boere moet nie leiers he nie, die resultaat is altyd dieselfde. Kyk in die geskiedenis.

   Groepe en organisasies is anti-Boer, of Boere dit begin of nie. Daar is net een iets waarvan Boere lede is, en dit is die Boervolk.

   Oortree die volksbeginsels wat in 'n Republiek bedryf word, dan is daar 'n prys om te betaal.

   Een voorbeeld, as 'n Boere-groep, (wat alreeds in beginsel verdeling tussen Boere veroorsaak want dit sluit die res uit), aangeval word, is dit nie die Boervolk nie, net 'n uitgesonderde paar. As die leier val, val die res om. Daar is 'n rede waarom die Afrikaners aandring op groepe en organisasies met leiers. Julle gee self aan hulle die magte om te doen wat hulle doen.
  1. voortrekker's Avatar
   voortrekker -
   Die nuwe SA se toekoms op all vlakke van die samelewing lyk donker en duister. Of enige beraad in die nabye toekoms, die verval van die piesang republiek kan stop is volgens my mening buite die kwessie. Uit die chaos van die donker toekoms van die piesang republiek sal die Boerevolk moet herrys en van voor af sy land opbou

   Asgevolg van al ons negatiewe sentimente hou ons nie bostaande in die oog nie .

   Ons moet nou al buite die staats bestel en op plaaslike vlak stil stil ons land opbou eie kerke eie skole eie besighede
  1. jjgsmith's Avatar
   jjgsmith -
   Die groot probleem en ongeluk is, dat ons volk op alle vlakke van die samelewing, meegesleur word in die donker duistere toekoms van die piesang republiek, met al by bedrog, korrupsie, moord en doodslag.

   Jy is heeltemal korrek dat die totale verval in die Utopia van die renboog nasie, nie meer gestop kan word nie. Ons is al te ver in die moeras verval.

   Daarom is dit soveel meer belangrik dat ons die identiteit van ons volk uitdra, ons volk versamel en bymekaar maak om uit die duiternis en chaos te kan herrys in ons eie land.

   Laat ons daagliks die hand aan die ploeg slaan, ons oog gerig op die toekoms.

   jjgs
  1. verewigBoerSeun's Avatar
   verewigBoerSeun -
   Dankie aan Dr L Pretorius vir n boodskap en versterkings vir 2015

   n Man wat sy volk voor sy familie en eie belange gestel het wat die prys betaal vir wat sy volk ook moet dra

   vir jou haal ek my hoed af
   my respek meegevoel aan jou en jou familie

   sal julle altyd in my gebede dra en hulle naby my hart hou

   Mag die krag van ons Vader en Skepper hulle dra en seen

   BG
   vBS
SA Topsites ::