PDA

View Full Version : vrye messelaarsKoos Delary
10 Jan 2007, 13:13
ahoi...

kan iemand dalk n bietjie meer lig skyn op die klomp of sal ek se ondergrondse beweging.daar is baie bespiegeling oor die klop.baie mense se hulle is n ukultiese beweging en het te doen met dinge van die duiwel en anner se weer hulle is n kultiese beweging.is dit veilig om by hulle aan te sluit of is dit liewers beter om weg te bly.was daar ook nie n paar boere betrokke by hierdie beweging nie???

Vicky
10 Jan 2007, 13:23
Ahoi!

Ek het sommer vinnig vir jou gesoek. Daar is al BAIE oor vrymesselaars op die forum gesels... maar begin gerus hier (http://boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?t=706&highlight=vrymesselaars) lees. :)

Koos Delary
10 Jan 2007, 13:33
dankie vicky...
ek sal defnatief gou loer...ma julle ouens het n lekka vinnige "response" tyd.
thanx..!

Die_Soeker
10 Jan 2007, 13:56
http://www.google.co.za/search?q=Freemasons

Hier is ook een van hulle amptelike webblaaie: http://www.freemasons.co.nz/

Koos Delary
10 Jan 2007, 14:10
thanx vi al die inligting oor die klomp,ma soos ek gevra het...dink julle dis okey om so n beweging te join of is dit beter om weg te bly...?

Die_Soeker
10 Jan 2007, 14:40
My persoonlike opinie is dat ek eerder sal wegbly.

Om bietjie na die ander kant te kyk:
Die New Zeeland divisie van die vrye messelaars het ook 'n forum en hulle gee hul mening oor anti messelaars in hierdie draad: http://www.freemasons.co.nz/forum/viewtopic.php?t=201&sid=80dc6a6da3ade3245ba0d07d3ce25917

Hennovdm
10 Jan 2007, 15:17
Ek sou jou ook aanraai om weg te bly! Hierdie beweging is deel van 'n baie groter plan van die duiwel. Dinge soos die een wereld orde ens. Die organisasie lyk baie rein en vroom aan die begin tot jy ver genoeg ingesluk is, dan is dit dalk te laat. In die begin kan hulle vir jou baie dinge bewerkstellig bv 'n hoe pos by die werk, nuwe kontrakte ens ens. Dus voel jy hul altyd iets verskuldig en dis net daar waar die moeilikheid begin. Gaan lees gerus boeke soos Volksverraad om meer te leer.

Mike.
10 Jan 2007, 15:56
Die Vrymesselaars is 'n Joodse koppelvlak met nie-Jode in alle lande. Die top-echelons bestaan suiwer uit Jode uit. Hulle doen die beplanning en wentel die take af na die laer range, watuit allerlei gelowe bestaan.

Hierdie Jode is BESLIS nie aan die kant van ons Hemelse Vader nie, en dien Hom gladnie. Wil jy 'n werktuig van sulke "mense" word?

Daar is baie oor die Vrymesselaars geskryf, ook deur voormalige lede, wat vir jou presies vertel wat hulle sataniese en verderflike invloed is en hoe hulle dit uitoefen. Lees baie wyd, maar wees versigtig met wie jy hulle bespreek. Wees versigtig, want baie predikante, professore, en politici is lede.

Doen jou ondersoek baie versigtig, maar bly ver weg.

Die Ou Man
10 Jan 2007, 16:12
Watter presidente van die ou Boere Republieke het aan die Vrymesselary behoort?

Die_Soeker
10 Jan 2007, 16:41
Geen van die presidente?

Die Ou Man
10 Jan 2007, 16:59
Geen van die presidente?

Wie wil nog 'n menig waag?

Die Goeie Herder
10 Jan 2007, 17:14
Kies reg en bly weg!!!!!!!!!!

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 18:14
Wie wil nog 'n menig waag?

DOM,

Die vraag wat eerder gevra moet word is: Het die manne (bv. T.F Burgers (ZAR) en M.T. Steyn (OVS)) P-R-E-S-I-E-S geweet wat die bokryers is, of het hul gedink dat dit maar amper soos 'n Broederbond gefunksioneer het...?

Dit gesê, Piet Retief se bokryersvoorskoot word in die Rustenburgse Losie bewaar...

Vriendelike groete

Mike.
10 Jan 2007, 18:23
Watter presidente van die ou Boere Republieke het aan die Vrymesselary behoort?

Geen mens weet nie, maar as iemand weet, lig ons in, asb.

Die Ou Man
10 Jan 2007, 18:25
DOM,

Die vraag wat eerder gevra moet word is: Het die manne (bv. T.F Burgers (ZAR) en M.T. Steyn (OVS)) P-R-E-S-I-E-S geweet wat die bokryers is, of het hul gedink dat dit maar amper soos 'n Broederbond gefunksioneer het...?

Dit gesê, Piet Retief se bokryersvoorskoot word in die Rustenburgse Losie bewaar...

Vriendelike groete

FC

Ek oordeel nie. Ek self ken die beweging nie so goed dat ek mense kan waarsku daarteen, of dit kan aanbeveel nie.

Ek merk bloot op dat ons mense baie vinnig is om hul "ingeligte" menig te gee oor enige onderwerp denkbaar.

Rakende jou vraag dat hulle uit onkunde betrokke was, my oningeligte mening. Ons as buitestaanders is nie naastenby in so 'n goeie posisie om te oordeel as die Boere leiers en Presidente wat in die binnekring was nie.

Ek kon darem nou uit die "ingeligte" menings van my mede-Boere wys word dat die Opper Bittereinder, President M T Steyn betrokke was by die okulte en die een w'ereld regering.

Hoe's daai vir nuwe kennis.

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 18:34
Ek kon darem nou uit die "ingeligte" menings van my mede-Boere wys word dat die Opper Bittereinder, President M T Steyn betrokke was by die okulte en die een w'ereld regering.

Hoe's daai vir nuwe kennis.

Wie sy kennis vermeerder, vermeerder sy smart.

Daar was blykbaar van die groot Boeregeneraals wat ook aan die "organisasie" behoort het, maar weereens dink ek dat hulle uit onkunde so iets sou doen.

My bewering is dat pres Steyn uit solidariteit met sy ZAR-genote teen Brittanje in die oorlog betrokke geraak het en daardeur aan die "Eenwêreld-gees" 'n bloedneus toegedien het... Bloed bly dikker as water...

Vriendelike groete

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 19:17
Ek kry hierdie op die Vrymesselaarswebtuiste:

http://www.grandlodge.co.za/news5-10.html


President (Br) MW Pretorius
(1819 - 1901)

Marthinus Wessel Pretorius is as oudste seun ban Andries Pretorius, Voortrekkerleier en held van die Slag van Bloedrivier, in 1819 in die Graaff Reinet distrik gebore. In 1838 vertrek hy saam met die familie en ander in sy vader se trek uit die Kaapkolonie. In 1848 vestig die familie hulle in die Magaliesburg distrik. Na sy vader se afsterwe in 1853 word hy aangestel as Kommandant-generaal en voorsitter van die Krygsraad, ZAR.

In 1857 word Marthinus Wessel Pretorius die eerste president van die Zuid-Afrikaanse Republiek en dien tot by sy bedanking in 1871. Met die bedanking van President JN Boshof van die Vrystaatse Republiek in 1859, word President MW Pretorius gevra deur veral Vrystaters in die noordelike gebiede om hom as hulle president verkiesbaar te stel. Hy word aan die einde van 1859 tot President van die Vrystaatse Republiek verkies, `n amp wat hy in 1863 bedank.

Op sy aandrang word twee plase aan die Apiesrivier aangekoop vir die vestiging van `n "Sentrale Hoofstad". So word Pretoria, wat na hom vernoem is gestig.

Tydens sy ampstermyn as President van die Vrystaat word hy op 27 Junie 1862, as Vrymesselaar by Losie De Goede Hoop ingewy. Hy word ook in hierdie Losie tot Meestervrymesselaar verhef. Daarbenewens word President Pretorius `n ere- Meester gemaak.

As een van die petisionarisse vir die stigting van Losie Unie in Bloemfontein stuur sir Christoffel Brand, Adj Grootmeester, van die Nederlandse Konstitusie `n magtiging gedateer 31 Mei 1863, aan President Pretorius, om Losie Unie te vestig. Dit is onseker uit die beskikbare rekords of hy wel by die vestiging van Losie Unie Betrokke was, omdat hy as President van die Vrystaat bedank het.

Omdat sy handtekening op die Oktrooi wat deur die Grootooste van die Nederlande uitgereik is verskyn, en hy die Vrystaat dikwels besoek het, is dit moontlike dat hy wel die aanvanklike opdrag van sir Christoffel om die Losie te vestig, uitgevoer het. Losie MW Pretorius van Carletonville is na hierdie beroemde leier vernoem.

Geskryf deur SA Br Klasie Viljoen: Bronne geraadpleeg The Freemasons of SA Dr AA Cooper; History of Lodge De Goede Hoop: Research complied by Rt Bro B Klopper and presented at the Centenary Celebrations of Losie Unie 1963.

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 19:22
Uit 'n ander nuusbrief:

http://www.grandlodge.co.za/news8-4.html

Geskiedenis van ons Losies
Losie De Vereeniging No 3

Losie De Vereeniging in Graaf-Reinet is die derde oudste Losie in die Masonieke geskiedenis van die Grootlosie van Suid-Afrika. Gestig in 1834 het Losie De Vereeniging `n roemryke geskiedenis.

Die bekende Voortrekkerleier, Piet Retief, was `n lid van hierdie Losie. President Thomas Francois Burgers, die latere President van Die Transvaalse Republiek, is 1874 as Vrymesselaar by Losie De Vereeniging ingewy.

Die eerste Voorsittende Meester was Agb Br JA Rouviere (1834 - 1835). Na hom was daar verskeie bekende gemeenskapsleiers in die stoel. Byvoorbeeld meer as 40 burgemeesters van Graaf-Reinet was lede van die Losie.

Die Losie se betrokkenheid by die gemeenskap is welbekend. In die 1860'tigs was daar geen hospitaal opdie drop nie, en die Vrymesselaars het na vore gekom, en saam met ander organisasies geld ingesamel. Die Midlandhospitaal met 12 beddens is in 1877 geopen met tradisionele Masonieke seremonie. Daarbenewens is oor die jare milde skenkings aan kerk, hospitaal, kinderwelsyn, en die restourasie van Reinethuis gedoen.

Vrymesselary op Graaf-Reinet het ook `n noue verbvintenis met kerklike instansies gehad. Dit staan aangeteken in die annale van die NG Kerk dat die Vrymesselaars van Graaf-Reinet `n belangrike aandeel gehad het in die fondsinsameling vir die bou van hierdie dorp se pragtige en historiese kerkgebou.

Dit is nie algemeen bekend nie dat Losie De Vereeniging heel waarskynlik die eerste was om die stigting van `n Suid-Afrikaanse Grootlosie te bepleit. Reeds in 1940 is `n brief aan die Provinsiale Grootlosie daarop gewys dat daar geen rede is waarom Vrymesselary in Suid-Afrika aan oorsese gesag onderhewig moet wees nie.

Daar is interessante en geskiedkundige voorwerpe in die Losie. Die kateder was die preekstoel van die ou Hollandse Kerk. Die pragtige stoele is gemaak deur Br V Stok en is met die Losie sr eeufeesviering geskenk. Die altaar is ook uniek met sy testamentiese vier horings op die hoeke. Dit saam met die kateders van die Opsieners dateer uit 1906. Die Bybel is geskenk deur Agb Vr CM Neser.

(geskryf deur SSV Br Klasie Viljoen met inligting geneem uit `n artikel uit die Augustus 1985 uit gawe van `n Brosjure van die Suidelike Afdeling)

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 19:27
Behoed ons...!

http://www.grandlodge.co.za/news11-20.html

Waterbottel van Piet Retief

Hierdie waterbottel is na die moord op Retief by sy bloedbevlekte jas gevind en is te sien in die voortrekkermuseum in Pietermaritzburg.

Dit is nie bekend of Retief `n Losievergadering op die trek gehou het nie.

:icon_bann

Die Ou Man
10 Jan 2007, 19:44
Wie sy kennis vermeerder, vermeerder sy smart.

Daar was blykbaar van die groot Boeregeneraals wat ook aan die "organisasie" behoort het, maar weereens dink ek dat hulle uit onkunde so iets sou doen.

My bewering is dat pres Steyn uit solidariteit met sy ZAR-genote teen Brittanje in die oorlog betrokke geraak het en daardeur aan die "Eenwêreld-gees" 'n bloedneus toegedien het... Bloed bly dikker as water...

Vriendelike groete

FC.

Kennis is mag!

Jou "bewering" is nie op feite gebaseer nie.

Weet jy van die vete tussen die Hollandse losie, gestig in 1772 in die Kaap(waaraan die Boere leiers behoort het) en die Engelse losie gestig in 1795. Die vete het ontstaan tydens die oorlo'e in die sewentiende eeu tussen die Hollanders, Spanjaarde en Franse aan die een kant en die Engelse aan die ander kant. Hierdie vete is deur die twee Vryheids oorlo'e vererger met die Hollandse losie wat die Boere ondersteun het. Logies natuurlik.

Hierdie kloof is eers op 13 Maart 1952 geheel met die vorming van 'n GL of SA.

Nou kan ons verder praat.

Terloops, M T Steyn was alles behalwe onnosel. Hy het niks uit onkunde gedoen nie.

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 19:54
DOM,

Onkunde beteken dat mens nie al die inligting oor 'n saak tot jou beskikking het nie. Onnosel beteken om dom te wees en is nie 'n sinoniem vir onkunde nie.

Ek het my bewering geplaas omdat ek onkundig is oor die rede waarom OVS ook tot die oorlog toegetree het.

Jy moet of 'n ongelooflike goeie rede hê om 'n vrymesselaar te word (bv. om hulle in te sypel en te "swaai" of so iets :zzz: ) of H-E-E-L-T-E-M-A-L onkundig oor die grondslag en doelstellings van die bokryers.

Die manne was tog Christene...

Sarie Marais
10 Jan 2007, 20:42
Hallo almal,

Ek is nuut hier, en stem volkome saam, vrymesselary is rerig iets waar jy liewer nie betrokke wil raak by nie. Ek dink ook nie dis nodig om in diepte navorsing daaroor te doen om dit te bevestig nie. Daar is al heeltemal genoeg boeke en ander bewyse daarvoor. Mens kan veel eerder jou tyd en energie vir meer positiewe dinge aanwend.

Was die manne kerkgangers, of Christene? Daar is ook 'n groot verskil, amper soos onnosel en onkunde, stem julle saam?

Boerseun
10 Jan 2007, 21:06
Die eerste drie grade van die vrymesselaars is skadeloos. Dit is bloot die drie fondamente van die 33 vlak piramiede wat hulle as hulle teken gebruik. In hierdie eerste drie vlakke beywer hulle hulle self tot welwilendheid, broederskap en moraliteit. Nadat jy 'n meester geword het, kom die groot skok.

Daar is nog 30 ander grade. Waar die eerste drie vlakke se leerstellings gebasseer is op die metafories se bou van Salomo se tempel het die volgende 30 vlakke net mooi niks daarmee uit te waai nie. Hoe **** jy opgaan hoe meer intens en deursigtig word die stelling wat hulle tydens jou inisiasie tydperk vir jou leer. Ondere andere word jy verbied om oor politiek of geloof te praat want dit bring oneenheid tussen die broeders. Aanvanklike behoort so 'n stelling uit 'n naiwe oogpunt logies sin te maak. Maar **** op in die range kom men tot die besef dat vrymeselaars strewe na 'n een wereld politiek sisteem en meerendeels 'n een wereld geloof.

Op die 33 graad openbaar hulle vir jou die god wat die vrymeselaar aanbid: Jahbulon. Dit bestaan uit Jahweh (die hebreeuse God) Baal, en Ra (egiptiese god). Nou die vraag wat ek aan jou stel is as volg: Indien jy van die opinie is dit baie riviere na een see stroom is hierdie organisasie definitief vir jou en sal jy groot voordeel vir jou loopbaan vorentoe uit die organiesasie kan put. Hierdie ouens kyk mooi na mekaar.

Maar indien jy van die opinie is dat Jesus Christus jou enigste verlosser en saligmaker is, sal jy nie aan hierdie oranisasie kan behoort nie, want dit is nie deel van hulle konstitusie nie.

Die stelling: Die manne was tog Christene... Is ondeurdag. Dit rede is eenvoudig, gee my asseblief 'n barometer waarvolgens jy 'n Christen se Christenskap buiten die van die Bybel kan toets, en ek sal se, ja jy kan steeds 'n Christen wees indien jy aan 'n organisasie hoort wat Christus se dood en opstand met Jahbulon vervang.

Uit my oogpunt kom die keuse neer op twee: of die Bybel of die Vrymeselaars konstitusie, daar is ongelukkig geen middelweg nie.

Die Ou Man
10 Jan 2007, 21:18
Waar laat dit ons nou met Pres. M T Steyn, Piet Retief, ens?

Moes hulle van beter geweet het?

WillieW
10 Jan 2007, 21:24
Meskien was die leiers van ouds net onkundig?

Boerseun, jy is heeltemal reg met jou stellings. Jy kan nie twee gode terselfde tyd aanbid nie. Een gaan altyd twede kom.

Willie

Mike.
10 Jan 2007, 21:51
Vicky, Soois, Boerseun, is julle nie lus om 'n uittreksel vd belangrixte inligting te maak nie? Ons kan dit later vir 'n artikel in ons nuwe Boerevolktydskrif gebruik , of as 'n artikel elders of 'n publikasie. Alle kennis wat geskryf word op hierdie forum behoort versamel te word. Ons het hier 'n ryk skat van navorsing. Dit moet nie verlore gaan nie.

Die Ou Man
10 Jan 2007, 22:24
Laat ons mekaar nou nie probeer bluf nie. M T Steyn was 10 maal meer Boer en Bittereinder as enigeen op hierdie forum. Hy was geen lamsak nie en sou beslis sy posisie in die vrymesselary verdedig het soos wat hy oorlog gevoer het.

Ek wonder wat sy opinie sou wees op die insette wat namens hom probeer verskoning aanbied, as sou hy onkundig wees. Ek wonder veral hoe hy op pos 8 sou reageer.

Manne, daardie sambok van Krisjan de Wet sou darem oortyd gewerk het.

Ek oordeel hom nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Oranje Vrystaat
10 Jan 2007, 22:36
Ek wil graag saam stem. MT Steyn, Piet retief ens. is nie hier om hulle kant van die saak te stel nie.

Ons is nie hier om mekaar die hoenders in te jaag oor alles en nog wat nie.

Koos Delarey: Ek dink die opsomming is BLY WEG as jy in YHWH glo en wil saamstaan en veg (lees werk) vir die Boerevolk se onafhanklikheid.

Groete

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 23:05
Ek wil graag saam stem. MT Steyn, Piet retief ens. is nie hier om hulle kant van die saak te stel nie.

Ons is nie hier om mekaar die hoenders in te jaag oor alles en nog wat nie.

Koos Delarey: Ek dink die opsomming is BLY WEG as jy in YHWH glo en wil saamstaan en veg (lees werk) vir die Boerevolk se onafhanklikheid.

Groete

OVS,

Ek stem saam, MAAR - ken jou vyand en kyk waarom van ons groot volksleiers lede was van losies. Hier word niemand die hoenders ingejaag nie (né...?), ons debatteer oor 'n interessante stukkie geskiedenis...

DOM,

Soos BoerSeun gesê het - die eerste 3 grade is feitlik 'n klub of "fraternity" (broederskap).

Hier is weer 'n bewering (m.a.w. ek spekuleer sonder dat ek feite het):
Indien die Godsmanne (soos pres. Steyn en genls...) in slegs die eerste drie grade opgeneem gewees het, sou hul geen fout daarin of daarmee gesien het nie.

Jan de Mist het dit in elk geval in die kerk ingevoer en dit was dalk net die "in ding" soos om aandele by Klub Lekkerrus te hê. (Nog 'n bewering).

Feit van die saak - ek probeer hoegenaamd nie ons eertydse volksleiers afkraak nie - inteendeel, ek probeer elke moontlike uitweg vir hul lidmaatskap te ondersoek! :)

Vriendelike groete

Elecits
10 Jan 2007, 23:07
Goeie naand mense

Ek het omtrent so vier maande gelede die eerste keer van die Vryemesselaars gehoor. Vir sowat 2-maande lank kon ek nie genoeg van dit kry nie. Ek wou dit nie glo nie. Ek het in meeste van my spaar tyd wat ek gehad het, alles deur gegaan wat ek in die hande kon kry van hulle. Die heel beste informasie wat ek kon kry was deur Prof. Walter J Veith se navorsing wat op DVD's is. Hy het bewyse vir al sy stellings wat uit die Vryemesselaars se boeke self kom. Die boeke wat die Vryemesselaars swot wat na 33 grade toe wil/kan/mag opskuif. Na daardie DVD's kon ek nie meer dieselfde na ons land en die wereld kyk nie. Hulle is oorals. Ek het al gelees dat hulle selfs agter die ANC se stigting is. Mbeki deel van hulle? Hmmm, ek dink so. Die beste besighede in ons land/wereld word deur hulle beheer. Hulle (of die hoogste lede) sit agter die wereld monopoly. Nou die ding wat mens (of my persoonlik) die bangste maak is om te WEET dat hulle die engel god aanbid. Wat wil mens meer weet?

Hier is 'n paar drade van Prof. Walter J Veith se navorsing. Ek dink nie mens sal sy navorsing van die Vryemesselaars op die internet kry nie. Sy naam + Vryemesselaars op google het niks uitslae nie?

http://64.180.102.203/walter.html

http://www.amazingdiscoveries.org/articles/total-onslaught/prophecy-daniel-revelation/

Boergroette

Oranje Vrystaat
10 Jan 2007, 23:08
OVS,

Ek stem saam, MAAR - ken jou vyand en kyk waarom van ons groot volksleiers lede was van losies. Hier word niemand die hoenders ingejaag nie (né...?), ons debatteer oor 'n interessante stukkie geskiedenis...

DOM,

Soos BoerSeun gesê het - die eerste 3 grade is feitlik 'n klub of "fraternity" (broederskap).

Hier is weer 'n bewering (m.a.w. ek spekuleer sonder dat ek feite het):
Indien die Godsmanne (soos pres. Steyn en genls...) in slegs die eerste drie grade opgeneem gewees het, sou hul geen fout daarin of daarmee gesien het nie.

Jan de Mist het dit in elk geval in die kerk ingevoer en dit was dalk net die "in ding" soos om aandele by Klub Lekkerrus te hê. (Nog 'n bewering).

Feit van die saak - ek probeer hoegenaamd nie ons eertydse volksleiers afkraak nie - inteendeel, ek probeer elke moontlike uitweg vir hul lidmaatskap te ondersoek! :)

Vriendelike groete
Francois

Jy is reg! Ek sien geen hoenders nie! :)

Ek is ook nogals nuuskierig oor hoekom MTS aan 'n losie behoort het. Ek is mos nou 'n Bloemfonteiner, dalk moet ek bietjie rondkrap.

Die Ou Man
10 Jan 2007, 23:15
DOM,

Soos BoerSeun gesê het - die eerste 3 grade is feitlik 'n klub of "fraternity" (broederskap).

Vriendelike groete

FC.

Ek aanvaar jou pleidooi. Gaan kyk jy asb vir ons waar en hoe en waarom hierdie beweging ontstaan het. Dan kom vertel jy ons. Dit behoort interessant te wees.

As ons weet waarvandaan dit kom sal ons in 'n beter posisie wees om ons generaals en presidente se beweegrede te verstaan. Om sommer goedsmoeds te oordeel is waansinnig.

Liefde groete.

Die Ou Man

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 23:15
Francois

Jy is reg! Ek sien geen hoenders nie! :)

Ek is ook nogals nuuskierig oor hoekom MTS aan 'n losie behoort het. Ek is mos nou 'n Bloemfonteiner, dalk moet ek bietjie rondkrap.

Daar is natuurlik hierdie opsie ook:

Daar is karaktermoord op pres. Steyn gepleeg deur hom aan die bokryers te koppel. Sodoende verloor hy geloofwaardigheid onder sy mense. (?)

Ek het egter uit verskeie bronne verneem dat hy 'n lid was, maar dit kan dus moedswillige disinformasie ook wees.

Francois Coetzee
10 Jan 2007, 23:19
FC.

Ek aanvaar jou pleidooi. Gaan kyk jy asb vir ons waar en hoe en waarom hierdie beweging ontstaan het. Dan kom vertel jy ons. Dit behoort interessant te wees.

As ons weet waarvandaan dit kom sal ons in 'n beter posisie wees om ons generaals en presidente se beweegrede te verstaan. Om sommer goedsmoeds te oordeel is waansinnig.

Liefde groete.

Die Ou Man

DOM,

Ek sal so maak; dalk lê die antwoord in die stigting van die losies in die Boererepublieke.

Vriendelike groete

Die Ou Man
10 Jan 2007, 23:19
Francois

Jy is reg! Ek sien geen hoenders nie! :)

Ek is ook nogals nuuskierig oor hoekom MTS aan 'n losie behoort het. Ek is mos nou 'n Bloemfonteiner, dalk moet ek bietjie rondkrap.

OVS.

As jy 'n Bloemfonteiner is, gaan so gou jy kan en besoek die Vierde Raadsaal. Die sleutel van alles l'e daarin opgesluit.

Die Goeie Herder
10 Jan 2007, 23:25
Alhoewel dit nie lekker is om te hoor dat van ons groot manne bokryers was nie,het ons die verantwoordelikheid om so iets in die toekoms te keer.

Die manne van destyds het die idee van onafhanklikheid en 'n republiek geromantiseer en wou net vryheid/onafhanklikheid he.

Ek is seker daarvan dat soos vandag, was baie manne ingetrek sonder die bewustheid van waaroor vrymesselary eintlik gaan.En soos ons almal weet as jy in is kom jy nie maklik daaruit nie.

As ons leuse YHWH eerste is ipv. volk,taal,kerk eerste dan sal sulke akkies nie broeiplek kry nie.

Net Gewonder
10 Jan 2007, 23:27
As iemand inligting soek oor vrymesselary, kontak gerus vir dr. Walter Veith, hy het nogal baie navorsing gedoen en het baie inligting daaroor. Sal kyk of ek kontakbesonderhede iewers kan opspoor.

Die Ou Man
10 Jan 2007, 23:41
As ons leuse YHWH eerste is ipv. volk,taal,kerk eerste dan sal sulke akkies nie broeiplek kry nie.

DGH

Pres. M T Steyn was nou wel teen julle wense in lid van die Vrymesselary, maar ek wonder of hy met 'n tang sou vat aan Brittish Israelism. Hy sou eerder in sy graf omdraai.

Ek hoor al weer hoe fluit Krisjan de Wet se sambok.

Die Goeie Herder
10 Jan 2007, 23:45
Wat maak seerder,'n handsambok of om met die lip op die lyf te slaan?????
Het oom my brief gekry?Kan ek 'n antwoord verwag?

Die Ou Man
10 Jan 2007, 23:50
Het oom my brief gekry?Kan ek 'n antwoord verwag?

Ek het, dankie DGH en ek gaan met alles wat jy s'e akkoord.

Liefde groete.

Die Ou Man gaan nou slaap.

Elecits
10 Jan 2007, 23:56
Goeie naand mense

Ek het omtrent so vier maande gelede die eerste keer van die Vryemesselaars gehoor. Vir sowat 2-maande lank kon ek nie genoeg van dit kry nie. Ek wou dit nie glo nie. Ek het in meeste van my spaar tyd wat ek gehad het, alles deur gegaan wat ek in die hande kon kry van hulle. Die heel beste informasie wat ek kon kry was deur Prof. Walter J Veith se navorsing wat op DVD's is. Hy het bewyse vir al sy stellings wat uit die Vryemesselaars se boeke self kom. Die boeke wat die Vryemesselaars swot wat na 33 grade toe wil/kan/mag opskuif. Na daardie DVD's kon ek nie meer dieselfde na ons land en die wereld kyk nie. Hulle is oorals. Ek het al gelees dat hulle selfs agter die ANC se stigting is. Mbeki deel van hulle? Hmmm, ek dink so. Die beste besighede in ons land/wereld word deur hulle beheer. Hulle (of die hoogste lede) sit agter die wereld monopoly. Nou die ding wat mens (of my persoonlik) die bangste maak is om te WEET dat hulle die engel god aanbid. Wat wil mens meer weet?

Hier is 'n paar drade van Prof. Walter J Veith se navorsing. Ek dink nie mens sal sy navorsing van die Vryemesselaars op die internet kry nie. Sy naam + Vryemesselaars op google het niks uitslae nie?

http://64.180.102.203/walter.html

http://www.amazingdiscoveries.org/articles/total-onslaught/prophecy-daniel-revelation/

Boergroette

Mike.
11 Jan 2007, 00:41
DGH

Pres. M T Steyn was nou wel teen julle wense in lid van die Vrymesselary, maar ek wonder of hy met 'n tang sou vat aan Brittish Israelism. Hy sou eerder in sy graf omdraai..

:D

Die meeste Israeliete sal ook nie met 'n tang aan British Israelism vat nie.
Ook nie aan vrymesselary nie. Die twee het egter min met mekaar uit te waai.

:drinker:

Die Vrymesselaars in die kerkgeledere en leiersposisies van die Afrikaner het egter ontsettend kwaad gedoen, en doen trouens tans nog kwaad namens hulle Joodse meesters.
:pissed:

Vicky
11 Jan 2007, 00:49
:D

Die meeste Israeliete sal ook nie met 'n tang aan British Israelism vat nie.
Ook nie aan vrymesselary nie. Die twee het egter min met mekaar uit te waai.

:drinker:

Die Vrymesselaars in die kerkgeledere en leiersposisies van die Afrikaner het egter ontsettend kwaad gedoen, en doen trouens tans nog kwaad namens hulle Joodse meesters.
:pissed:

Ek weet glad nie veel van die geskiedenis van die Jode af nie, maar een ding is seker.... hulle moet 'n ongelooflike slim nasie wees! Mens kan eintlik baie by hulle leer.

barneyb
11 Jan 2007, 01:00
Watter presidente van die ou Boere Republieke het aan die Vrymesselary behoort?

ALMAL was Messelaars behalwe De la Rey, die bittereinder,
DIE MESSELARY IS OPGEBOU DEUR DIE GELDMAG WAT BRITANJE IS EN DIE VATIKAAN HOU HOM INSTAND DEUR Count Hanns Colvenbach in Nederland die SWART POUS Opus dei

barneyb
11 Jan 2007, 01:03
Ek weet glad nie veel van die geskiedenis van die Jode af nie, maar een ding is seker.... hulle moet 'n ongelooflike slim nasie wees! Mens kan eintlik baie by hulle leer.

Lees die Talmudistiese protocolle en weet daarom het hulle die Ware Israel se identiteit gesteel met die ballingskap en 400 verlore jare, gelukkig het die pagans boek gehou van die ontstaan van die geldmag en die Grand design

Boerseun
11 Jan 2007, 01:05
Dit wil vir my voorkom dat ons so uitgehonger is vir helde, dat ons enige iets sal doen om ons historiese mense se eer te beskerm. Hierdie draad handel nie oor of President Steyn of Retief goeie leiers was nie. Verder aan hoe hulle saak met God gestaan het, is tussen hulle en God en het niks met ons uit te waai nie.

Van wanneer af pleeg 'n mens karaktermoord as jy feite deurgee? As die skoen jou pas trek hom aan, as hulle vrymesselaars was en hulle was ook Christene dan is ek bly vir hulle. Miskien het hulle nie van beter geweet nie, oor een ding is baie seker, hulle het nie die internet gehad nie, en boere van daai tyd was nie bekend vir hulle hoe opleidingsvlak nie.

Dus is die moontlikheid dat hulle 'n gesprek soos wat ons nou het nooit sou gehad het nie. Maar dit neem nie die feit van die saak weg, dat ons toegang tot hierdie inligting het en dat ons die middele het om ingeligte keuses te maak nie.

Kennis is mag. Met mag kom verantwoordelikheid. Nou indien jy wil betrokke raak weet jy mos waarvoor jy jouself inlaat.

Mike.
11 Jan 2007, 01:11
Ek weet glad nie veel van die geskiedenis van die Jode af nie, maar een ding is seker.... hulle moet 'n ongelooflike slim nasie wees! Mens kan eintlik baie by hulle leer.

:rofl: :evil6: :D

Jy wil nie regtig nie!

barneyb
11 Jan 2007, 01:24
Doen jul soek op yahoo Tik "Count Hans Colvenbach" julle sal al jul antwoorde daar kry

Net Gewonder
11 Jan 2007, 22:59
Ons leier het in die verlede baie foute gemaak, solank ons net daaruit leer en nie dieselfde doen!

Die Ou Man
11 Jan 2007, 23:11
Lees die Talmudistiese protocolle en weet daarom het hulle die Ware Israel se identiteit gesteel met die ballingskap en 400 verlore jare, gelukkig het die pagans boek gehou van die ontstaan van die geldmag en die Grand design

Barneyb.

As ek nou Hebreeus magtig was, hoe sou ek dit lees? Van links na regs of van regs na links?

Damplaats
3 Feb 2007, 12:52
As jy enige iets daaroor wil weet koop die boek "The Hiram Key"

Judith de Beer
4 Feb 2007, 11:33
Hierdie organisasie is die hoof tentakel van die Wereld orde, wie se hoofdoel wereld oorheersing is. Dit is `n Joodse organisasie wat koning Dawid erg aanhang en wat hulle self ten doelstel vir die oprigting van die Nuwe Jerusalem. Onder hierdie "Nuwe Jerusalem" kan mens die beheer van alle hulpbronne asook volle beheer van alle geld magte en volkere insluit. Wat interesant is, is dat hulle ook van die terme, JaHWeH, gebruik maak en vas glo dat hulle Sion (die uitverkorenes) is. Dit is waarom die Engelse koning gesin vir hulle van kardinale belang is. Die eerste koningin van Engeland was dan ook `n direkte afstammeling van koning Dawid. Ook kan hulle `n verdere bewys daarvan lewer deur die sogenaamde klip van Jakop, wat glo onder die Engelse troon ingebou is. Niks staan dan ook in hulle pad as hulle, hulle doel wil bereik nie. Ons ou volkie is al geslagte lank `n doring in hulle vlees en omtrent elke plaas moord kan direk voor hulle deur geplaas word. As `n boesem vriend van prins Charles, kan jy maar net weet wie wyle Dawid Ratray was. Weereens is dit pragtig om te sien hoe uiters regverdig ons Hemelse Vader is. Dit wat jy saai, dit sal jy ook maai.

Vicky
4 Feb 2007, 11:52
As `n boesem vriend van prins Charles, kan jy maar net weet wie wyle Dawid Ratray was. Weereens is dit pragtig om te sien hoe uiters regverdig ons Hemelse Vader is. Dit wat jy saai, dit sal jy ook maai.

Judith, dink jy nie dis 'n effe kras oordeel nie? Wat dan van al die ander slagoffers van gewelds misdaad? Die ou mensies wat op hulle plase gemartel en vermoor is? Die vyfjarige dogtertjie wat op haar ma se skoot doodgeskiet is? En al die duisende ander.... het hulle ook gemaai wat hulle gesaai het?

Ek dink nie ons moet waag om ons op ons Vader se terrein te begeef nie.

Judith de Beer
4 Feb 2007, 12:41
Hi Vicky

Ek het spesifiek van die organisasies gepraat wat hierdie booswigte motiveer, ondersteun, asook finansier. Baie beslis nie van die slagoffers self nie. `n Ding is wit of hy is swart, as een van die wereld ouens gekry het, wat sy organisasie vir ander toeberei het, is dit wat my betref, regverdig.

Molla
19 May 2007, 21:56
Ek is n vrymeselaar en julle kan my kontak oor enige vra wat julle het daar is niks sienies of sndersins nie

PIONIER
18 Jun 2007, 11:14
Ek is n vrymeselaar en julle kan my kontak oor enige vra wat julle het daar is niks sienies of sndersins nie


Net 'n vragie aan die moderators, ek het op hierdie Molla(blinde mol) se profiel geklik ek sien hy het 'n maand gelede laas 'n pos geplaas volgens 'n reel wat 'n ruk gelede geplaas is moet hy mos nou verban word. Is vrymesselaars bo die reels van BV of is dit met opset?

Pionier

nvdeventer
18 Jun 2007, 11:45
hi julle ek het gehoor die vm se inlywing is satanisties is dit so want my pa wil hulle join ??? :director:

meesterweb
18 Jun 2007, 11:47
hi julle ek het gehoor die vm se inlywing is satanisties is dit so want my pa wil hulle join ??? :director:

Yip, in soveel woorde.

Die lang antwoord is dat hulle s^e hulle is godsdiens agnosties, maar in die rituele word daar die heeltyd na 'n groter lig of iets verwys, en dan in die hoogste vlakke word Lucifer as die lig onthul.

nvdeventer
18 Jun 2007, 11:56
ek het so gedink maar baie mense sien net die mooi dinge raak wat hul doen en nie die slegte dinge nie:torn:

Boerboel
18 Jun 2007, 11:56
Meesterweb

Om motor onderdeel parte te bestel in Afrikaans, is soos om sonverwarmde kouegom van jou skoen af te probeer trek.

Is die vm se doel nie ook dieselfde as die iluminati sin nie??

Boerboel
18 Jun 2007, 12:02
Ja nee dis baie veiliger om enige iets wat n assosiasie het met satanisme soos pes te vermy.

Daar is n ou gesegte. Waar n rokie trek brand gewoonlik n vuurtjie.

Dis baie baie waar.

LMGA*
18 Jun 2007, 12:51
My kennis van die vrymesselaars is maar karig, maar wat ek nou van hulle gehoor het hou ek nie van nie. Dit klink vir my te veel na 'n sekte.

Daar is glo iets soos 33 "vlakke", jy begin by vlak een en dan lyk alles goed en normaal. Maar, wanneer jy by vlak 5 of 6 kom, is jy al so diep daar ingetrek dat jy jou nie daarvan kan losmaak nie. Dit wat ek hier skryf mag verkeerd wees, soos ek se, ek is oningelig wat die vrymesselaars aanbetref.

In nomine patris
18 Jun 2007, 13:03
Ek dink die vm is 'n organisasie om te vermy.Ek vra nou net iets: is die broederbonders wat ons Boervolk verkoop het nie ook lede van die vm. Enkeles of omtrent almal?

Vicky
18 Jun 2007, 17:12
Pionier en André Labuschagne, sou julle oud president Paul Kruger as lid van hierdie forum verwelkom?

Vryheid Vegter
18 Jun 2007, 18:07
Julle almal wat teen vry messelary is, is heeltemal onnosel. Dit is 'n broederbond en het niks met die duiwel uit te waai nie. Julle praat nou uit menings uit en nie feite nie. Hierdie is nie die Heat of People tydskrif nie. Stry met feite.

Skrik 'n bietjie wakker. Vry messelary bring my nader aan Christus. Dit is nie 'n okkult nie! Daar is nie 'n dogma betrokke in VM nie. Dit is skokkend om te sien hoe swak julle kennis is en julle nonsens van ander "kenners" sal opvreet, sal julle vir Zuma stem as hy julle 'n pragtige storie vertel? Hou op so "narrow minded" wees.

Los hulle eerder uit, hulle rig niks skaade aan jou aan nie, inteendeel, hulle doen presies die teenoorgestelde. Watter satanistiese organisasie sal duisende rande vir geliefdadigheid skenk?

Julle almal wat so lekker teen die VM post, wil ek net weet, wie van julle was al 'n vry messelaar?

Werner
18 Jun 2007, 19:02
Vryheid Vegter! Ek wil jou nie aanval nie maar indien jy meer wil weet van VM dan sal ek voorstel dat jy die DVD van Prof Walter J Veith van www.amazingdiscoveries.org gaan kyk - Secret Societies asook Hidden Agendas. Ja ek stem saam dat die VM gee geld vir liefdadigheid. Maar wat hulle nie vir jou se nie is dat hulle in ander lande gebruik maak van die geloof wat daar betrokke is. Soos bv. met die Moslems en Hindu's en hulle is ook VM.So m.a.w. die VM is nie net n christen organisasie nie!
Gaan kyk gerus die DVD, en dan sal jy sien dat die weggee van geld is om almal die indruk te gee dat hulle baie goed is. Vat bv die Rotary en Lions Club, almal affiliale van die VM. Jy sal ook sien dat die Prof. maak gebruik van voorbeelde wat die lede van vrymesselaars gese het soos bv Albert Pike en sy boek van Morals & Dogma, n handleiding vir vrymesselaars.Nerens maak hy sy eie stellings nie en alle lesse is gegrond op bewyse wat VM gese het en gedoen het.Onder andere word daar ook gese dat die lae vlak VM,vlak 1ste graad tot plus minus die 20 ste graad het nie eindelik n idee van wat hulle eindelik doen nie. Maar eers as jy **** vlakke betree sien jy dat jy eindelik Satan aanbid.En werk werk in die rigting van die "New World Order"

Ek neem aan dat jy is n VM of ken iemand daar. En deur jou oorhaastige optrede kan mens sien dat jy, of die persoon wat n vrymesselaar is nie baie hoog op in die geheime organisasie is nie.
Moet ook nie more gaan, en gaan boeke probeer koop oor die VM nie, want sulke boeke word gewoonlik geskryf deur hulle om die leek of belangstellende om die bos te lei.
Altyd n goeie weergawe van die organisasie.

Kerneels
18 Jun 2007, 19:19
Vrymesselary

Japie Grobler

Hierdie is ’n onderwerp waaroor baie gewonder en bespiegel word en vele boeke al die lig gesien het. Uiteenlopende opinies word soms deur mense uitgespreek terwyl daar baie vrae in die gedagtes van mense oor hierdie beweging bestaan. Ons sal probeer om in hierdie kort artikel die kernaspekte aan te raak.

1. Wat is Vrymesselary?

Vrymesselaars sê dat dit slegs ’n broederlike organisasie is waaraan slegs mans kan behoort en wat hulle op liefdadigheidswerk toespits. Hulle beklemtoon dat dit nie ’n godsdiens is nie en dat Vrymesselary ook nie ’n plan van verlossing leer nie! Dat hulle slegs mense leer om beter mense te word. Vergaderings is soos die van enige klub geslote en slegs lede mag dit bywoon.

Laat ons kyk hoe die woordeboek "godsdiens" definieer: "gods'diens. 1. Verering, aanbidding van God of ’n god: Die behoefte aan godsdiens openbaar hom ook by primitiewe heidene. 2. Gesamentlike plegtighede en leerstellings waardeur ’n volk of kerkgenootskap sy God of god vereer, belydenis, geloof… 3. Iets waaraan buitengewoon baie waarde geheg word, wat ’n sterk invloed in iemand se lewe vorm…" (H.A.T. 1979, p.302) 1.) Vrymesselary vereis dat kandidate in die bestaan van ’n Opperwese moet glo. Wat sy konsep of begrip van "Opperwese" is, is nie ter sprake nie. Dus Christen, Jood, Hindoe, Mormoon, Heks, Moslem, selfs Satanis kan gevolglik Vrymesselaars word, want almal van hulle en ook manne van die vele ander bestaande gelowe glo in die bestaan van ’n Opperwese of Superwese. 2.) Vrymesselaars vergader in ’n plek (Losie) en, 3.) Verrigtinge in hierdie Losies word met Skriflesing en gebed, opgedra aan die "Groot Argitek van die Heelal," geopen en afgesluit. Outoriteite en self Vrymesselaars van die hoogste grade soos, Coil, Mackey en Pike stel dit onomwonde dat Vrymesselary "’n Godsdiens is." Dus buig heiden en Christen Vrymesselaar saam voor ’n Universiële God—die God van Vrymesselary in aanbidding: "Masonry, around whose altars the Christian, the Hebrew, the Moslem, the Brahmin, the followers of Confucius and Zoroaster, can assemble as brethren and unite in prayer to the one God who is above all the Baalim (afgode en vals gode van ander godsdienste—soos deur Pike gedefinieer). (Albert Pike, Morals & Dogma, p.226).

Hulle vergaderings is geslote en net tot lede beperk. Van tyd tot tyd hou losies wel "oop dae" om die publiek oor die sodanige misverstande in te lig. Dit is egter baie interessant om te sien hoe hulle tydens hierdie "oop dae" reageer wanneer mens die indringende, en vir hulle ongemaklike vrae, vra. Geen nie-Vrymesselaar word egter by die rituale, wanneer lede vir die verskillende grade ingesweer word, toegelaat nie. Hoekom?

Dat hulle goeie werk doen op liefdadigheidsgebied is waar, maar mense word nie deur goeie werke verlos nie. Wanneer Vrymesselaars klem op goeie werke lê, sal dit goed wees om te vra, "waarom"? Want as goeie werke deur die werklike besigheid van Vrymesselary—die rituale—gemotiveer word, en hierdie rituale is onversoenbaar met die Christelike geloof, dan moet ons nie haastig wees om hierdie goeie werke te kondoneer nie.

Die feit dat Vrymesselary mense leer om beter mense te word is seker ook waar. Maar so is daar ander instansies wat mense ook leer om hoër morele standaarde te handhaaf en hulle verder ontwikkel en toerus om beter mense in die samelewing te wees, en dit sonder die vereiste aflê van bloeddorstige ede, geheime tekens, grepe en woorde en wat dies meer. Die vraag is egter of ’n mens deur beter te lewe en ’n beter mens te word verlos kan word? Kan dit hom van ’n ewige lewe, iets waarin Vrymesselary glo, verseker? Kyk gerus na die volgende Bybelverse: Rom 3:12, 19-23; Ef 2:8-9 en Ps 15 om net ’n paar te noem. Ons moet dus saamstem dat Vrymesselary ’n mens mie vir God aanvaarbaar kan maak nie! Wat meer is, Vrymesselary skep by lede ’n vals hoop wat reeds met die oorhandiging van die voorskoot in die Eerste Graad (Vakleerling, "Entered Apprentice") versimboliseer word: "Bro ….. by the Worshipfull Master's command, I invest you with the distinguishing badge of a Mason. It is more ancient than the Golden Fleece or Roman Eagle, more honourable than the Garter or any other Order in existence, being the badge of innocence and the bond of friendship. I strongly exhort you ever to wear and consider it as such; and further inform you that if you ever disgrace that badge (sekere handelinge vind nou plaas) it will never disgrace you." (Emulation Ritual, Lewis Masonic, 1985, p.91) Verder— Die belangrikheid van simboliek soos deur Allen E. Roberts 33° verwoord, word reeds aan die kandidaat vir die Eerste Graad beklemtoon: "You have entered a new world. Symbolically and spiritually you have been reborn. This started the moment you were prepared to become a Freemason." (The Craft and Its Symbols, Opening the Door to Masonic Symbolism, Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1974)

Terme soos, "verskillende grade, Vakleerling en "Worshipful Master" het reeds voorgekom en daarom sal ons kortliks moet kyk hoe Vrymesselary se grade lyk:

Kerneels
18 Jun 2007, 19:22
2. Struktuur:

Daar kan nie met sekerheid gesê word wanneer Vrymesselary werklik ontstaan het nie. Algemeen word aanvaar dat dit sy ontstaan uit die klipwerkers ("stonemasons") van die middeleeue gehad het. Hierdie gilde het besef dat hulle hul beroep en kuns teen indringers moes beskerm en so het die geslote kring van hierdie kunstenaars sy beslag in 1716 in ’n kroeg in Engeland gekry. Aanvanklik het dit uit praktiserende klipwerkers bestaan, maar spoedig het die finansiers en ander beroepe besef dat in so ’n organisasie vir hulle persoonlike gewin lê en so kry ons dus die spekulatiewe been en die daaropvolgende rituale. Vrymesselaars vertel dat hulle ontstaan in die bou van die tempel deur Koning Salomo te vinde is. Dit is egter blote wensdenkery. Wat wel waar is, is dat die simboliek ver teruggaan, na Nimrod en Babel, om die waarheid te sê. Alle Vrymesselaars begin by die Eerste Graad wat deel is van die Blou Losie wat uit Drie Grade bestaan—ook bekend as die "Craft Masons", of te wel Praktiserende Messelaars. Na die Derde Graad betree lede die Spekulatiewe gedeelte. Die meeste Vrymesselaars vorder nie verder as die Derde Graad (Meester Vrymesselaar; "Master Mason") nie en is onbewus dat hulle doelbewus mislei word: "The Blue Degrees are but the outer court or portico of the Temple. Part of the symbols are displayed there to the Initiate, but he is intentionally misled by false interpretations. It is not intended that he shall understand them; but it is intended that he shall imagine he understands them. Their true explication is reserved for the Adepts, the Princes (30ste Graad en hoër) of Masonry." (Pike, p.819) Die wat egter wil kan na die Derde Graad een of beide van die Skotse of Yorkse Rites volg. Die Skotse Rite bestaan uit 29 Grade na die Blou Losie—dus die hoogste graad is die 32ste. Terwyl die hoogste in die Yorkse Rite die 13de, gelykstaande aan die 32ste Graad in die Skotse Rite, is. Die 33ste Graad is ’n eregraad. Om van die een na die ander graad te vorder verg die nodige instudeer van die prosedures, vrae en antwoorde en die regte woorde. Elke graad het sy eie eed wat afgelê moet word en van die kandidaat vereis dat hy nie geheime van daardie en voorafgaande grade aan enige persoon behalwe ’n Vrymesselaar van dieselfde Graad sal openbaar nie. Natuurlik sluit dit ook die handdrukke, grepe en tekens in. Normaalweg is die eerste vraag wat aan ’n kandidaat gevra word, ongeag van die graad waarin hy op die punt is om ingesweer te word, "waarna soek jy?" Waarop die antwoord kom, "lig." Vrymesselaars is dus ewigdurend op soek na "LIG!" Die ironie is dat namate daar hoër gevorder word daar al dieper in die duisternis inbeweeg word. Hierin lê die opperste misleiding: Elke Vrymesselaar verwag dat die geheime in die volgende graad aan hom geopenbaar gaan word. Luister hoe stel Albert Pike dit in sy groot werk, Morals and Dogma: "It is our duty always to press forward in search…thus Masonry is a continual struggle toward light." (p.223) Die Vrymesselaar leef dus in die hoop dat hy die lig sal vind, maar sak al dieper weg in die moeras van verlorenheid. Vrymesselary is onversoenbaar met die Christelike geloof, gevolglik is dit in die algemeen geen wonder dat soos die Vrymesselaar deur die grade vorder so neem sy betrokkenheid en belangstelling in sy kerk af.

3. Godsbegrip:

Ons het hierbo na die term "Groot Argitek van die Heelal" verwys. Natuurlik is die God van die Bybel die Groot Ontwerper en Onderhouer van alles, daarom is daar Christene wat nie aanstoot met hierdie term neem nie. Wanneer daar egter dieper gekyk word dan word ontdek dat die God van Vrymesselary ’n sameflansing van afgode is. En ons het ook reeds gesien dat manne van uiteenlopende godsdienstige oortuigings saam hierdie "god" in die Losie aanroep. In die 2de Graad hoor die Vrymesselaar dat die letter "G" vir God staan en op die heilige naam van God dui. In die Royal Arch (4de Graad van die Yorkse Rite) hoor die Vrymesselaar dat die geheime naam van God "Jabulon" is. Hierdie is ’n sameflansing van God se Naam in die Ou Testament (J(Y)ahveh-"Je(a)hovah"), die Filistynse afgod (Baäl-"Bul") en ’n Egiptiese afgod (Osiris-"On"). Geen wonder dat ons lees: "Freemasonry…asks no questions as to what God, nor even what kind of God [men believe in]. Freemasonry cares not. That she does not care is one of her dearest symbols…men may believe in God, Jehovah or [the] Great First Cause; in Love, Confucius, Mithra, [an ancient pagan deity of the Syrians] or a Cosmic Urge, and still be children of one Father, and therefore brethren in the true meaning of the word." (Carl H. Claudy, Foreign Countries: A Gateway to the Interpretation and Development of Certain Symbols of Freemasonry, pp.8-9). ’n Grootse openbaring wag op die kandidaat vir die 30ste Graad. Hier hoor hy wie die god van Vrymesselary werklik is: Die ware betekenis van die letter "G" staan vir die seksdaad en word versimboliseer in die passer en winkelhaak!

Vrymesselaars dink dat die God van die Bybel alle mense se Vader is en hulle verenig as ’n broederskap, soos ons hierbo gelees het. Dit bring ons by die volgende punt.

Kerneels
18 Jun 2007, 19:23
4. Die Vaderskap van God en die Broederskap van alle mense:

Hierdie is een van die hoekstene van Vrymesselary. Onder hierdie versoeningskreet word Christen, Jood, Moslem, Hindoe en wie ookal verenig in een algemene versoeningsleer. Dit is natuurlik onbybels, want,

· God is nie die Vader van alle mense nie. Dat Hy wel Skepper van alle mense is, leer die Bybel vir ons, maar Hy het ook sommiges tot hulle eie verderf geskep. (Spr 16:4; Jes 45:9,10; Rom 9:21) Omdat almal in Adam verlore gegaan het en God sy verlossing aan alle mense skenk deur sy Seun Jesus Christus word die wat vir Jesus Christus aanneem as persoonlike Saligmaker en Here aangenome kinders van God die Vader. God is dus alleen Vader van die wat in Jesus Christus glo. (Matt 7:14; 22:14; Mark 16:16; Joh 1:12; 3:16,18,36; 15:16; Jes 53:11; Ps 2:12; Rom 11:20; 3:22; Heb 4:3; 5:9; 10:39; 11:6). Wie Jesus verwerp, verwerp die Vader (1 Joh 2:23a). Sulke mense is kinders van die duiwel, want Jesus self het gesê: "Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen." (Joh 8:44).

· Nie alle mense is broers van mekaar nie, met ander woorde daar is geen broederskap van alle mense nie. Net die wat in Jesus Christus glo en aan Hom behoort is broers en susters van mekaar. Op vele plekke word gelowiges gewaarsku om nie broederskap met ongelowiges te hê nie. (2 Kor 6:14-16; 2 Joh 10,11). Die teendeel word van gelowiges geverg—ontbloot die werke van die duisternis. (Ef 5:11).

5. Jesus nie welkom nie!

Omdat Jesus die rots is waarteen mense hulle stamp en waaroor hulle struikel (1 Pet 2:8) word Christen-Vrymesselaars verbied om die Naam van Jesus in Losies te gebruik. Daar mag nie deur Hom tot God gebid word nie en dit terwyl Hyself gesê het dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie. (Joh 14:6). En dat daar geen ander Naam aan die mense gegee is waardeur hulle verlos kan word nie. (Hand 4:12) Daarom dan ook dat Vrymesselary Sy Naam nie noem in hulle rituale wanneer die volgende Bybelverse aangehaal word nie: 1 Pet 2:5; 2 Tess 3:6 & 12. Hy word deur hulle, soos baie ander kultes, maar net as een van die belangrike persone van die verlede gesien en erken: "It (Freemasonry) reverences all the great reformers. It sees in Moses, the Lawgiver of the Jews, in Confucius and Zoroaster, in Jesus of Nazareth, and in the Arabian Iconoclast, Great Teachers of Morality, and Eminent Reformers." (Pike, p.525). ’n Verlossingsplan sonder Jesus moes dus bedink word. Want ook Vrymesselaars van al die ander gelowe wat Jesus verwerp, het dit nodig omdat Vrymesselary ’n toekomste of ewige lewe in die Groot Losie in die Lug verkondig.

6. ’n Verlossingsplan?

Vrymesselary verwerp God se plan van verlossing deur genade alleen. Nee, vir hulle is werke belangrik—daarom die klem op liefdadigheid en ’n voorbeeldige lewe. Reeds in die 1ste Graad hoor die kandidaat: "In all ages the lamb has been deemed an emblem of innocence; he, therefore, who wears the Lambskin as a badge of Masonry is continually reminded of that purity of life and conduct which is so necessary to obtain admittance into the Celestial Lodge above [heaven], where the Supreme Architect of the Universe presides." (Raymond Lee Allen, Tennessee Craftsmen or Masonic Textbook, 1963, p.17). Verdere versekering kom in die 2de Graad: "The apron of a Mason is intended to remind him of purity of mind and morals…Thus you will wear your apron while laboring among us as a speculative Fellow Craft, to distinguish you from the Entered Apprentices, ever remembering that you are to wear it as an emblem of that purity of heart and conscience that is necessary to obtain for you the approval of the Grand Architect of the Universe." (p.41).

Vrymesselary hou vol om Skrifte soos, Tit 3:5; 1 Joh 5:11,12; Ef 1:8-9; Jer 17:9-10; Jes 64:6; Rom 3:10-12,23 te verwerp. Lede word geleer om hulle daarop toe te spits om op eie krag meriete by God te verdien: "Let all the energies of our souls and the perfection of our minds be employed in attaining the approbation of the Grand Master on high, so that when we come to die…we gain the favor of a speedy entrance to the Grand Lodge on high, where the Grand Architect of the Universe forever resides, and where, seated at his right hand, he may be pleased to pronounce us upright and Masons." (George Simmons & Robert Macoy, Standard Masonic Monitor of the Degrees of Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Mason, 1984, p.125).

7. Waarheen nou Gehasi?

Elke Vrymesselaar wat sê hy is ’n Christen en stilbly tydens elke vergadering in ’n Losie wanneer die Naam van Jesus verswyg word en Hy so verloën word deel in hierdie verloëning. Onthou die woorde van Jesus Christus: "Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is." (Matt 10:32,33). Christen-Vrymesselaar wat staan jou te doen? Die Bybel sê: "Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie. As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig—ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld." (1 Joh 1:5 tot 2:2). Die keuse is joune: Wil jy Sy vergifnis ontvang? Breek dan met jou verlede en belei jou sondes aan Hom en vra Hom om jou lewe van nou af te beheer.Vir meer inligting kry gerus die video, Freemasonry: From Darkness to Light?.

Kerneels
18 Jun 2007, 19:27
die bogenoemde is by die volgende plek gekry :
http://www.gksa.org.za/kies/Artikels/artikel_15.htm

Chaplain
18 Jun 2007, 19:41
Julle almal wat teen vry messelary is, is heeltemal onnosel. Dit is 'n broederbond en het niks met die duiwel uit te waai nie. Julle praat nou uit menings uit en nie feite nie. Hierdie is nie die Heat of People tydskrif nie. Stry met feite.

Skrik 'n bietjie wakker. Vry messelary bring my nader aan Christus. Dit is nie 'n okkult nie! Daar is nie 'n dogma betrokke in VM nie. Dit is skokkend om te sien hoe swak julle kennis is en julle nonsens van ander "kenners" sal opvreet, sal julle vir Zuma stem as hy julle 'n pragtige storie vertel? Hou op so "narrow minded" wees.

Los hulle eerder uit, hulle rig niks skaade aan jou aan nie, inteendeel, hulle doen presies die teenoorgestelde. Watter satanistiese organisasie sal duisende rande vir geliefdadigheid skenk?

Julle almal wat so lekker teen die VM post, wil ek net weet, wie van julle was al 'n vry messelaar?

Ek weet persoonlik nie veel van die vm nie maar die ou was daar en het n boek daaroor geskryf - Ed Decker -The Dark side of the Freemassons, as iemand wil moeite doen om te weet

Hektor
18 Jun 2007, 20:26
Julle almal wat teen vry messelary is, is heeltemal onnosel. Dit is 'n broederbond en het niks met die duiwel uit te waai nie. Julle praat nou uit menings uit en nie feite nie. Hierdie is nie die Heat of People tydskrif nie. Stry met feite.
... Ook die broederbond het sy probleme gehad. Die laer grade weet ook nie wat die grade bo doen.


Skrik 'n bietjie wakker. Vry messelary bring my nader aan Christus. Dit is nie 'n okkult nie! Daar is nie 'n dogma betrokke in VM nie. Dit is skokkend om te sien hoe swak julle kennis is en julle nonsens van ander "kenners" sal opvreet, sal julle vir Zuma stem as hy julle 'n pragtige storie vertel? Hou op so "narrow minded" wees.
... wel daar is sekere dogmas wat hulle nastreef. En mense word soms met die kerk gevang... Weereens, daar is verskillende take en grade van hierdie tipe organisasies. Hulle het egter gemeen dat mense 'n eed moet neem om aan te sluit. Is dit korrek?!


Los hulle eerder uit, hulle rig niks skaade aan jou aan nie, inteendeel, hulle doen presies die teenoorgestelde. Watter satanistiese organisasie sal duisende rande vir geliefdadigheid skenk?
... dalk die Gerd-van-Rooyen-kinderhuis ;) ?! Ons trap hier ook nie op van die mense se karakter nie. Die Mafia skenk trouens ook baie geld vir liefdadigheid - so dit beteken suiwer niks nie.

Julle almal wat so lekker teen die VM post, wil ek net weet, wie van julle was al 'n vry messelaar?Moet 'n mens eers dwelms gebruik voordat hy teen dit mag skryf?!


In die lig wat jy ons vertel sal die volgende baie interessant wees:
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/freemasonry-visible_and_invisible.htm

Vryheid Vegter
18 Jun 2007, 21:32
Haha! Hektor, waar kry jy jou informasie? Miskien van ander Anti-Masonic websites? ne?

Ja ons moet 'n eed aflê, so? Al wat 'n eed is, is 'n belofte, het jy nog nooit 'n belofte met iemand gesluit nie?

Daar is geen dogmas nie! Al wat 'n vereiste is dat jy in 'n god glo -dis al, jy dink dat hulle vir jou 'n god gee om vir te bid, is nie so nie. O ja satanisme is nie toelaatbaar as 'n geloof in vry messelary nie.

Dit is 'n sterwe na 'n goeie lewe, om mekaar te respekteer ongeag van geloof.
mekaar te help in finasiele nood ens.

Dis net iets wat self ge ervaar moet word.

snaaks dat daar van Prof Walter J Veith gepraat word, hy se dat die katolieke in beheer is van vry messelary is....maar gaan kyk verder terug in die forum waar ander se dit is die Jode, wie is dit nou eintlik mense? Sorteer eers daardie punt uit voor julle met ongegronde argumente uitkom.

As dit die katolieke is hoekom mag geen katoliek aan die organiesasie behoort nie? en as die Jode dit beheer hoekom moet jy 'n Christen wees om in ander baie takke van vrymesselaary te kan behoort? bv. Die Knights Templar, en ek gaan julle nou 'n geheimpie vertel...jy moet 'n EED (hektor) afle waarin jy belowe om die Christilike geloof te beskerm met jou lewe.

Ek is 'n VM en glo my ek is hoog genoeg om te weet waaroor die storie gaan. Ek wil nie die bybel in my argumente gebruik nie maar ek kan jou belowe as jy my 'n Koraan gee kan ek vir julle ook ander wonderlike storietjies opmaak. Eintlik as ek die bybel gebruik en 'n goeie reputasie het kan ek julle oorweeg dat Vodka eintlik opgevange suurreen is. :rofl2:
Mense se ook as jy die bybel vat en uittreksels van woorde en sinne vat kan jy die einde van die wereld voorspel, die Freemasons ens. bring vir my die Huisgenoot dan sal ek die selfde doen as die "kenners", ek sal vir julle vertel wie die wedstryd teen SA en Allblacks sal wen, met hoeveel punte en wie die driee gaan druk...haha!

Ons het al vrede gemaak dat daar mense is wat ons altyd sal probeer afbring.

Haha! Gaan lees julle links mense en geniet die sensasie daarvan.

Julle weet niks, net menings van ander mense wat seker uitgeskop was omdat hulle dit boring gevind het.

kaapse.boer
18 Jun 2007, 22:02
Pionier en André Labuschagne, sou julle oud president Paul Kruger as lid van hierdie forum verwelkom?

DIt is dalk tyd om te besef dat met al sy "goeie", dat hy dalk mislei was.

Nee ek wil geen Vrymesselaars hier h^e nie, nie Paul Kruger, nie Jan Smuts, nie
Genl Botha en selfs nie eers Genl De Wet of Genl De la Rey nie, as hulle vrymesselaars is nie.

Ek wil God *suiwer* dien, nie met mense wat vasgevang is in 'n geheime organisasie met geheime kodes en geheimehanddrukke en geheime interne tussen mekaar en dan uiteindelik maar vir SAtan dien nie...

In daardie opsig: Nee dankie, Paul Kruger kan gaan (en ja, ek sverstaan Paul Kruger was 'n vrymesselaar, en soos ek dit verstaan was die Anglo Boere oorlog maar 'n stryd tussen die Britse en Hollandse VM losies :()

100% Boervrou
18 Jun 2007, 22:20
Al wat 'n vereiste is dat jy in 'n god glo -dis al, jy dink dat hulle vir jou 'n god gee om vir te bid, is nie so nie. O ja satanisme is nie toelaatbaar as 'n geloof in vry messelary nie.


'n god? Dit klink soos alle gelowe onder een koepel (een wêreld godsdiens = new age beweging?)

Vryheid Vegter, sluit liewer by 'n organisasie aan wat God die Vader, die Seun en Heilige Gees alleen aanbid en erken! Jy kan verseker wees dat Jesus Christus saam met jou by daardie deure sal ingaan.

Baardman
18 Jun 2007, 23:05
'n god? Dit klink soos alle gelowe onder een koepel (een wêreld godsdiens = new age beweging?)


Nee - dit beteken dat hulle nie spesifieke geloofsvereistes stel nie - behalwe dat jy wel moet glo in 'n god.

Ek sou graag wou weet HOEKOM hulle so 'n vereiste plaas - ek kan nie aan enige sinvolle rede dink nie. Vir my maak dit net sin dat jy ook 'n vereiste op WATTER god jy aanbid, moet plaas as jy so 'n vereiste wil plaas.

Baardman

P.S. ek spel god met 'n kleinletter omdat ek in die algemeen praat, nie van 'n spesifieke god nie.

Vryheid Vegter
18 Jun 2007, 23:49
soos ek dit verstaan was die Anglo Boere oorlog maar 'n stryd tussen die Britse en Hollandse VM losies :()
Waar hoor jy dit? Tydens die boere oorlog het die engelse en boere hul wapens neer gele en bymekaar gekom (die wat wel VM's was)
So wat daarvan dat P. Kruger 'n VM was? Dit het nie die oorlog aangebring nie en het nie 'n verskil gemaak nie. Weet jy wat? ek kan dit steeds nie glo nie! Hoe oud is jy? ken jy nie jou eie geskidenis nie!? Dit was oor die engelse gulsigheid nie oor VM nie!!

Die vereiste dat jy in 'n god moet glo ongeag watter een is uit respek. In baie losies is daar 'n Koraan, Joodse bybel(ken nie die naam nie) en die Christelike bybel. In ons losie is daar net 'n Christelike bybel omdat ons almal in Jesus glo.

Kyk, eks bly ek is 'n VM omdat die mense en die losie my eintlik na my geloof weer gehelp het, dis hoe dit is en julle hoef my nie te glo nie.

Al is ons vergaderings agter gesloste deure, belowe ek daar gebeur niks ontkys nie.

kaapse.boer
18 Jun 2007, 23:59
Waar hoor jy dit? Tydens die boere oorlog het die engelse en boere hul wapens neer gele en bymekaar gekom (die wat wel VM's was)
So wat daarvan dat P. Kruger 'n VM was? Dit het nie die oorlog aangebring nie en het nie 'n verskil gemaak nie. Weet jy wat? ek kan dit steeds nie glo nie! Hoe oud is jy? ken jy nie jou eie geskidenis nie!? Dit was oor die engelse gulsigheid nie oor VM nie!!

Geskiedenis word geskryf deur die wenner(S)Die vereiste dat jy in 'n god moet glo ongeag watter een is uit respek. In baie losies is daar 'n Koraan, Joodse bybel(ken nie die naam nie) en die Christelike bybel. In ons losie is daar net 'n Christelike bybel omdat ons almal in Jesus glo.

Dis daar waar God verkleineer word tot 'n god.Kyk, eks bly ek is 'n VM omdat die mense en die losie my eintlik na my geloof weer gehelp het, dis hoe dit is en julle hoef my nie te glo nie.

Nee dankie, na wat ek sover weet van die vrymesselaars, en net dit wat jy hier vertel het, kan ek klaar sien dat dit tot oneer is van God.


Al is ons vergaderings agter gesloste deure, belowe ek daar gebeur niks ontkys nie.
Dalk niks onkys nie, maar die rituele is bevraagtekenbaar.

Vryheids Vegter, Die Bybel is dit juis duidelik dat jy GOd moet dien op spesifieke maniere soos Hy versoek, maar die vrymesselary laat almal 'n god aanbid netsoos jy wil. Laat my dink.

Werner
19 Jun 2007, 05:37
Die boek Morals and Dogma is geskryf deur Albert Pike en die spesifieke boek word aanskou deur top VM as een van die beste bronne van die VM. Hier is n stukkie aangehaal uit die boek, en ek glo jy kan self daaruit aflui waarvoor VM staan.

The blue degrees are but the outer court of the portico of the Temple. Part of the symbols are displayed there to the initiate, but he is intentionally misled by false interpretations. It is not intended that he shall understand them; but it is intended that he shall imagine he understands them. Their true explication is reserved for the Adepts, the Princes of Masonry. The whole body of the Royal and Saccrodotal Art was Hiden so carefully centuries since, in the high degrees….

Bladsy 819 Morals and Dogma


Hier is die rang orde van die Scottish Rite Masonry, en deur slegs n paar van dit te lees sal jy agterkom dat VM okkulties is.

33º Sovereign Grand Inspector General
32º Sublime Prince of the Royal Secret
31º Grand Inspector Inquisitor Commander
30º Grand Elect Knight Kadosh
29º Knight of St.Andrew
28º Knight of the Sun
27º Commander of the Temple
26º Prince of Mercy
25º Knight of the Brazen Serpent
24º Prince of the Tabernacle
23º Chief of the Tabernacle
22º Prince of Libanus
21º Patriarch Noachite
20º Master at Vitam
19º Grand Pontiff
18º Knight of the Rose Croix of II.R.D.M.
17º Knight of the East and West
16º Prince of Jerusalem
15º Knight of the East, or Sword
14º Grand Elect Mason
13º Master of the Ninth Arch
12º Grand Master Architect
11º Sublime Master Elected
10º Elect of Fifteen
9º Master Elect of Nine
8º Intendant of the Building
7º Provost and Judge
6º Intimate Secretary
5º Perfect Master
4º Secret Master
3º Master mason
2º Fellow Craft
1º Entered Apprentice


Maar dit is hoe dit is, ek kan jou verseker daar is baie feite, wat die geheime organisasie nie sal aanbeveel om lid van te wees nie. En sekerlik kan mens alles vir jou wys en jy sal dit nogsteeds nie glo nie.

Inteendeel hoekom moet n organisasie wat so christelik is geheime he. Wat se geheime? Ek glo dan sekerlik die God wat ek aanbid en die een wat jy aanbid ,nie dieselfde is nie. Want die een wat ek aanbid het nie geheime nie.

Kerneels
19 Jun 2007, 12:16
die probleem is dat alle gode hier gelyk is ,jy glo in n god,nou as die losies bymekaar kom vir n groter vergadering ,wie se god word dan aanbid met die opening?of is daar een gebed wat vir al die gode geld?sê die Bybel nie dat ons nie saam met die ander afgodsdienars mag bid nie?

Rooi Jan
19 Jun 2007, 12:24
Wat my aan betref is die VM 'n euwel wat nie in my volkstaat geduld sal word nie. VMs is nie welkom daar nie. Bespreking oor die onderwerp sal hier toegelaat word maar daar sal nie reklame gemaak word of lede gewerf word hierso nie. Ek aanvaar ook niemand se woord oor dinge wat op 'n geheime vergadering gebeur nie.

Banksie
19 Jun 2007, 12:38
RJ jy bly praat van my volks staat p-raat ons ander sal ook graag deel wil he daar aan!!!!

Vm is ....duiwels ek het n vm geken die ou was kranksiniig na n tyd rerig waar hy het langs ons geboer die ou het my bang gemaak

ek en my pa het vireen of ander ede daar n draai gaan maak, so halfpad deur die kueier het die ou begin perform ons oor sy plaas na sy stalle gelseep en daar n hand vol mors doeie skappe uit gehaal en voor ons laat oppslny die goed het nie bloed gehad nie maar vrek hulle was vol olie hoekom tot van dag weet ek nog nie maar ek en my pa is daar weg met n vort die ou het to begin huil oor sy doeie skape.

VM bind jou dis occulties en glo my daar is niks rein of skoon daar aan nie!

Vryheids vegter dalkies moet jy tatta!

André Labuschagne
19 Jun 2007, 16:56
Miskien van ander Anti-Masonic websites? ne?.

VV
Weet jy wie Albert Pike is? Indien wel sou jy weet dat hy die meesterbrein(en hy was slim, oa. was hy 16 tale magtig) agter moderne vrymesselary is. Jy sou ook weet dat hy Satan aanbid het. Jy sou ook weet dat hy die argitek van die 1ste, 2de en 3de wereld oorloë was en is. Het jy al sy boek "Morals and Dogma" gelees, wel ek het. Dit is 861 bladsye wat min of meer al sy studies en 'leeringe' saamvat, dis om die minste te sê d*nn*rs scary.
Kyk wat skryf Albert Pike oor WO III

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."


Ja ons moet 'n eed aflê, so? Al wat 'n eed is, is 'n belofte, het jy nog nooit 'n belofte met iemand gesluit nie?

Kilnk presies soos 'n messelaar probeer die waarheid draai om ander te oortuig hulle is dom. Ek kan en sal 'n eed aan die Allerhoogste aflê, maar 'n vriend iets belowe, en dit is nie diselfde nie.


Daar is geen dogmas nie! Al wat 'n vereiste is dat jy in 'n god glo -dis al, jy dink dat hulle vir jou 'n god gee om vir te bid, is nie so nie. O ja satanisme is nie toelaatbaar as 'n geloof in vry messelary nie.

Die vereiste is daar omdat mense wat van nature "geestelik" is makliker oortuig kan word om in enige iets te glo, 'n ateis word nie so maklik ooruig nie.Dit is dus 'n bemarkings tegniek.Dit is 'n sterwe na 'n goeie lewe, om mekaar te respekteer ongeag van geloof.
mekaar te help in finasiele nood ens.

Juis dit gaan oor fisieke, geestelike en finansiele welstand, GELD=MERK VAN DIE DIER Dit het niks met Christenskap te make nie. Dit bevorder net sosiologiese eenheid.
snaaks dat daar van Prof Walter J Veith gepraat word, hy se dat die katolieke in beheer is van vry messelary is....maar gaan kyk verder terug in die forum waar ander se dit is die Jode, wie is dit nou eintlik mense? Sorteer eers daardie punt uit voor julle met ongegronde argumente uitkom.

Dit was eers die katolieke, later(en Pike het baie hiermeë te doen gehad) het die Illuminati die vm oorgeneem. Dit is hoekom die katolieke nie meer aanvaarbaar is nie.

Die Knights Templar, en ek gaan julle nou 'n geheimpie vertel...jy moet 'n EED (hektor) afle waarin jy belowe om die Christilike geloof te beskerm met jou lewe.

Pike het ook geskryf aan vlak 32 en op, dat "The Masonic religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian doctrine. . . Yes, Lucifer is God."
Allan Boesak en Pik Botha se ook hulle is Chritene, ek belowe jou my God en hulle god is nie diselfde nie.Ek is 'n VM en glo my ek is hoog genoeg om te weet waaroor die storie gaan.
Ek wonder.


Ons het al vrede gemaak dat daar mense is wat ons altyd sal probeer afbring.

Ja want tot die Bybel sê satan gaan eers seevier voor die Almagtige kom om ons te red.Ek het 'n halwe rekenaar hardeskyf vol anti- en pro masonry sites, baie van die anti- sites ruk die hoender, ek vertrou eeder op die pro- sites en beoordeel dan self.Ek het 'n goeie predikantsvriend gehad wat 'n vlak 18 messelaar was, hy is tot vandag bly hy het bedank.
Sal jy 'n voorstander van 'n Eenwereld regering, 'n Een wereld kerk aanhang?
Gaan dink mooi na oor wat presies die doel van hierdie mense is. Dink nugter en besluit self.

Wat my egter pla is dat Pike ook gesê het hy sal doodgaan of bedank eerder as om 'n swartman in die vm toe te laat, wonder wat sy rede hievoor was.

André

Tasha
19 Jun 2007, 20:13
Ek mag nou seker nie so iets kwytraak nie. Maar hoekom word Vry Messelaars toegelaat om te chat op hierdie forum? Ek dink hulle moet gesuspend word.

Baardman
19 Jun 2007, 20:34
Ek mag nou seker nie so iets kwytraak nie. Maar hoekom word Vry Messelaars toegelaat om te chat op hierdie forum? Ek dink hulle moet gesuspend word.

En daarmee saam sommer ook die Witboekers, die Israeliete, die Jesurun ondersteuners, die Calviniste, en almal met wie se oortuigings ek nie 100% saamstem nie?

Baardman

Hektor
19 Jun 2007, 20:44
Haha! Hektor, waar kry jy jou informasie? Miskien van ander Anti-Masonic websites? ne?Nee, dinge wat ek lank terug opgelees het. Toe het ek nog toegang tot die internet gehad nie. Terloops: Iets wat op "Anti-Masonic websites" staan, is nie per slot van sake verkeerd nie.


Ja ons moet 'n eed aflê, so? Al wat 'n eed is, is 'n belofte, het jy nog nooit 'n belofte met iemand gesluit nie?....Jy is weereens verkeerd 'n eed en 'n belofte is nie dieselfde nie. Dis hoekom daar verskillende woorde vir die twee is.

IZAN777
19 Jun 2007, 20:59
Ek mag nou seker nie so iets kwytraak nie. Maar hoekom word Vry Messelaars toegelaat om te chat op hierdie forum? Ek dink hulle moet gesuspend word.

Chairmain

So tydjie gelede het ek bedank toe dit onder my aandag kom dat hier 'n hele klompie VM's op die werf is, Ook grootkoppe hier( volgens verskeie bronne). Al wat gebeur het is, my pos is verwyder en ek is nogsteeds hier.

Al wat ek vra is, verban die satansaandidders, of verban my.

IZAN777
19 Jun 2007, 21:06
En daarmee saam sommer ook die Witboekers, die Israeliete, die Jesurun ondersteuners, die Calviniste, en almal met wie se oortuigings ek nie 100% saamstem nie?

Baardman

Die witboekers was ook in my bedankings pos genoem. Ek kan myself nie met hulle of hulle geloof vereenselwig.

Baardman
19 Jun 2007, 21:24
Chairmain

So tydjie gelede het ek bedank toe dit onder my aandag kom dat hier 'n hele klompie VM's op die werf is, Ook grootkoppe hier( volgens verskeie bronne). Al wat gebeur het is, my pos is verwyder en ek is nogsteeds hier.

Al wat ek vra is, verban die satansaandidders, of verban my.

IZAN777

Ek gaan nie die "satansaanbidders" verban nie. Is jy ernstig as jy vra dat JY dan eerder verban moet word?

Baardman

Tasha
19 Jun 2007, 21:45
En daarmee saam sommer ook die Witboekers, die Israeliete, die Jesurun ondersteuners, die Calviniste, en almal met wie se oortuigings ek nie 100% saamstem nie?

Baardman

:BangHead: :BangHead: :BangHead:

IZAN777
19 Jun 2007, 21:57
IZAN777

Ek gaan nie die "satansaanbidders" verban nie. Is jy ernstig as jy vra dat JY dan eerder verban moet word?

Baardman


Baardman

Ek hou daarvan om hier te lees, so eintlik wil ek nie verban word nie, MAAR ek vereenselwig my nie met enige okkultiese aktiwieteite nie.

Groete Izan

Tasha
19 Jun 2007, 22:13
Ek het nie verder iets se nie, want dit gaan niks verander aan die stand van sake nie. Dit stuit my net teen die bors. Ek staan vir Jesus Christus ons Verlosser en Saligmaker.

Vryheid Vegter
20 Jun 2007, 01:01
Ek is 'n BOER en 'n VM!!!!

Rooi Jan, dan is ek jammer, MY boere staat sal vir elke een een wees wat 'n BOER is ongeag watse organisasie hy behoort -maak vrede daarmee.

MY Boere staat gaan nie oor VM en ander goed nie, dit is pure om ons vryheid te verseker en ons in rus in vrede kan leef -dis al.

Verban my maar uit die forum uit, dis ok. Jy is my BROER en vir die res is julle my bloed, ons kan nie sonder mekaar voort beweeg nie, al hou EK en JULLE nie daarvan nie, dis 'n feit soos vet.

Los my uit dat ek gelukkig 'n VM is. Ek weet in my hart en siel dat ek nie 'n satan aanbider is nie
Ek is die enigste seker die enigste VM op die forum en het nie met julle skoor gesoek nie, los die nou.

En ek se dit nou as a realis, Vrymesselary is nie uit om julle siele te verower nie en dit is nie 'n geloof nie maar Baardman onthou die Protstante is nie die enigste form van Christenskap nie -maak vrede daarmee.

Laat amal voort beweeg in 'n rigting wat hom pas, ons sal ALMAL beter beweeg en as die dag kom mag CHRISTUS en Sy VADER Alleen oordeel! So laat die VM's self dan hul koppe stamp as julle dit so sien maar ek kan julle waarborg dat ons almal eendag wyn saam met die here sal drink

Dit is al wat ek oor Vrymesselary te se het, moenie nou dat ons nie maaitjies op die ander forums wees nie, dit is onnodig.

meesterweb
20 Jun 2007, 02:56
Los my uit dat ek gelukkig 'n VM is. Ek weet in my hart en siel dat ek nie 'n satan aanbider is nie
Ek is die enigste seker die enigste VM op die forum en het nie met julle skoor gesoek nie, los die nou.

Dalk die enigste een ook wat mislei is/word deur die Vrymesselaars :(En ek se dit nou as a realis, Vrymesselary is nie uit om julle siele te verower nie en dit is nie 'n geloof nie maar Baardman onthou die Protstante is nie die enigste form van Christenskap nie -maak vrede daarmee.


Hoeveelste graad/whatever is jy?
Hoeveel bokant jou?
Vertel ons van jou inisiasie gebeure?
Hoe/wanneer word jy die volgende vlak?
Hoekom die geheimhouding as dit dan 'n Christelike organisasie is??

Werner
20 Jun 2007, 06:19
Vryheids Vegter!

Dit is duidelik jy lees nie wat al gese is van die VM nie. Mens kan nie God en satan aanbid nie, jy is of vir die een of vir die ander?

Dink jy nie maar dit is tyd dat jy maar moet kies nie?

En jy weet dit dalk nie maar dit was onder andere die VM wat gehelp het om die land tot n val te bring. Alles deel van die groot plan.
Jy klink maar baie onkundig vir n VM.

Rooi Jan
20 Jun 2007, 17:04
Dit is al wat ek oor Vrymesselary te se het
Ek hoop dat dit so sal bly.

Kerneels
20 Jun 2007, 19:07
jy sien vryheid vegter ,ek(israeliet) en die witboek manne stem oor baie goed nie saam nie en elke keer as ek iets op hul draad gelees het ,wou ek net baklei tot op n dag wat ek besef ,in hul oë is hulle reg en ek verkeerd en hulle het vry reg om te glo wat hul wil en ek het vry reg om te glo wat ek wil ,daarna ,as ek meer inligting oor hul geloof wou he ,dan sal ek lees en weer daarna die draad vermy en sodoende leef ons nou in harmonie. jy sien jy kan almal hier los om te spekuleer oor julle manne(vm)en as jy wil kan jy hier en daar feite gee ,maar weereens jy sal my nie ooreed dat jul reg is nie en visa verse so dit gaan nie help om te baklei en te probeer oorreed nie.
groete

Vicky
20 Jun 2007, 20:03
Geskryf deur 'n vrymesselaar....

Praying to The Great Architect of the Universe

Masonic critics have long and loudly argued that Masons do not pray to Yahweh when they pray in Masonic Lodges. Masonic critic William Schnoebelen refers to the "generic" god of Masonry, "God-to-the-lowest-denominator" and "Mr. Potato-Head God" when speaking of the Great Architect of the Universe (Masonry: Beyond the Light, pp. 44-46).

Another critic, John Ankerberg, quotes from Coil's Masonic Encyclopedia to argue that Masons believe Yahweh (or Jehovah) is inferior to "the universal god of Masonry" (The Secret Teachings of the Masonic Lodge, pp. 113-14). Ankerberg's quote is not in the 1995 edition of Coil's Masonic Encyclopedia, the most recent edition, except for a single sentence, "The Masonic test is [belief in] a Supreme Being, and any qualification added is an innovation and distortion." This sentence is simply a requirement that men who desire to become Masons must believe in one God (monotheism).

Monotheism is affirmed in biblical statements such as Deuteronomy 6:4, "Hear, 0 Israel! The LORD is our God, the LORD is one!" No statement in Coil's Masonic Encyclopedia suggests that Masons believe Yahweh is an inferior God.

The phrase Great Architect of the Universe came into Freemasonry as early as 1723, according to Coil's Masonic Encyclopedia, when it appeared in James Anderson's Book of Constitutions. Anderson, a Scottish Presbyterian minister in London, did not invent the phrase. It was repeatedly used by Reformed theologian John Calvin (1509-1564). "In his Commentary on Psalm 19, Calvin states the heavens 'were wonderfully founded by the Great Architect.' Again, according to the same paragraph, Calvin writes 'when once we recognize God as the Architect of the Universe, we are bound to marvel at his Wisdom, Strength, and Goodness.' In fact, Calvin repeatedly calls God 'the Architect of the Universe' and refers to his works in nature as 'Architecture of the Universe' 10 times in the Institutes of the Christian Religion alone" (Coil's Masonic Encyclopedia, p. 516). If we accept the logic of Masonic critics, then Calvin must have believed the God revealed in the Psalms and elsewhere in the Bible is a false god. This, of course, is absurd, as are all of the Masonic critics' arguments.

Federal Reserve Notes ($1 bills) proclaim "In God We Trust." The U.S. Mint has not defined "God." It is used as a generic name for the Supreme Being. Individuals may define God as they wish. In our religiously diverse nation, individuals of different faiths will define who they believe God is. I do not hear people calling for the removal of "In God We Trust" from Federal Reserve Notes because not everyone defines God as they do.

Bron (http://www.hampton70.org/research/leazer/prayer.htm)

Vicky
20 Jun 2007, 20:25
Hierdie stuk van 'n webblad van die Lutherse Kerk:


Is Freemasonry a religion or religious organization?

At the heart of the Christian critique of Freemasonry is the allegation that Freemasonry is a religious organization that requires certain beliefs about God. Many Masons stridently disagree, claiming that they are merely a secular organization. But is this true? And what do authorities of the Masonic Lodge say?Webster’s New World Dictionary defines religion as “(1) belief in a divine or super human power . . . to be obeyed and worshipped as the Creator and ruler of the universe; (2) expression of . . . belief in conduct and ritual.” Masonry involves all facets of this definition.

First, Masonry clearly requires faith in God who is the Creator. Belief in God is considered one of Masonry’s "landmarks" (articles of faith). “A belief in the existence of God is an essential point of Speculative Freemasonry--so essential , indeed that it is a landmark of the Order that no atheist can be made a Freemason. Nor is this left to an inference; for a specific declaration to that effect is demanded [of candidates] as an indispensable preparation for initiation” (Mackey: 409). This God is believed to be the Creator and Ruler of the Universe and throughout their ritual is addressed, prayed to, called, and sworn to variously as “Grand Architect of the Universe,” “Father of the Universe,” “Grand Warden,” “Supreme Being,” or merely “Almighty God.”

Second, this God is regularly worshiped. Every ritual involves prayer to God and oaths that are taken in his name. And every meeting involves ritual. They refer to their lodges as temples. Every Masonic lodge has an altar in the center of the room, with a Bible or another holy book placed upon it, at which many prayers to the Great Architect are prayed. Mackey has this to say about the Masonic altar, “From all this we can see that the altar in Freemasonry is not merely a convenient article of furniture, intended like a table, to hold a Bible. It is a sacred utensil of religion, intended, like the altars of the ancient temples, for religious uses, and thus identifying Freemasonry, by its necessary existence in our lodges, as a religious institution. Its presence should also lead the contemplative Freemason to view the ceremonies in which it is employed with solemn reverence, as being part of a really religious worship” (Mackey: 56).

Because of these facts, Albert Mackey is merely stating the obvious when he writes,

On the contrary, we contend, without any sort of hesitation, that Freemasonry is, in every sense of the word except one, and that its least philosophical, an eminently religious institution--that it is indebted solely to the religious element it contains for its origin as well as its continued existence.. . . The tendency of all Freemasonry is toward religion. If it makes any progress, its progress is toward that holy end. Look at its ancient landmarks, its sublime ceremonies, its profound symbols and allegories--all inculcating religious doctrine, commanding religious observance, and teaching religious truth, and who can deny that it is eminently a religious Institution. . . . We open and close our Lodges with prayer; we invoke the presence of the Most High upon all our labors; we demand of our neophytes a profession of trusting belief in the existence and the superintending care of God; and we teach them to bow with humility and reverence at His awful name., while His holy Law is widely opened upon our altars” (Mackey: 847).
It is clear, then, that both according to the basic definition of “religion,” and according to the testimony of the ritual and authoritative writings of Masonry itself, that Freemasonry is primarily a religious institution.

Bron (http://www.orlutheran.com/masoniclodge.html)

Vryheid Vegter
20 Jun 2007, 20:35
Hoeveelste graad/whatever is jy?
Niks van jou besigheid

Hoeveel bokant jou?
Genoeg

Vertel ons van jou inisiasie gebeure?
Nope, sorry man

Hoe/wanneer word jy die volgende vlak?
Wanneer dit tyd is

Hoekom die geheimhouding as dit dan 'n Christelike organisasie is??
DIT IS NIE 'n UITSLUITLIKE Christelike organisasie nie. So omdat ons mense van ander gelowe respekteer bedoel dit is is SATANISTIES! Wooooo.... :icon_wtf: Maak maar vrede mense, Christenskap is nie die enigste geloof nie! Ons elk sit in ons losies en ons aanbid sy eie god bv. vir julle wat steeds nie verstaan nie. Ek is 'n Christen so wanneer daar 'n stil gebed opgese word se ek dit aan Jesus maar die Hindu langs my se bid aan sy god. Daar is 2 goed wat nie in 'n losie ge argumenteer word nie; geloof en politiek (sport moet ook een wees, hehe).

Sal julle moslems, Hindu's, Jode uit enige sport verban? As julle so voel...

André Labuschagne
21 Jun 2007, 08:44
[QUOTE]DIT IS NIE 'n UITSLUITLIKE Christelike organisasie nie. So omdat ons mense van ander gelowe respekteer bedoel dit is is SATANISTIES!

VV Ek vind dit vreemd dat jy my nog nie kon antwoord oor Pike nie.Wonder wat jou rede is.


Maak maar vrede mense, Christenskap is nie die enigste geloof nie! Ons elk sit in ons losies en ons aanbid sy eie god bv. vir julle wat steeds nie verstaan nie. Ek is 'n Christen so wanneer daar 'n stil gebed opgese word se ek dit aan Jesus maar die Hindu langs my se bid aan sy god.

Een van God se groot wense is om Sy naam uit te dra en te verkondig aan al die nasies, help jy dan nie die mense reg nie?Daar is 2 goed wat nie in 'n losie ge argumenteer word nie; geloof en politiek (sport moet ook een wees, hehe).

Sal julle moslems, Hindu's, Jode uit enige sport verban? As julle so voel...

Vreemd dat so baie politici en predikante daaraan behoort.
As ek nie daardie persoon kan oortuig om 'n Christen te word nie ja! En Vicky het vroeër gevra of ek Paul Kruger sou vra om te bedank agv. VM, as hy nie bereid is om afstand te doen daarvan nie JA!, ek sien jy is 'n direkte afstameling van hom is dit 'n familie ding? 'n Mens kan nooit 'n persoon oordeel nie, maar jy mag sy dade in twyfel trek, daarom my vriend bid ek vir jou, dat satan jou nie gaan insluk nie.

Voor ek vergeet gaan kyk maar in die geskiedenis al die Boere-verraaiers van die anglo-boere oorlog af tot vandag was en is almal Vrymesselaars, kop en een mis met die Illuminati se plan van Nuwe Wereld Orde.Genl De La Rey en dr Verwoerd was van die min wat nie was nie.Volgens my manne wat die Almagtige voor oë gehou het in besluitneming.
So het ek ook verneem dat hier leiers van BV is wat ook messelaaars is dalk moet jy Vryheid Vegter by hulle probeer inskakel.
Ek plaas hierdie as my LAASTE pos omdat ek nie nodig het om die geskiedenis vir myself te herhaal soos met FW de Klerk en kie nie. Ek sien BV maak die boere bymekaar net om hulle later weer te verraai. Of ek verkeerd is hieroor, sal die tyd leer.

Vir die wat agterbly bedien julle leiers van goeie raad, en moenie toelaat om geïndokterneer te word deur satan en sy maatjies nie.Sterkte.
Sal julle my asb nou my naam van BV verwyder.

BoereGroete

André

100% Boervrou
21 Jun 2007, 09:10
Vir die wat agterbly bedien julle leiers van goeie raad, en moenie toelaat om geïndokterneer te word deur satan en sy maatjies nie.Sterkte.
Sal julle my asb nou my naam van BV verwyder.

BoereGroete

André

Andrè, dit is jammer dat jy gaan maar ek verstaan presies hoe jy voel. Mag die Here jou seën op jou pad vorentoe!


Psa 1:1-2 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

Vicky
21 Jun 2007, 09:34
[quote=Vryheid Vegter]
VV Ek vind dit vreemd dat jy my nog nie kon antwoord oor Pike nie.Wonder wat jou rede is.Een van God se groot wense is om Sy naam uit te dra en te verkondig aan al die nasies, help jy dan nie die mense reg nie?
Vreemd dat so baie politici en predikante daaraan behoort.
As ek nie daardie persoon kan oortuig om 'n Christen te word nie ja! En Vicky het vroeër gevra of ek Paul Kruger sou vra om te bedank agv. VM, as hy nie bereid is om afstand te doen daarvan nie JA!, ek sien jy is 'n direkte afstameling van hom is dit 'n familie ding? 'n Mens kan nooit 'n persoon oordeel nie, maar jy mag sy dade in twyfel trek, daarom my vriend bid ek vir jou, dat satan jou nie gaan insluk nie.

Voor ek vergeet gaan kyk maar in die geskiedenis al die Boere-verraaiers van die anglo-boere oorlog af tot vandag was en is almal Vrymesselaars, kop en een mis met die Illuminati se plan van Nuwe Wereld Orde.Genl De La Rey en dr Verwoerd was van die min wat nie was nie.Volgens my manne wat die Almagtige voor oë gehou het in besluitneming.
So het ek ook verneem dat hier leiers van BV is wat ook messelaaars is dalk moet jy Vryheid Vegter by hulle probeer inskakel.
Ek plaas hierdie as my LAASTE pos omdat ek nie nodig het om die geskiedenis vir myself te herhaal soos met FW de Klerk en kie nie. Ek sien BV maak die boere bymekaar net om hulle later weer te verraai. Of ek verkeerd is hieroor, sal die tyd leer.

Vir die wat agterbly bedien julle leiers van goeie raad, en moenie toelaat om geïndokterneer te word deur satan en sy maatjies nie.Sterkte.
Sal julle my asb nou my naam van BV verwyder.

BoereGroete

André

André, waar het jy gehoor leiers van BV is vrymesselaars en van watter leiers spesifiek praat jy? Mens kan nie sommer net insinuasies maak wat nie gestaaf kan word nie. Ek is al daarvan beskuldig dat ek vir Nasionale Intelligensie werk en wie weet wat nog alles. Ek steur my nie meer aan bewerings wat nie bewys kan word nie, aangesien ek weet hoe vals die gerugte oor my spesifiek is. Dit laat my alle ander gerugte ook sterk betwyfel totdat die teendeel bewys is.

Ons haal ongelukkig nie meer profiele af nie. Mens moet maar vanself genoeg selfbeheersing aan die dag lê en nie die "login" knoppie druk nie. Jy sien, dit gebeur te veel dat mense vra dat ons hulle profiele verwyder en dan lyk ons werf soos 'n rommelhoop, terwyl diegene maar net weer onder 'n ander naam registreer en lustig voort gesels. Dit sal jammer wees as jy regtig wil gaan, maar dit bly jou besluit.

André Labuschagne
21 Jun 2007, 09:35
Dankie Boervrou en ook vir jou baie gepaste Teks.

Vicky
21 Jun 2007, 09:54
[quote=Vicky]

Heléne

Dit is presies wat ek sê, ek het dit gehoor die name sal ek nie noem nie. Die punt is van sekeres het genoegsame rede om dit te glo, ander twyfel ek oor daarom laat ek my nie daaroor uit nie.Moet my nie as lafaard probeer maak nie, dit is ek gewis nie, 'n pesimis van nature in sekere omstandighede wel,maar het egter genoeg rede vir myself om te twyfel daarom sê ek, ek wag tot die teendeel bewys is.

Boere Groete en mag God se wil geskied.

André Labuschagne

André, ek het jou nooit 'n lafaard probeer maak nie en sal ook nie. Jammer as jy dit so interpreteer het.

My siening is net dat as mens iets gehoor het, en jy is bereid om dit in die openbaar te sê, moet jy dit kan staaf ook. Anders - tot die teendeel wel bewys is - sou ek liewer stilbly. Dis mos net so goed ek sê ek het van 'n betroubare bron gehoor Mbeki is eintlik 'n vrou? Ek weet dis 'n belaglike voorbeeld, maar van hoorsê - en dit nogal van BAIE betroubare bronne - is ons ou volkie die afgelope paar maande deur nogal baie onnodige trauma gesit. Ek praat nou bv van die Uhuru situasie en alles wat daarmee gepaard gaan. Almal is elke tweede week in afwagting vir iets om te gebeur, want "betroubare" mense sê dit GAAN gebeur.

Verstaan jy wat ek bedoel? Deur nou twyfel te saai deur te sê jy het van 'n betroubare bron gehoor sekere leiers van BV is vrymesselaars (sonder dat jy dit vir jouself bo alle twyfel uitgeklaar het) is bietjie onregverdig, dink jy nie so nie?

Ek hoop jy aanvaar dat ek hierdie met die beste bedoelings vir jou pos.

Boeremauser
21 Jun 2007, 10:15
Die groot vraag wie die God is wat hulle aanbid? Weet hulle self!

As jy mense ken wat Vrymesselaars is sal hulle jou vinnig vertel dat hulle hulle byeenkomste begin en eindig met skriflesing en gebed. Uit die gewone Bybel soos ons sin. Dit klink mos nou of dit n Christelike organisasie is.

Wanneer mens verder gaan kyk vind jy uit dat hulle nie diskrimineer teen geloof nie. Hulle is so geestelik georienteer dat al die Vrymesselaars ooreenkomste wereldwyd met skriflesing en gebed gepaardgaan. Dit klink nog beter.

Sou jy dieper delf vind mens uit dat in Arabiese lande hulle hulle skriflesing uit die Koran doen en aan Alla bid. In Israel word die Tora weer gebruik. In Indie word Boedistiese geskrifte gebruik. En so gaan dit reg oor die wereld.

Dit is baie edel om op die manier geen geloof te affronteer of uit te skakel nie.

Daar is egter n slaggat. Dit is die naam van God. Die naam van God is vir hulle baie belangrik. Soos daar tans n nuwe bewuswording is onder baie afrikaners. Daar is baie mense al dood in die proses om God se naam op te spoor. Dis weer verloor volgens hulle legende en weer opgespoor.

Die punt is dat op n stadium begin God se regte naam gebruik word. Baie op dieselfde manier wat baie mense verkies om na die oorspronklike woord vir Jesus terug te keer (Niks mee verkeerd nie). Die kinkel is om diskriminasie te voorkom teen ander gelowe word God dieselfde naam genoem deur Vrymesselaars Rondom die wereld vanaf n sekere vlak.

So as jy nou nooit na n ander land reis en by hulle probeer inskakel nie sal jy nooit agterom dat die organisasie in verskillende lande verskillende gode aanhang nie.

Die vraag wat mens dus moet vra is of God die Vader Seun en Heilige Gees dieselfde god is wat ander gelowe aanbid. Indien nie, wie aanbid jy as jy saam met ander nasies een god aanbid?

Ek kies God die Vader, Seun en Heilige Gees!

Werner
22 Jun 2007, 06:15
Mens moet onthou dat die VM eindelik baie slim is, en ons moet nie vergeet dat dit n baie ou organisasie is nie.

So wat my punt eindelik is,is dat hulle reg oor die wereld gebruik maak van n lid se geloof om hom te wys dat hulle n baie goeie organisasie is.

Maar wat hulle nie vir hulle lede vertel nie is dat daar lede is wat glo in Islam asook monnike in Japan wat beslis nie glo in ons God Yahweh nie. Hulle sal altyd se ons glo in God. Ja, maar watter God? Die woord God is maar net n titel, sodoende maak hulle gebruik van die situasie.

Andre Labuschagne, ek is bly om te sien daar is mense wat voel soos ek.

Hoekom vertel VM nie ons bietjie van hulle inisiasies nie. Skokkend!

En mens kan die VM baie koppel aan die Rooms Katolieke (RK) geloof asook die Moslems. Slegs mans word toegelaat in die losies,asook die rang orde.

So dan word die RK mans slegs priesters en gaan op in die range, en dieselfde met die Moslems. Dit laat mens nogal dink?

Iemand het eendag vir my vertel en ek wou dit eers nie glo nie, maar indien mens mooi na die geskiedenis gaan kyk van die Voortrekker Monument,dan sal mens oplet dat daar vele tekens in hom is wat wys dat die plek gebou is deur VM. ja ek weet dat almal gaan my wil slag, vir my uitlaatings. Maar voor julle wil oorgaan in n aggresiewe houding dink bietjie mooi daaroor.

Daar is sovel dinge wat verwys na die VM.

Die pentagram kom vele male voor op die kant van die gebou, die son wat skyn op n altaar- deel van sonaanbidding, die son op die vloer, en plekke waar die getal 13 voorkom.Moet ook nie die altaar vergeet nie. Volgens die betekenis van die altaar is dit vir " die hoogste offer wat gebring is", ja moontlik maar soos ek dit ken het Jesus(Jahshuah) die hoogste offer betaal.

Ek se nie dit is so nie maar dit laat mens dink, want nerens kom God se naam voor in die monument nie, ook nie die gelofte nie. Hou net in gedagte dat die kerk wat die boere van Bloedrivier belowe het om te bou staan al reeds in Pietermaritzburg. Een van die vrae is" Hoekom sal die boere n gelofte maak en eers na 100 jaar die kerk bou soos hulle belowe het. Vir inligting was die hoeksteen van die monument gele in 1938.
En wanneer mens in die boeke gaan lees was meeste van die geld wat geskenk is vir die oprigting van die Monument gegee deur die Rapportryers en n gedeelte van dit kom ook van die Stadsraad van Pretoria.Beide organisasies was besmet met VM.

Wat is julle opinie?
Al die dinge op die fotos is tekens wat gebruik word deur die VM.

ORTEN
26 Jun 2007, 14:05
Ek persoonlik voel dit moet nie goed gepraat word nie.As een van die ou preridente aan die organisasie behoort het,se dit .Die water is onder deur die btug.Dankie aan Francois vir die inligting.Ek het dit iewers gelees dan hulle is ook verbind met die Uluminati,hoop spelling is reg,dan kan dit mos nie n goeie organisasie wees nie.

PIONIER
29 Jun 2007, 10:20
Ek persoonlik voel dit moet nie goed gepraat word nie.As een van die ou preridente aan die organisasie behoort het,se dit .Die water is onder deur die btug.Dankie aan Francois vir die inligting.Ek het dit iewers gelees dan hulle is ook verbind met die Uluminati,hoop spelling is reg,dan kan dit mos nie n goeie organisasie wees nie.

Orten

Jy het heeltemaal reg gehoor, lees die volgende oor die Illuminati en die messelaars se plan met doen nuwe wereld orde
http://100777.com/illuminati

As ek so kyk na die nuwe verwikkelinge in die Midde -ooste en Europa asook Amerika se planne, lyk hierdie nie vir my na net nog 'n anti-masonic website soos sommige hier dit noem nie. Hier word duidelik uitgespel hoe die Illuminati die Vrymesselaars gebruik.
Dit lyk vir my of die merk van die dier waarvan openbaring praat baie nader is as wat ons dink(sien video-trailer op link)

Groete

Pionier

scugati
29 Jun 2007, 16:33
Andre, kom terug!
Vryheidsvegter klaar eintlik vir ons die hele ding op, As hy in vandag se tyd met al die informasie beskikbaar nog gevang kan word deur die VM, hoe maklik was dit nie daai tyd om die Generaals te vang nie. Soos hulle se, dis geheime organisasies en hulle gebruik juis geloof om iemand met n sterk geloof (enige geloof) in te trek, eers op vlak dertig bieg jy eers in n inisiasie dat die god waarna hulle verwys "The Christ" is. The enlightened one, the god of the Iluminatie. "Ilumanate"- verlig. The Christ (nie Jesus Christ) is Satan. Wat sal jy se as ek se beide De Klerk en Mandela is Vrymesselaars.(33 ste vlak)

Maar Vicky gaan nou in kom en se ek het nie bewyse nie so ek sal julle weer terug verwys na die bewyse wat reeds gegee is vroeer op hierdie draad. Gaan kyk Prof Walter se DVD`s. Jy kan dit koop by enige Sewende dag Adventiste kerk se Media winkel, Ek dink dis R275 of so vir n stel van 20 DVD`s. As dit te veel moeite is kan jy as n "last resort" die DVD`s by my ma leen of my ma bel, sy is al bietjie oud so jy moet maar verstaan, sy onthou nie als nie maar sal vir jou uitvind wat jy wil weet. Tanie Sophie 0829414100. (Petrus Steyn)

Kerneels
29 Jun 2007, 19:17
pioneer ek kry nie die link oop nie.is daar nie dalk fout met die benaming wat jy geplaas het nie?

PIONIER
30 Jun 2007, 10:59
pioneer ek kry nie die link oop nie.is daar nie dalk fout met die benaming wat jy geplaas het nie?

Kerneels

By my werk hy, as jy met 'n linux rekenaar werk gaan na htp//100777.com, aan die regter kant is 'n lys klik daar op Illuminati, dalk was die werf net vir 'n rukkie van lyn af.

Hoop jy kom reg

Pionier

Gen. Erasmus
30 Aug 2007, 12:10
More,

Ek lees al die hele week oor al die meninge oor die vm en ek is nog net so oningelig soos in die begin van die week. Ek het onlangs uit gevind dat my Oupa 'n lid was van die vm en toe besluit ek om meer uit te vind. Maar wie is reg? Is die vm geestelik georienteerd of satanisties of is hulle maar net 'n klomp mans wat probeer belangrik lyk. Ek weet nie wat om te glo nie want beide kante het goeie punte en redes vir hulle menings. WIE IS REG? Enige hulp sal so waardeer word.

Gen. Erasmus
30 Aug 2007, 12:44
Ek lees al die afgelope week al die menings oor die vm. En ek voel nog net so oningelig soos toe ek begin lees het. Ek wil weet wat is die regte mening oor die vm. Is die vm 'n okult of Christine of is hulle satanisties of is hulle net 'n klomp mans wat probeer belangrik lyk. Ek is so deur mekaar ek wil net weet wat pressies is die vm. Good or Evill?????????:torn:

der Krieger
1 Sep 2007, 12:21
Sal jy 'n wilde leeu kaal hande aanvat sonder die Here? Sê jy ja, dan is jy dapper of sommer onkundig. Sê jy nee, dan bly weg!!!!!!! van vrymessalary/Free masons.

Hulle staan vir 'n goeie ideaal. Verduidelik nou.:stop:

Al die vorige presidente, mandela en mbeki en die tans bestaande regering is 'Free Masons" Omtrent al die vorige "leiers" is Free Masons. Ons vorige landsvlag, landsvlag tans, Code of arms van vorige regering en tans regering was ontwerp deur die free masons. Hulle ontwerp en bou baie van die ou geboue wat almal so aanhang, veral kerke en monumente, asook die VOORTREKKER monument. Daarom dat ek elke keer sê bly weg van klein afgodjies. Vroue taal monument asook die afrikaanse taal monument in Paarl is hulle sin, nie die afrikaner sin nie. Sien ons wil vlae en identiteite waarvan ons niks weet, ons sin maak, en hulle lag vir ons. Die Leier van die Free Masons is die Pope, verras, kyk na die katolieke kerk, almal Free Masons.

Daar is baie sprekers veral Eben Swart (Kaap), Tiaan Gildenhuys (Gauteng), Dr Veith. Probeer die lesings in die hande kry en skielik sal jy agterkom hoe plekke en organisasies maar net 'n dekmantel vir Free Masons is. Die spasie op die rek is nie genoeg om alles te verduidelik nie.

Die Free Masons staan vir Faith, Hope en Charity. Hoekom dink jy is Charity skielik die mag :rofl: woord in SA. Dit is besigheid.

Hulle kentekens is oral, winkel sentrums, self het hulle 'n spesifieke handdruk om hulself te identifiseer.

Die laers orde (eerste 3 vlakke) Free Masons glo hul doen goed, maar hulle word almal "luseferians" hoe hoër hul in die orde opgaan. Hul is 'n GEHEIME org wat net uit mans bestaan het, maar hul het so aangepas dat hul swartes en vroue insluit. Die UN is 'n Free Mason org. Sien hul hoofdoel is om die wêreld te laat val en dan na vore te tree as die helde. Wêreld dominasie. Hul glo hul plan. Lees jou Bybel, dit is ook satan se plan. In hul ordes is heksery ens en die inlywing het alles spesifieke betekenisse. Waar dink u kom die DAS vandaan. Dra jy 'n das, dan dink hul jy is een van hul en satan dink jy is syne!

Hul kyk werklik na mekaar, en hul maak werklik deure vir mekaar oop. As jy sukkel om werk te kry, is hul die oplossing. :confused:

Maar dan, verraai jy GOD :icon_wtf:

Dit in 'n neute dop, die Free Masons is baie meer ingewikkelder as mens dink.

NS: Jesus sê dat alle verborgenhede geopenbaar sal word. Daar is al name beskikbaar van hul ledetal.

Die Afrikaner volk moet sulke betrokkenheid afsweer anders is ons niks anders as die, van wie ons wegvlug.

protea
1 Sep 2007, 14:54
Prof Walter Veith is een aand by n funksie in n besemkas ingedwing en die persoon se toe : Hier is die handleiding van die Vrymesselaars . Jy kan nie my gesig sien nie .Maak fotostate en los dit vir my by so -n-so plek . Prof Veith het toe die hele nag deur gefotostateer en gebruik dit in sy lesings om die Vrymesselaars wat n frontorganisasie is van die Illuminatie, te ontmasker. Nodeloos om te se: Hy het al n hele paar doodsdreigemente gekry. Die videos hier ter sake is no 14 en 15 van sy reeks Verbasende Ontdekkings en kan by die tel no 021 8550 417 en Posbus 654 Somerset Wes 7129 gekry word. Bo-kant n sekere orde(ek dink dis die 30e Orde )sweer jy trou aan satan. In die laer ordes word die Vrymesselaers as heel vroom uitgebeeld in wat hulle doen , maar heel gou dwing hulle jou tot dade wat onnoembaar is. Ek het die videos seker 4 jr laas gekyk en gaan hulle beslis nie elke naweek kyk nie. Maar dis ontsettend belangrik om kennis daarvan te he. Kennis is mag ,maar o, hoe het my helde nie geval nie...!

Gen. Erasmus
3 Sep 2007, 12:28
Baie danie vir julle hulp, ek verstaan nou bietjie beter oor presies wat die vm is en om eerlik te wees dis vir my skokend. Maar ek wil net een ding regstel, ek stel glad nie belang om by die vm aan te sluit nie. Ek wou maar net meer inligting oor hulle uitvind omdat ek onlangs uit gevind het dat my Oupa 'n lid van die vm was. Ek het nie 'n idee in watse orde hy was nie en hoe lank hy aan hulle behoort het nie, maar volgens familie lede was hy baie lank by die vm. Niemand kon my regtig vertel wat die vm is of was nie nie en dit het my verstreer want ek en my oupa was na aan mekaar en ek het dit nooit geweet van hom nie. Is daar 'n manier wat mens kan uit vind van oud lede van die vm (watse orde hulle was of take wat hulle moes doen etc).

der Krieger
3 Sep 2007, 21:29
Gen Erasmus. Ek wil jou vra of jy 'n leeu se agterkant sal krap met 'n doringtak. Indien ja, jy is of baie sterk of baie dapper. Indien nee, bly weg van hulle.

Die verlede is agter jou, jou Oupa was 'n wonderlike en opregte man, onthou hom so. Pasop vir littekens wat merke los.

Wat jy wel moet doen is om op jou knieë te gaan en die Here jou God te vra dat Hy alle bande en floeke wat mag bestaan tussen jou en ander onmiddelik onvoorwaardelik te breek in die Naam van Jesus. Dan is JY vry. Rig dan jou gedagtes op dit wat daar bo is en kyk nie terug nie.

Ek gooi jou en almal se name op die werf in my gebedsboksie, dws elke keer as ek my Vader vra vir hulp, dink Hy ook aan jul.

Gen. Erasmus
4 Sep 2007, 09:04
Jy is reg, los die verlede waar dit hoort. Baie dankie vir jou woorde van wysheid en jou gebede. Jy is in my gebede ook. Mag ek vra van waar af is jy? Ek is van Welkom (Vrystaat Meisie). Weereens baie dankie!!!

kaapse.boer
10 Sep 2007, 08:04
Wat jy wel moet doen is om op jou knieë te gaan en die Here jou God te vra dat Hy alle bande en floeke wat mag bestaan tussen jou en ander onmiddelik onvoorwaardelik te breek in die Naam van Jesus. Dan is JY vry. Rig dan jou gedagtes op dit wat daar bo is en kyk nie terug nie.

Die idee om vergifnis te vra van dit wat jou voorvaders gedoen het, is nie heeltemal Bybels nie en ek soek nog duidelike skrif verwysings daarvoor.

Maar die gesprek begin nou godsdiens raak so ek bly eerder uit dit uit want dit pas nie in 'n spesifieke geloof in nie, maar val onder suiwer/wedergebore Christene en ek het nog nie so 'n subforum/groep hier gesien nie.