• Moenie die feite met die waarheid oor die Boerevolk verwar nie

  Die meeste van julle wonder seker oor die opskrif. Is feite en die waarheid dan nie selfde nie? Laat my toe om te verduidelik.

  Dit is 'n feit dat die son op die oomblik skyn, terwyl ek hierdie skrywe aanmekaar sit. Teen die tyd dat sommige van julle dit lees sal dit dalk al donker wees. Dis 'n feit. Vir al wat ek weet is daar van julle wat aan die anderkant van die wreld sit en lees, waar dit op die oomblik donker is. Dis ook 'n feit. Die waarheid agter al hierdie feite is dat die aarde om sy eie as draai en sodoende word die dag afgewissel deur die nag. Die waarheid is heelwat ingewikkelder as die feite, soos julle kan sien.

  Kom ons kyk na die foute oor die Boerevolk. Op hierdie Geloftedag, 176 jaar na die Slag van Bloedrivier, is die Boerevolk seker op een van die laagste punte in sy bestaan. Ek wou skryf dat dit die laagste punt is, maar ek was nie daar op 1 Junie 1902 nie en ek kan my nie uitspreek oor die emosies wat ons voorouers destyds gevoel het nie. Die geskiedenisboeke vertel dat mans wat geharde guerilla vegters was soos kinders gehuil het toe hulle die nuus ontvang het dat die Vierkleur vir altyd gestryk is. In daardie dae kon die volk egter nog saamstaan en hulle koppe hoog hou in moeilike tye.

  Dit is nie meer so nie. As vandag jy 'n Boer is, is jy verregs en melaats in die o van die hoofstoom media. Geen moeite word ontsien om die Boer en sy geskiedenis verdag te maak nie. Die ergste is dat die wat voor in die koor is, soos ons lyk en praat. Nog erger is dat die media empaaier wat hulle verteenwoordig opgebou is deur die einste volk wat hulle so verag. Kyk egter na hul internasionale belange en dis gou duidelik dat Afrikaans net 'n klein deel van hul besigheid verteenwoordig. As Afrikaans verdwyn sal dit hulle min skeel. Intussen werk hulle dus onverpoosd om Afrikaans te vernietig. Kyk maar na die negatiewe publisiteit wat aan onbenullighede verleen is by Kovsies en Pukke. In beide gevalle is die skoenlekkende Broederlike rektore vervang deur ANC kaders. Kyk ook na hoe die haatlike veldtog teen Steve Hofmeyr wat dit gewaag het om sy volkstrots uit te leef. 'n Klein deeltjie van 'n langerige filosofiese argument oor apartheid is aangewend om 'n skandaal uit niks te skep. Dis alles feite hierdie.

  Die ander organisasie wat die Boerevolk se denke vorm is die kerk, of eerder kerke. Die volk is deesdae in soveel kerke opgedeel dat 'n mens se mond oophang by die gedagte daarvan. Soveel kerke as wat daar is, soveel denkrigtings is daar. Die hoofstroom kerke predik broederskap, versoening en "horisontale vergiffenis." Almal moet lief wees vir almal, dan sal alles reg kom. Van die Turn To God veldtog van so 'n paar jaar het daar min gekom. Die ertappelboer van Natal het nou afgtree. Die renboognasie is meer goddeloos as ooit tevore, maar steeds word daar vertel die regime se kaders ons lank verlore broers is. Aan die ander kant sal ander kerke weer ander dinge vertel. Die feit oor godsdiens is dat verskille interpretasies van die Bybel baie liefdeloos gehanteer word onder ons mense. Volksgenote gryp mekaar aan die keel en aan die hare oor godsdiens.

  Ek s liefs niks verder oor godsdiens nie, want om 'n opinie daaroor uit te spreek is om jou kop in 'n byenes te steek. Ek hou nie van bysteke nie. So in die verbygaan, 'n feit oor bye. Die steek van 'n by is net so giftig as 'n slang se byt. Al wat jou red is dat die hoeveelheid gif baie minder is. As jy deur 'n swerm bye getakel word, sal jy na so tweeduisend steke genoeg gif inkry om van te sterf.

  Die Boerevolk is op die oomblik feitlik leierloos. Daar is 'n paar wat nog probeer, maar die getalle onder die volgelinge is bitter min. Samewerking onder leiers is bitter min. Elkeen is skynbaar bang dat hy die bietjie statuur wat hy het sal verloor in 'n groter organisasie. Dit het ook bitter moeilik geword om nuwe organisasies op die been te bring. Daar is net te veel hanskakies in omloop daarvoor. Die gemoedere loop hoog en planne word beraam. Kort voor lank is daar skeilik 'n hofsaak. En die ou met die groot mond en al die kontakte vir spesiale toerusting is staatgetuie nommer een. Dat dit al meermale gebeur het is 'n feit.

  Ons moet egter nie dat al die droewige feite ons van stryk laat bring nie. As ons na die waarheid kyk, is daar nog hoop. Die Boerevolk het 'n gelofte met God. Sulke geloftes bestaan vir altyd, maak nie saak wat die mens doen nie. Dit is 'n skriftuurlike waarheid. Dit is ook so dat die bestaan van so 'n gelofte heel uniek is. As daar ander volke is wat geloftevolke is, dan weet ek nie daarvan nie.

  Dit is ook 'n waarheid dat daar profesie oor hierdie geloftevolk uitgespreek is. Die een profesie waaraan ons kan vasklou is dat ons geliefde Vierkleur weer sal wapper. Daar was mense se Siener van Rensburg en Johanna Brand, maar daar is ook Bybelse waarhede wat op ons volk van toepassing is. Hierdie waarhede is onverganklik. Die huidige droewige feite is tydelik. Feite kan verander. In die geval van die Boerevolk is ek seker dat dit sl verander. My bede is dat dit nog in my leeftyd sal gebeur.
  Antwoorde 34 Antwoorde
  1. bravo's Avatar
   bravo -
   Vryheid in 2015?

   Jou skrywe laat my dink aan Albert de Wet se lied - wat bet gebeur by Aliwal Noord.
  1. Rooi Jan's Avatar
   Rooi Jan -
   Kwoteer Oorspronklik gepos deur bravo Bekyk pos
   Vryheid in 2015?
   Nee, ek dink nie so nie.
  1. jjgsmith's Avatar
   jjgsmith -
   Die feite en die waarheid is nie altyd dieselfde nie. U is heeltemal korrek.


   In 1652 het die werknemers van instansie soos die Hollandse Oos Indiese Kompanjie, n wreldwye besigheid tussen Europa en die Ooste, n halfwegstasie aan die Kaap gevestig ten voordeel van die Hollandse Oos Indiese Kompanjie. Daar was geen sprake van n volksplanting nie. Dit verteenwoordig die feite, maar die waarheid wat opgedis word, is dat dit n volksplanting aan die Suidpunt van Afrika was. So is die feite en waarheid is nie dieselfde nie.

   Eers jare later, na die vertrek van Jan van Riebeeck van die Kaap, toe die baster Simon van der Stel goewerneur aan die Kaap was, is besluit om persone as Vryburgers na die Kaap te bring om as boere hulleself hiet te kom vestig. Alles binne die raadsplan van die Skepper van hemel en aarde om n gelowige volk hier te vestig.

   Dit was Sy beskikking dat Duitse, Franse en Hollandse burgers hulle aan die Kaap kom vestig om vir YaHWeH hier n volk te vestig, afsonderlik van die amptenare van die Hollandse Oos Indiese Kompanjie.

   Ek stel dit afsonderlik van die amptenare van die Hollandse Oos Indiese Kompanjie, omrede grootskaalse verbastering aan die orde van die dag was onder die amptenare van die Hollandse Oos Indiese Kompanjie en dit aanleiding gegee het tot die ontstaan van die Kleurling volk aan die Kaap. Jan van Riebeeck was die eerste wat n Hottentot met die naam Eva in die huis opgeneem het, wat later met n amptenaar getroud is. Dit is die feite, maar die waarheid is dat die Skepper vermenging haat.

   Vermenging was aan die orde van die dag en in 1682 toe goewerneur-generaal Rijckloff van Goens die Kaap besoek het, het hy van der Stel beveel om all rasvermenging teen te staan en toe kommissaris Adriaan van Reede die Kaap is 1685 inspekteer het, is sulke huwelike uitdruklik verbied.

   Die waarheid is dat daar van die begin wrywing tussen die twee groepe aan die Kaap was, as gevolg die verskil in die twee groepe se lewensbeskouinge. Die aankomelinge was aanvanklik Vryburgers as boere, later veeboere, nog later trek boere, nog later grens boere tot uiteindelik Emigatanten Boeren.

   In die proses leer ons van die voortdurende vryheidstrewe van die groep, wat baie gou in n eenheid ontwikkel het. Gedryf deur hulle geloof, hulle stryd met die liberale sienings van die kerk en hulle vryheidstrewe vind ons die verhaal van Slagternek-rebellie, die Swellendam republiek, die Graaff-Reinet republiek en uiteindelik die manifes van Piet Retief voor sy trek na die binneland.

   Dit was dan oor die direkte oorsaak van die Slag van Bloedriver en die afl van die Gelofte. Die gevolg was n oorwinning op die veldslag teen die Zoeloe, die totstandkoming van die Zuid Afrikaanse Republiek en Republiek van die Oranje Vrystaat. n Verdere direkte gevolg was die eerste en tweede vryheidoorlog teen die Britte. In die tweede Vryheidsoorlog was daar meer as 82 700 koloniale soldate, bestaande uit liberale blankes, kleurlinge en swartes, wat teen klein hoeveelheid aan Boere [in totaal met meer as 87 000] geveg het.


   Die feit is dat die vryheidstrewe van die Boerevolk nie gedemp is deur die nederlaag teen die Britte en Koloniale Afrikaners nie. Die waarheid is egter verdraai die Afrikaner geskiedenis skrywers, om die Boerevolk verder te probeer verniet deur die geskiedenis en na alles te verwys as Afrikaner sake. Nie die Gelofte, nie die Boere republieke, nie die Boereoorlog, nie die rebellie, nie die ossewa brandwag het enige iets doen gehad met die Afrikaner nie.

   In sy laaste en finale poging het die liberale Afrikaner die dag van die Gelofte omskep in n dag van versoening tussen die liberale Afrikaner en die skepsels van die subras van Afrika. Dit om enige herdenking aan die Gelofte te probeer vernietig.

   n Sogenaamde versoening tussen die beskawing en die barbaar. n Sogenaamde versoening om n renboognasie tussen wit en swart te skep.

   Die feite en die waarheid wat verskil.

   jjgs
  1. voortrekker's Avatar
   voortrekker -
   Versoening dit sal nooit gebeur nie ons sal net nooit met hierdie ander nasies oor die weg kom nie.

   Dit is jammer dat die afrikaanses ons mense so aan die neus rondlei

   Laat die feite uitkom die Boere nasie sal herstel word
  1. jjgsmith's Avatar
   jjgsmith -
   Daar word soms deur Afrikaners verwys na die 1902 Afrikaner oorlog teen die Britte.

   Die waarheid is dat meer Kaapse Kolonialiste saam met die Britte teen die Boere van die Boere Republieke geveg het, as wat daar burger van die Boere Republieke betrokke was. Aan die Afrikaners en Britse kant was daar 365693 imperiale en 87742 koloniale soldate wat in die oorlog geveg het, volgens die boek The Boer War deur Thomas Pakenham.

   Volgens Thomas Pakenham was aan Boere kant in totaal 87365 manskappe wat ingesluit het 13300 Kolonialers uit Natal en die Kaap.

   Ek kan verstaan as die Afrikaners verwys na die Afrikaner oorlog van 1902, want daar was meer Afrikaners en ander koloniale soldate betrokke aan Britse kant as wat die totale getalle aan Boerekant. Maar die waarheid bly dat die n Boereoorlog was teen die magte van Brittanje en hulle Afrikaner koloniale soldate.

   jjgs
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Die opskrif moes eerder "Feite en wanbegrippe" gewees het...

   Ek wil jou op 'n paar feite wys -

   Die geskiedenisboeke vertel dat mans wat geharde guerilla vegters was soos kinders gehuil het toe hulle die nuus ontvang het dat die Vierkleur vir altyd gestryk is.
   Die Boere het nie die oorlog verloor nie, daar was 'n vredes ooreenkoms gesluit op voorwaarde dat die Boervolk hulle Republieke sou tyerugkry. Die Britte wat hier wou plunder het nie die ooreenkoms nagekom nie omdat hulle die bronne wou plunder. Daarom het hulle die Cape Dutch Afrikaner (vandag genoem Afrikaner) in die Republieke aangestel om seker te maak die Boervolk kry nie hulle land terug nie. Hierdie is met militere geweld afgedwing, daarom dat die Afrikaner weermag soveel Boere doodgeskiet het.
   Bo en behalwe dat die bedrog Brits-Afrikaner Unie ingestel was om die beheer oor die Boervolk te behou, het die Britte die internasionale wetgewing wat in 1898 ingestel was verontagsaam wat se, een land mag nie 'n ander beset nie, nie eers duer oorlog nie.
   Die Vierkleur was nog nooit "vir altyd gestryk nie". Dis wat die Afrikanker graag wil he almal moet dink.
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   As Afrikaans verdwyn sal dit hulle min skeel. Intussen werk hulle dus onverpoosd om Afrikaans te vernietig.
   Die taal Afrikaans is nie Afrikaans nie. Na die Britte hulle agterente gesien het in die eerste Anglo-Boere oorlog (dit was voor Boere hulle Skepper-gegewe rede vir geloof verruil het) het die Britte die kolonialers, die Afrikaner, gevra om 'n organisasie te begin waardeur hulle die Boere se taal kan leer sodat die Afrikaner die Boere kan indring en verraai. Hierdie is deur S J du Toit, ;n priester in hierdie geloof bedrog begin met die naam "die Genootskap vir Regte Afrikaners".
   Lang storie kort, na die 2e Anglo Boere oorlog is die Boere se taal na Afrikaans deur die Afrikaner hernoem.
   Die taal wat ons praat moes Boers gewees het, soos die Duitsers Duits praat, die Zulu's praat Zulu. Die Afrikaner se taal was hollangs, en hulle praat vandag nog steeds so, vol anglisismes en elke tweede woord is een of ander Engelse of herleide woord. Die taal word nie opgef deur die Afrikaner nie, dis die Afrikaner wat alles Boer deur sy agterent getrek het, en nog steeds doen.
   So ek weet nie wie die "hulle" is na wie jy verwys nie, maar dat die Afrikaner die taal vernietig is verseker so.
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Ek s liefs niks verder oor godsdiens nie, want om 'n opinie daaroor uit te spreek is om jou kop in 'n byenes te steek.
   Deur vir iemand te wys hierdie geloof wat hom beheer is bedrog en bewys dat dit deur mense uitgedink is, is soos wanneer iemand 'n briefie van die stadsraad af kry wat se jy is van die einde van die maand op jou eie aangewese om vir jouself elektrisiteit te voorsien.
   Nou ewe skielik word die mat onder jou voete uitgepluk, niks wat in jou lewe reg gewerk het gaan meer werk nie. Die yskaste ontdooi, die stoof werk nie, jy kan nie gras sny nie, die hek maak nie oop en toe nie en en en. Probeer dit gerus en sit jou krag net so paar dae af en kyk hoe afhanklik het jy daarvan geword.

   So hier is wat ek se. Geloof is die oorname van alles wat jy beleef en dink wat in jou verwysingsraamwerk bestaan. Jy betaal net en die res word vir jou gegee, sonder dat jy een oomblik dink aan waar dit vandaan kom en hoe dit jou lewe oorgeneem het en hoe dit jou beheer.
   Geloof is dieselfde, dis 'n diens wat 'n houvas op jou kry en jy is onderhewig aan sekere afknouende hakke wat in jou ingehak word wat jou 'n gevangene daarvan maak.

   Ek daag julle uit om hierdie te ondersoek en vir eens en altyd dit vir jouself op te los. Wanneer jy eers insig begin kry en agter die kap van die byl kom dan gaan jy terugstaan en wonder hoe jy so onnosel kon wees om daardeur gevang te word. Ek was self daar, ek weet hoe dit was en wat dit nou is vir my.

   Meeste Boere het nou al begin agterkom daar is 'n skroef los, reg ?
   Nou kyk hier wat se die "vader van die kerke" http://www.godlessgeeks.com/LINKS/Quotes.htm

   Deur bietjie REDE te gebruik sal jy agterkom die probleem is nie die kerk nie, dis net 'n gebou wat deur die GELOOF gebruik word, net soos die boek wat jy lees gebruik word.

   Hier is waar dit vandaan kom. Weereens, deur jou Skepper gegewe vermoe van REDE te gebruik sal jy sien waar dit vandaan kom. https://www.youtube.com/watch?v=AjHk9nKUNNs
   Die video begin redelik vertaag, maar sit dit uit, die moeite en tyd werd.

   Ons Boere voorouers het alleenlik die Skepper aangeroep, nie al hierdie ander goed wat hierdie geloof vir ons gevoer het nie, dit was waarvan hulle uit Europa weggevlug het en waarom hulle uit die Kaap weg van die Cape Dutch Afrikaners wou kom, dit staan in die paardekraal verbond hulle het weggevlug daarvan. Nou hoe kon ons voorouers daarvan wegvlug en nou sit ons daarin ? Daar is mos 'n groot skoef los. Gaan kyk nou eers die video.
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Kyk ook na hoe die haatlike veldtog teen Steve Hofmeyr wat dit gewaag het om sy volkstrots uit te leef. 'n Klein deeltjie van 'n langerige filosofiese argument oor apartheid is aangewend om 'n skandaal uit niks te skep. Dis alles feite hierdie.
   Stofsuier, of moet ek se die trotse stem singer, is 'n Afrikaner, hy het self gese hy hoop die Vierkleur wapper nooit weer nie. Hy het niks met die Boervolk te doen nie.
   Die Afrikaner het nie volkstrots nie, hy het nasie trots, want die Afrikaner is 'n nasie, hy het homself sedert die Kaapse dae in 'n nasie in geteel met ander soorte mense, en wil vreeslik graag saam met ander soort mense 'n land deel, hy kan nie 'n volk wees nie. Die swartes is lank voor 1994 hier ingebring - deur die Afrikaner. Hulle het ook per geleentheid integrasie in hulle Afrikaner parlement bepleit.
   Dit maak die Afrikaner 'n liberaal en ver links.
   Dit is dan ook die Afrikaner wat die oorsaak is van die huidige probleme, nie die swartes nie. Sover ek weet beheer die Afrikaner 80% van die land en die swartes net 20%, maar die Afrikaner beheerde media beskuldig die swartes van alles wat verkeerd is, die Afrikaner wat 'n stelselmatige verval laat plaasvind het deur sy kortsigtigheid en vergrype sedert 1902 staan lekker agter die deur.
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Die Boerevolk is op die oomblik feitlik leierloos. Daar is 'n paar wat nog probeer, maar die getalle onder die volgelinge is bitter min. Samewerking onder leiers is bitter min. Elkeen is skynbaar bang dat hy die bietjie statuur wat hy het sal verloor in 'n groter organisasie. Dit het ook bitter moeilik geword om nuwe organisasies op die been te bring. Daar is net te veel hanskakies in omloop daarvoor. Die gemoedere loop hoog en planne word beraam. Kort voor lank is daar skeilik 'n hofsaak.
   Die Boere hou nie leiers aan soos die Afrikaner nie. In 'n Republiek regeer die publiek nie 'n leier nie. Leiers en organisasies is uit die Britse Westminister se onderdrukkende stelsel (daarom word hulle "subjects", soos "insects" behandel), dit het niks met die Boere en die Republiekeinse stelsel te doen nie.

   Ongelukkig, omdat daar nie kommunikasie was nie en die Boere ver uitmekaar gebly het was hulle genoodsaak om 'n volksraad in te stel wat namens die Boere sou praat. Die eerste grootste fout was natuurlik dat die klomp wat hulle daar ingewurm het in die Boere se vyand se geloof gesit het.

   Leiers en organisasies het niks met Boere te doen nie, dis Afrikaner goed wat die Britte hulle geleer het. Let ook op dat die broederbonders vrot is van de prokerowers, want hulle maak die wette en help mekaar daardeur om hulle op ander af te dwing. Boere het nie drogberoepe aangehou nie.
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Die Boerevolk het 'n gelofte met God.
   Hier moet jy bietjie meer spesifiek wees, want die Skepper wat die Boere te Bloedrivier aangeroep het, en die god wat die Afrikaner later daar ingeskryf het, is geheel en al twee verskillende begrippe. Meeste sien die Afrikaner se god, want dit is wat die Afrikaner jou geleer het, en jou pa geleer het, en jou oupa geleer het.

   Voordat jy op enige gelofte kan aanspraak maak, maak eers SEKER jy staan voor die Skepper wat die Boere aangeroep het by Bloedrivier, hierdie ander god het niks met ons te doen nie.

   https://www.youtube.com/watch?v=AtK_YsVInw8

   Dit is ook 'n waarheid dat daar profesie oor hierdie geloftevolk uitgespreek is. Die een profesie waaraan ons kan vasklou is dat ons geliefde Vierkleur weer sal wapper. Daar was mense se Siener van Rensburg en Johanna Brand, maar daar is ook Bybelse waarhede wat op ons volk van toepassing is. Hierdie waarhede is onverganklik. Die huidige droewige feite is tydelik. Feite kan verander. In die geval van die Boerevolk is ek seker dat dit sl verander. My bede is dat dit nog in my leeftyd sal gebeur.
   Of die Boervolk homself hieruit sal ophef hang af of Boere hulle eie volkseie gaan terugneem, en of hulle verkneg gaan bly in wat die Afrikaner vir hulle geleer het. Die bonders reken alreeds hulle het die Boere so ver van die wa af hulle kan nou enige iets aanvang die Boere gaan inval daarby...
   Die eerste wat Boere moet begin besef is dat daar geen maar geen "uitverkorenheid" is nie. As jy so uitverkore was sou jy nie in die dinges gesit het waarin jy nou sit nie. Bietjie REDE, die Skepper gegewe vermoe wat jy ontvang het behoort dit seker te kan tuisbring.

   Mag REDE julle vind.
  1. Leonor Bosman's Avatar
   Leonor Bosman -
   Kwoteer Oorspronklik gepos deur F a n i e Bekyk pos
   Ons Boere voorouers het alleenlik die Skepper aangeroep, nie al hierdie ander goed wat hierdie geloof vir ons gevoer het nie, dit was waarvan hulle uit Europa weggevlug het en waarom hulle uit die Kaap weg van die Cape Dutch Afrikaners wou kom, dit staan in die paardekraal verbond hulle het weggevlug daarvan. Nou hoe kon ons voorouers daarvan wegvlug en nou sit ons daarin ? .
   Fanie, jy is n leuenaar wat jou diestiese leuns op die Boerevolk wil AFDWING. Verder maak jy die Boerevolk ook in leuenaars!

   As die Boere deiste was hoekom staan DAAR OP GETEKEN dat hulle hulle self as die UITVERKORE volk gesien het! Daar was ook geen predikant of kerk nie, so watter geloof het hulle gehad en wat het hulle geglo? NET DIT WAT IN DIE WOORD VAN YAHWE STAAN en nie hulle REDE nie!

   Jy lieg as jy dit weg redeneer met jou REDE.

   As die Boere dan deiste was hoekom uit die skrif lees, psalmsing en dan tot dieselfde God wat hulle nou net geprys het om hulp vra. EN LET WEL: REDE kon hulle nie die oorlog laat wen nie want REDE keer nie duisende Zulus nie. En as jy dink aan die wapens daag ek jou uit om jou REDE te gebruik en n wapen te vat wat n VOORLAAIER is en met JOU REDE 60 Zulus dood te skiet wat na jou aanstorm! Ek laat jou n helper toe wat kan help laai.
   Help jou REDE met hierdie inligting:
   On Sunday 16 December 1838, while laagered near the Umslatos River or Hippo Pool, they were attacked by more than 30 000+ Zulus and outnumbered more than

   60 to 1.

   Lees daar EEN Boer vir 60, sestig, sixty stormde mal Zulus!

   Laat jou REDE dit verduidelik!

   Jou geloof in jou REDE is JOU GODSDIENS en niemand ander sin nie. JOU REDE is gekoppel aan JOU IK! Dus JOU geloof in REDE is nie n ander een wat 'n ander IKREDE het nie!!! Watter gemors sal dit nie veroorsaak as almal so jy glo nie! SO hou jou IK REDE vir jouself en hou op om dit afdwing met leuens op die Boerevolk!!!

   Hier is vir die wat wil sien waar Fanie sy verwonge idees kry.
   http://www.deism.com/
   World uinion of deists
   God gave us reason not religion
   Believe God + godgiven reason = deism
   Die Teken: Priramide !!!!

   The French Revolution was based on REASON alone led to only bloodshed and tyranny. Reason without an underpinning of God or a higher power leads only to ruin. To quote Noah Nissani:
   Rationalism (is) an exaggerated faith in human logic...
   An important fact to consider is Deism is a private belief system,

   Fanie, jou REDE en jou SKEPPER moet mos vir jou vertel dat die SIMBOOL van die PIRAMIEDE is die van die Illuminati jy en jou REDE is DEEL van dit wat die BOEREVOLK wil vernietig want jy skryf jou twak op n BOERE webwerf.
   KOM BY, MAN- jy is die een wat BLIND is met die BLINDHEID van die BOSE op JOU KOP EN JOU REDE.
  1. Leonor Bosman's Avatar
   Leonor Bosman -
   Wat is Boers- skryf 'n sin.
  1. Leonor Bosman's Avatar
   Leonor Bosman -
   Na maande op hierdie webwerf waar ek gelees het wat mense skryf en besef het hoe hulle dink is hierdie my BAIE negatiewe opsomming:

   Die Boerevolk is in sy moer- !

   Alle podings wat al aangewnd is om die Boervolk by mekaar te kry het op niks, nul, nada uitgeloop. Daar is nie EEN konkrete gedagte of aksie wat al geloods wat resultate opgelewer het nie.

   Hier en daar is daar 'n flikker van hoop en dan kom godsdiens en idees en leringe in gedrang. Terwyl die waarheid ontbreek en nie bespreek word nie .

   Daardie brug wat gebou is by Bloedrivier is ons simbool van ons algehele mislukking om die oorsaak en die gevolg te erken. Die brug simboliseer eintlik die oorloop van die bose in die hart van die Boer.

   Dit is maklik maar niemand wil hoor of waarlik daaroor praat nie - ons speel eerder deis, dies of paganis, paganis, christen, christen of kerk, kerk.

   Daar is net een waarheid wat ons situasie kan verklaar, wat ons situasie kan verander en wat ons as volk terug bring na die plek waar ons oorsprong was- Bloedrivier.

   Die miskenning van die wonderwerk wat daar plaasgevind het is ons ondergang. Lee woorde van die Gelofte hou is en bly leeg.

   Die Gelofte is om terug te keer na die EEN lewende God en aan HOM alleen gehoorsaam te wees deur SY wette en verordeninge te onderhou want daarin is LEWE.

   So wattter wette? Elke gelowige Boer dink hy onderhou Yahweh se wette. Ek stel dit duidelik - jy doen nie. Meeste Boere vandag is vasgevang in die RRK dogma wat uit die heidense godsdienste kom en daarom verbreek hulle die belangrikste wette- die eerste 5 wette.

   Wet 1. EEN God nie 3 in 1 nie. Jesus is nie Yahweh nie!!
   Wet 2. Geen beeld in jou kop wat soos Jesus lyk en dan glo dat hy God is nie.
   Wet 3. As jy Jesus en Yahweh en die Heilige Gees aanbid aanbid jy DRIE gode al vertel die heidense dogma 'n ander storie- word wakker en begin ondersoek, lees die OT en vergeet van Paulus, Calvinisme, Protestantisme, net jy en die Woord van Yahweh, dit wat HY SPREEK en nie die mense nie.
   Wet 4 Onthou Sy NAAM is YAHWEH wat 7000 keer verander is na die HERE jou God. Die manne van King James het die woord YDEL gebruik - dit is eintlik VERNIETIG of VERGEET.
   Wet 5 Die Sabbat - Die Boere rus op die SONKONING se dag SON-Dag. The Veneration of the Eternal SON(Sun) uit die heidense Mitra godsdiens. Die sewende dag IS die Sabbat!

   As ons terugkeer na Yahweh, hom gehoorsaam wees en Sy bevele onder hou kan en mag ons op Sy beloftes staan.

   Eseg 18

   30. Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, ELKEEN VOLGENS SY WE, spreek Yahweh. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortreding sodat dit nie tot struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.

   31. Werp al die oortreding waardeur julle ootree het, van julle afweg en MAAK VIR JULLE N NUWE HART EN N NUWE GEES; WANT WAAROM WIL JULLE STERWE, O HUIS VAN ISRAEL?

   32. Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek Yahweh. BEKEER JULLE DAN EN LEWE!
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   As die Boere deiste was hoekom staan DAAR OP GETEKEN dat hulle hulle self as die UITVERKORE volk gesien het!
   Die Boere was nie deiste nie. Wat is verkeerd met julle wat in 'n geloof vasgevang sit dat julle ander in 'n kategorie moet indruk en beskuldig van julle eie ongegronde oortuigings ?
   'n Deis is iemand wat "glo", want volgens jou geloof MOET jy "glo", jy kan nie iets wees as jy nie sonder jou oortuiging "glo" nie. Net soos jy nie onteenseglik weet jou naam is Leonor nie so MOET jy "GLO" dit is Leonor.

   Die Boere het geweet, daarom het hulle die Skepper aangeroep in hulle nood. Hulle het nie daar rondgesit en eers besluit wat moet hulle eers "glo" en watter drekgod naam moet hulle kies om verhoor te word nie. Hulle het nie eers geopen met skriflesing en gebed nie, jesus jahshua jahweh budha of wat ook al was nie daar nie.

   Uitverkorenheid is iets wat jy aan jouself deur jou sekte vir eie selfverhewenheid toegeken het. Die Boervolk het nog nooit hulle self as uitverkorenes beskou nie. Enige sulke k@k is deur die Afrikaner vir jou gevoer sodat jy sal doen presies wat jy hier sit en doen, ander van jou misleiding probeer oortuig.

   Jou uitverkorenheid staan in die enigste bewys wat jy het, 'n boek wat niks met die Boere se Skepper te doen het nie wat deur mense geskryf is. Hulle hou tot kopiereg op hulle boek. Hierdie boek vertel jy is die uitverkorene want dit staan daar, daarom se die Israeliete nee, hulle is die uitverkorenes, want hulle naam staan in jou boek, en boonop se die Britte nee, HULLE is die uitverkorenes want dit staan ook in daardie boek. Die Amerikaners se nee, HULLE is die uitverkorenes, dis waarom hulle so in Israel se agterent ingekruip is want volgens jou boek is Washington DC die tweede jerusalem... dis waarom hulle die midde-ooste lande aanval en een na die ander verwoes en volksmoord pleeg.
   JY is nie die uitverkore nie, hulle is ALMAL die uitverkorenes, en hulle kan dit bewys in jou eie boek.

   Waarop dit neerkom is dat daardie boek so geskryf is dat enige aap 'n uitverkorene daarin kan wees. Om alles te kroon wil julle graag israeliete wees want julle glo helfte van die snert wat goed klink, maar inderwaarheid na enige iets anders toe herlei kan word. Dalk moet julle eerder Amerikaners word want Washington is die "nuwe Jerusalem" en "jesus" sal seker daar uit die wolke afdaal om die klomp misdadigers hemel toe te vat.

   Uit jou argumente kan mens duidelik sien dat jy preises "glo" wat in Luk14:26 staan, daarom is jy besig om te doen wat in Luk 19:27 staan.
   Geloof is 'n siek besigheid.   Dit is nie "ek" wat hierdie bedrog op die Boere afdwing nie, dit is die Afrikaner wat dit vir julle geleer het. Leonor, jy WIL hierdie geloof he, hou dit vir jouself want deur alles wat ek gewys het steek jy hardekop vas daaroor en weier om dit te ondersoek, en jy weier om enige vorm van rede te gebruik. So hou aub verby en hou jou Afrikaner geloof en opinie vir jouself.
   My voorouers het van hierdie gemors weggevlug, nou wil jy dit verder vir ons kom instop ? Sal nie werk nie. Daar is reeds baie Boere wat hierdie gedrog insien en tot hulle sinne begin kom het. Die lekker is as jy eers sien hoe dit gedoen word en waarvoor dit staan, gaan jy nooit weer terug nie.
   My oor oupa-grootjie het 'n boekie geskryf waarin hy se hoe hierdie Boere wat deur hierdie geloof bedrog bygekom was geweier het om te veg. Dit is wat die Boervolk sy vryheid gekos het, en dit was die oorsaak waarom 35 000 Boere kindertjies uitgemoor was deur die Britte en die Afrikaners. As die Boere soos met die eerste oorlog almal ingespring het, dan het hulle die Britte en die Afrikaner hier uitgevee, en dan sou ons 'n LAND gehad het met BOERE daarin.
   Nou sit ons met "Boere" wat steeds in dieselfde kop siek maak gemors in sit wat weens hulle "geloof" NIKS WEET nie, maar ander saam met hulle wil aftrek. Dis die kreef sindroom. Die kreef wat uit die mandjie wil klim om te oorleef, word deur die ander krewe afgetrek sodat almal verlore is en in 'n pot beland.
   Jammer, maar ek is reeds uit en ek klim nie terug in julle geloof mandjie nie.


   Die Boerevolk is in sy moer- !
   Nee, net jy is, en jy begin al meer soos 'n Afrikaner klink en redeneer. Ek weet nie waarom jy dink as jy name en versies rondgooi om jouself te regverdig dat jy my sal diskrediteer en jou oortuiging afdwing nie. Tipiese Afrikaner tegniek. Ek an ander Boere sal nooit ooit weer deur hierdie bedrog gevang word nie.


   Hierdie name wat julle gebruik, jahweh, Isis, Elohim, Budha, inkey, en 'n hele rits van die goed is deur julle Britse hanteerders vir julle gevoer, en julle slurp dit op. Dis piramide gode, so aanbid maar lekker hoor. Verbasend hoe julle name in die bybel kan verander en dit iets nuuts noem, dis lankal verskeie kere gedoen in ander gelowe. Dis 'n klink goed klomp drek wat net nog 'n variasie van dieselfde geloof bedrog is.

   Tot die Israel visie sekte het nou al vele variasies om verdeling te bewerkstellig. Jy is jou eie ergste vyand.
  1. Leonor Bosman's Avatar
   Leonor Bosman -
   Fanie jy skryf die grootste klomp k=twak ek herhaal moenie die leuens wat jy glo op my voorouers afdwing nie.

   My voorvader Lombard was in die laer van Bloedrivier en sy seun het geveg in die Boere oorlog. Dit maak my geskiedenis waar en my n afstammeling van n Boer wat die God van Israel aangeroep het korrek.

   So gaan skep jou boerevolk met jou skepper god en los my voorgeslagte uit jou mond.

   Jou beheptheid met en die haat van die afrikaner maak van jou onstabiel en blind. Jou argument dat die Afrikaner verantwoordelik vir alles, tot die glo van die Boer as uitverkorenvolk is vals en lagwekkend! Jy wil stry teen dit wat akademies en betroubaar opgeteken is NIE net deur die Afrikaner nie maar van die wat niks daarby kon baat om dit te s nie, sodat jy jou verwronge idees kan uitspoeg en my voorgeslagte in dieselfde drek wil vorm wat jy glo!

   Weerhou jou asb om enige iets uit die Skrif te kwoteer of daarna te verwys want dit is soos n aap wat n skeermeslemmetjie in die hande gekry het.

   Kry jou klomp boere by mekaar en bid vir julle skepper god om julle REDE te verfris sodat julle julle vryheid kan kry. Ek wag in spanning om hierdie resultaat te sien!

   Jou gebrabbel oor REDE, die Afrikaner en die skepper, DIT diskrediteer jou. Jy is soos n skip wat dobber en geen rigting kan aanbied nie. Vertel tog vir ons nou na al die galbrakery wat julle boere met julle REDE en julle skepper vir julle voorsien. Ten minste gee ek n plan, wat is joune???

   Nee Fanie, n new age, haatdraende, verwarde deis of skeppergod gelowige is die vyand van my en my voorgeslagte wat hulle vertoue in die God van Israel gestel het.
  1. jjgsmith's Avatar
   jjgsmith -
   Fanie,

   Die insig wat jy openbaar en die youtubes wat jy so graag kyk is alles maar baie verdag. Vertel my wie is die " Skepper " na wie jy so gereeld verwys en waar lees jy van die "Skepper".

   jjgs
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Elenor. Kom ek wys gou vir jou dat die Boere hulle self nie as verhewenenis of uitverkorenes beskou het nie.

   Die republiekeinse stelsel wat die Boere bedryf het vereis dat alle Boere gelykwaardig aan mekaar is, dit is een van die eienskappe van 'n republiek, 'n ware een, nie die klug waarin ons nou sit wat onder die Westminister stelsel bedryf word nie.

   Boere het nie ander se grondgeniede ingeneem soos Australie en die VSA gedoen het nie, hulle het ander soorte mense gerespekteer vir wie hulle was. Verhewenenis sal ander plunder omdat hulle hulleself meerderwaardig oor ander sien.

   Verwys na die boek, Die oorlog komhuis toe deur Albert Grundling& Bill Nasson, het die bediendes en hulle families saam met die Boer vroue en kinders in dieselfde tente gebly en kos en eetgerei gedeel op n vrywillige basis. Verhewenis doen dit nie met ondergeskiktes nie.

   Daar was nie apartheid in die Republieke nie, hierdie is later deur die Britte en meerderheid Cape Dutch Afrikaner gewettig.

   Verhewenis of uitverkorenes doen nie wat die Boere gedoen het nie.

   Vergelyk dit nou met die Britte wat hulleself so verhewe beskou het dat hulle die hele wereld wou verower sodat hulle daaroor kan heers. Die Afrikaner beskou homself verhewe bo die Boervolk daarom steel hy die Boere se land en dink dit kom hom toe, want die Boer is so tipe van 'n sub-spesie van die Afrikaner soos die Afrikaner dit op Wikipedia ingeskryf het.
  1. Leonor Bosman's Avatar
   Leonor Bosman -
   Hou aan praat Fanie want jy grou jou gat net dieper.

   Jou boere wat die skeppergod gehad het, het dalk saam met die subras geeet en in tente gebly maar die Boere wat ek ken het hulle op hulle plek behandel, regverdig en medelyend maar NOOIT as hulle GELYKE nie. As dit verhewenheid of uitverkorene beteken dan aanvaar ek dit as 'n kompliment.

   Dit is duidelik dat vannwee jou geloof in jou skepper god is jou denke liberaal en soos ALLE deiste en glo soos hulle dat ALLE 'mense' gelyk.

   Ek wens jou sterkte toe met jou boereland republiek van gelykheid, Vir ONS en nie net Ek nie, die Boere van Bloedrivier en hulle nageslag en die wat die God van Israel aanbid, beskou ons onsself as APART en ENIG en deel niks met niemand nie. NOOIT WEER NIE! So eet saam met jou bediendes en hou jou rede en jou skeppergod - dit is en sal NOOIT die Boerevolk verteenwoordig nie.

   Kry die subras se nageslag wat saam met jou boere geeet het om julle te help om julle republiek te stig.

   En nou genoeg van hierdie twak!!!!!!

   Boere- Israel groete
  1. F a n i e's Avatar
   F a n i e -
   Die insig wat jy openbaar en die youtubes wat jy so graag kyk is alles maar baie verdag. Vertel my wie is die " Skepper " na wie jy so gereeld verwys en waar lees jy van die "Skepper".
   Naand Gerhard,

   Wanneer mens na die natuur kyk, en ek praat nie van die omvattende begrip "natuur" nie, gaan kyk na die kleinste tot die grootste en kyk na die verskeidenheid tussen-in, in meer besonderhede, dan staan mens verstom daaroor.

   Enige iemand wat nie die wonder van hierdie skepping, die volmaakte handewerk van die Skepper kan insien nie, het nog nooit na iets gekyk om te sien nie, want baie kyk maar sien nie.

   Wanneer jy 'n pit of saad in die grond sit om te groei, wat sit daardie skakelaartjie aan ? Toe jy gemaak was het daar iets gebeur wat bymekaar gekom het wat maar net as vanselfsprekend aanvaar word, maar iets het jou spesifiek laat ontstaan. Indien dit 'n ander sperm was, dan sou JY waarskynlik nie bestaan het nie, maar iemand anders sou waarskynlik bestaan het... of nie !

   As jy wil insig he in hoe meer gekompliseerd die Skepping gedoen is, moet mens soms na ander se opsomming daarvan kyk. Ek kan aanbeveel dat jy na hierdie video kyk.

   https://www.youtube.com/watch?v=Gjvuwne0RrE

   Om te verstaan wat ons voorouers geweet het - Ek dink meeste Boere dink vandag daar het iets te Bloedrivier plaasgevind, maar omdat die slag in besonderhede nie verduidelik word nie, en grotendeels as net 'n insident genoem, word die wonderwerk wat anders onverklaarbaar plaasgevind het nie ingesien nie. Maar in kort, die Zulu's wat in die slag was het gese daar was groot mense in wit klere wat hulle gekeer het om die Boere te kon aanval.

   Hierdie is die enigste geval in die hele wereld se geskiedenis waar die klein minderheid ongeskonde die geveg gewen het teen die oorgrote meerderheid. Gedurende die geveg in die laer was daar nie eers 'n besering nie.

   Wie het die Boere om hulp gevra ?
   Die Heilige Skepper van hemel en aarde. Die Wese wat dit waarin ons leef so bewillig het in al sy variasies en diversiteit.
   Die Boere het die Skepper se hulp gevra, twee keer as Volk, die eerste by Bloedrivier, en weer te Paardekraal. Dit staan so in die verbonde.


   Kom ons bring dit nou in konteks met hierdie geloof wat op ons afgeforseer word.

   Volgens hierdie geloof moet jy deur jesus werk om by god uit te kom. Waarom het die Boere nie jesus, of jahshua of enige ander goed se hulp gevra nie ?

   Die rede is voor die hand liggend. Ons voorouers het van hierdie geloof gevlug uit Europa uit.
   Weer in die Kaap het hulle van hierdie geloof af gevlug en dit het die Groot Trek tot gevolg gehad.
   Baie mense se nee maar dit was die aanvalle deur die swartes, of die gemengde huwelikswet en en en, maar vergeet uit die oog uit dat hierdie geloof juis hierdie onaanvaarbare goed goedgekeur het, en dit was wat onaanvaarbaar was vir die Boere.

   Om in meer besonderhede te kyk waar hierdie geloof sy ontstaan het, die geskiedenis is opgeteken, en lank voor die Christen geloof sy ontstaan gehad het.
   Om die instelling van die Christen geloof weg te steek, is dit wat in klip op beelde gedoen was vir jan alleman weggesteek sodat mense nie moet uitvind waarvoor die goed in werklikheid begin is nie.

   Die Christen geloof is begin lank na die jaar 1, eeue later. Die doelvan hierdie geloof was om mense mee te beheer. As jy daardie video Zeitgeist kyk wat ek boontoe op die skakel van gegee het en aandag gee dan se hulle daarin teen die einde waarom hierdie geloof in die lewe geroep was.

   Is dit so ? Hier was nou onlangs iemand hier wat reken dinge in die land is nie sleg nie, want HY was nog nie aangeval nie. Volgens hom is dit ander mense wat aanjaag en daarom word hulle daarvoor gestraf. Jesus beskerm hom en daarom kom hy niks oor nie. Hy is net ingestel op sy eie welvaart en het vrede met die res van die Boere. Alles wat in sy guns gebeur is jesus en alles wat onwelkom is is die duiwel.

   Waarom is hierdie geloof eers na die jaar 1 begin... deur mense ? Want die Skepper skryf nie Boeke nie. Het almal wat voor die geloof gelewe het hel toe gegaan ? Volgens die Kolbrin bybel was daar 'n vorige bestel en die aarde is "gereset", die effek daarvan so groot dat alle tegnologie, wat ver meer gevorderd was as wat ons van weet verlore geraak het. Gaan soek "underwater cities" dan sien jy wat kry hulle, hierdie het nie in ons bestel se tyd gebeur nie. Die aarde is nie net 6000 jaar oud soos die bybel se nie nie.

   Die doel van hierdie geloof is om mense mee te beheer, daarom as jy iemand se "geloof" afsit is dit soos wanneer jou krag afgesit word. Dit maak mense hulpeloos want hulle het soos die krag daarvan afhanklik geword. Hulle dink hulle MOET geloof he, net soos hulle krag moet he. Maar wat het ons gedoen voor krag daar was, wat het die Boere gedoen voor geloof daar was ? Hulle het uit 'n heel ander perspektief na hierdie goed gekyk. Ek se altyd dit is soos die Boere wat in die gelofte belowe het om 'n volk vir die Skepper te stig, toe gaan bou die Afrikaner die kerk en se daar is die tempel. Dit is twee heeltemal verskillende begrippe wat niks met mekaar te doen het nie. Daarom se ek, die geloof se god het niks met die Skepper te doen nie, dit is twee geheel verskillende begrippe.

   As jy op youtube "jesus fraud" soek dan sal jy verskei goeie dokumente kry wat wys waar dit vandaan kom. Wanneer jy agterkom daar is waarheid in wat gevind is, dan kan jy dink dat as die nuwe testament se storie (kyk sommer "the greatest story ever told" ook) bedrog is, dan is die ou testament ook mos iets mee verkeerd. As jy dan begin soek dan sien jy meer as wat vir jou vertel word... want as die priesters die waarheid uitblaker, waar gaan hulle dan geld vandaan kry, soos wat een ds vir iemand wat ek ken gese het toe hy hom met hierdie goed gekonfronteer het.

   "How well we know what a profitable superstition this fable of Christ has been for us." --
   Pope Leo X (1513-1521)

   En net om mee af te sluit, die visse tyd van jesus is byna verby, die nuwe geloof vir die tyd van die waterdraer sal oor 'n klompie jare ingestel word en hulle reken dit gaan 'n sielkundige riller wees wat tred hou met die mense se vooruitgang en ontwikkeling. Daardeur sal mense uitsien om slawe te wees, hulle sal aandring om die "chip" te kry waardeur hulle beheer kan word en elke beweging en doen en late sal gemonitor word, en waarmee hulle lewe beindig sal word, en hulle sal dink hulle is vry.   Daar is baie begrippe wat deur die stelsel verydel word soos bv wat is vryheid. Mense weet nie wat vryheid is nie. Veral die jong mense dink hulle is vry ten spyte van die omstandighede. Bietjie siek ne'.

   Vryheid word gemeet as basiese uitgangspunt aan die wette, soos bv die wapenwet. Vryheid is deur die mense se bestaan waarvan ons bewus was, gemeet aan sy vryheid om homself te kan bewapen.

   Wanneer 'n regering sy mense ontwapen, dan word die menswaardigheid van die landsburgers misken. Daarom is dit ook opvallend dat alle volksmoorde voorafgegaan was met ontwapening. In geen land waar inwoners bewapen was het daar ooit 'n volksmoord plaasgevind nie. Hier is 96 ontwapen en weerloos, gereed vir die slagting om te begin.

   Hier sit ons nou, in die land waar die volksmoord op die Boer sedert die oorlog steeds voortduur, met die ergste wapenwette ter wereld, die publiek is ontwapen waar slegs sowat 3.5% van die (blanke) bevolking wapens het.
   Slegs die' wat geld het en die duur stelsel kan deurmaak kan nou hulle self beskerm (daar word wyd onderskeid getref tussen beskerm en verdedig), by implikasie is dit net die' wat geld het wat die regering se toegewing van regte kan koop, soos die reg op lewe. As jy nie dit kan bekostig nie, tough sh1t, dan kan hulle jou maar vermoor.

   Daarbenewens is die vernietigende effek van hierdie geloof so erg dat baie mense gewapen is maar hulle nie verdedig teen aanvallers nie. Daar was verskeie berigte waar die mense gewapen was maar hulle het oorgegee en is vermoor sonder om weerstand te bied. Kyk maar hoe vergewe hierdie mense wat oorleef die barbare wat hulle mense uitgemoor het. Heeltemal apaties gepreek deur die geloof priesters.

   En iemand het so pas laat weet hierdie geloof is soos 'n musiek instrument, jy kan enige deuntjie daarop speel dan sal almal dans.

   Lees; 16 Crusified Saviors Before Christ

   Jammer dit is so lank, en daar is meer... vanuit 'n ander oogpunt.
   https://www.youtube.com/watch?v=3HV9_e251iw
SA Topsites ::