• Wie is die Boerevolk?

  Gepubliseer op 26 Oct 2010 17:23  Aantal Kyke: 86576 
  Die Plaaswerf is n forum waar verskillende vertakkings en manifestasies van die Boerevolk bymekaarkom. Ons poog om aan elkeen n plek te gee en vertrou dat dit n samehorigheidsgevoel sal skep wat nodig is om ons by Vryheid uit te bring. U sal merk dat advertensies van verskeie Afrikaner organisasies hier geplaas word. Dit toon ons gesindheid van " 'n hand van vriendskap wat uitgereik word".
   Aantal Kyke: 152003 

  Missie & Visie van die Boerevolk

  VISIE (doelwit en strewe)

  Die visie van die BVR is om ONAFHANKLIKHEID vir die BOEREVOLK te verkry en te handhaaf, (soos aan die BVR opgedra deur die Volks verteenwoordigende Vergadering (VVV) gehou op 9 Desember 2006.)

  MISSIE (sending en roeping)

  Die missie van die BVR is om die waardigheid, lewenskwaliteit, bestaansekerheid, volkstrots, en reg tot onafhanklikheid van die Boerevolk uit te bou, strukture in plek te kry en die nodige aksies te neem om hierdie doelwitte te verwesenlik.

  Gepubliseer op 13 Sep 2010 15:34     Aantal Kyke: 4513 

  Lees die "Kort Oorsig", maar dit kan kortliks saamgevat word dat :

  Die BOEREVOLK het as n onafhanklike inheemse VOLK aan die Suidpunt van Afrika tot stand gekom en is die enigste BLANKE volk in AFRIKA, wat IN Afrika tot stand gekom het en daarom ook die enigste Blanke volk wat geregtig is op grond in Afrika.

  (soos gestel in die Majuba Deklarasie.)
  ...

SA Topsites ::