PDA

View Full Version : Kapenaars in kakie tydens die Tweede Anglo Boere Oorlog?Rooi Jan
21 Feb 2011, 18:04
Iets wat my nou al geruime tyd pla is die idee dat die Kaapse Hollander van 1899 lojale Britse onderdane was en dat baie van hulle in kakie gaan veg het om hul geliefde kolonie teen die agterlike Boere te verdedig. Die Afrikaanse geskiedenis boeke vertel egter nie daarvan nie. Nou ja, kom ons begin krap en kyk wat se skerpioene kry ons onder die klippe.

Die woord "Afrikander" kom presies agt keer voor in genl. CR de Wet se boek "Die stryd tussen Boer en Brit." Dit is egter hierdie gedeeltes oor die Kaapse Afrikaners in kakie wat opval:

To tell the truth, there was not a man amongst us who would have asked better than to make prisoners of the Cape Mounted Rifles and of Brabant's Horse. They were Afrikanders, and as Afrikanders, although neither Free-Staters nor Transvaalers, they ought, in our opinion, to have been ashamed to fight against us.


It would be regarded with horror as the grave of an Afrikander who had helped to bring his brother Afrikanders to
their downfall.


Whilst we were besieging these Afrikanders, news came that large columns from Reddersburg and Bloemfontein were drawing near.

Rooi Jan
23 Feb 2011, 12:00
Hier is 'n lys van die sg. 'irregular' eenhede wat in die Britse weermag was tydens die ABO:

Aberdeen Mounted Troops
Aberdeen Town Guard
Adelaide District Mounted Troops
Adelaide Town Guard
Albany District Mounted Troops
Albany Town Guard
Alexandra Town Guard
Alice Town Guard
Alicedale Town Guard
Aliwal North Town Guard
Ashburner’s Light Horse
Barberton Town Guard
Barkley East Town Guard
Barkley West Town Guard
Bayly’s District Mounted Rifles
Bayly’s Horse
Beaconsfield Town Guard is included with Kimberley Town Guard
Beaufort West Town Guard
Bechuanaland Police
Bechuanaland Rifles
Bechuanaland Rifle Volunteers
Bechuanaland Protectorate Regiment
Bedford District Mounted Troops
Bedford Town Guard
Beddy’s Scouts
Belfour Town Guard
Bethulie Town Guard
Bethune’s Mounted Infantry
Bluecliff/Glenconnor Town Guard
Bodyguard Corps of Cattle Rangers
Border Mounted Police
Border Mounted Rifles
Border Horse
Border Scouts
Boshoff Town Guard
Brabant’s Horse
Brandfort Town Guard
Bredasdorp Town Guard
Brett’s Scouts
British South African Police
Britstown Town Guard
Burghersdorp Town guard
Bushmanland Borderers
Bush Veldt Carbineers
Byng’s Scouts
Cala Town Guard
Caledon District Mounted Troops
Campbell Town Guard
Canadian Scouts
Cape Boys Contingent
Cape Colony Cyclist Corps/Cape Cyclists
Cape Colony Defence Force
Cape Colony Ordinance Department
Cape Medical Staff Corps
Cape Garrison Artillery
Cape Government Railways
Cape Infantry
Cape Mounted Rifles
Cape Mounted Police
Cape Peninsula Rifles
Cape Police
Cape Railway Sharpshooters
Cape Town Highlanders
Capt. Huntley’s Special Squadron
Carnarvon Town Guard
Cathcart Town Guard
Central South African Railway Engineer Corps
Ceres Scouts
Ceres Town Guard
Christiana District Mounted Rifles
1st City Volunteers (Marshall?s Horse)
City of Grahamstown Volunteers
Clan William Convoy Guard
Clan William Town Guard
Clifford’s Scouts
Colesburg Town Guard
Colesburg District Mounted Troops
Colonial Defence Force
Colonial Division
Colonial Light Horse
Colonial Scouts
Composite Regiment Natal
Commander in Chief?s Bodyguard
Cookhouse Town Guard
Cradock Town Guard
Cullinan’s Horse
Cypherburg Town Guard
Damant’s Horse
Danielskuil Town Guard
Darling Town Guard
De Aar Town Guard
De Beers Maxim Battery
De Montgomery’s Scouts
Dennison’s Scouts
Diamond Fields Horse
Diamond Fields Artillery
District Military Police
District Mounted Troops
Dordrecht District Volunteer Guard
Dordrecht Town Guard
Dordrecht Wodehouse Yeomanry
Douglas Town Guard
Driscoll’s Scouts
Duke of Edinburgh’s Own Volunteer Rifles
Dundee Town Guard
Durban Light Infantry
Durban Road Town Guard
Eastern Province Horse
Eastern Rifles
Eastern Transvaal Scouts
East Griqualand Mounted Rifle Volunteers
East Griqualand Field Force
East London District Mounted Troops
Edenburg Town Guard
Edwards’s Scouts
Elliot Border Scouts
Farmers? Guard
Fauresmith Town Guard
Fort Beaufort Town Guard
Fraserburg District Mounted Troops
Fraserburg Scouts
Fraserburg Town Guard
Fraserburg Road Town Guard
French’s Scouts
Frontier Light Horse
Frontier Mounted Rifles
Gatagre’s Scouts
Geoghegan’s Scouts
George District Mounted Troops
George Town Guard
Gorringe’ Fighting Scouts
Gorringe’s Flying Column
Graaff-Reinet Mounted Infantry
Graaff-Reinet Town Guard
Grahamstown Town Guard
Grahamstown Volunteer Mounted Infantry
Green River District Mounted Troops
Griquatown Town Guard
Hanover Town Guard
Harrismith Volunteer Light Horse
Heidelberg Volunteers and Scouts
Hermanus Town Guard
Herschel Mounted Volunteers
Herschel Special Police
Herschel Native Police
Hopetown Town Guard
Humansdorp Town Guard
Imperial Hospital Corps
Imperial Light Horse
Imperial Light Infantry
Imperial Military Railway
Imperial Transport Service
Imperial Yeomanry Scouts
lndwe Town Guard
Indian Staff Corps
Jagersfontein Town Guard
Jamestown Town Guard
Jansenville District Mounted Troops
Jansenville Town Guard
Johannesburg Mounted Rifles
Johannesburg Police
Kaffrarian Rifles
Katberg Town Guard
Keimoes Town Guard
Kenhardt Town Guard
Kenilworth Defence Force
Keeley’s Vryburg Farmer?s Association
Kimberley Horse
Kimberley Light Horse
Kimberley Regiment
Kimberley Town Guard
Kimberley Mounted Corps
Kimberley Volunteer Regiment
King Williamstown Town Guard
Kitchener’s Horse
Kitchener’s Fighting Scouts
Klaarstroom Town Guard
Klerksdorp Town Guard
Klipdam Town Guard
Klipplaat Town Guard
Knysna Rangers
Knysna Town Guard
Koffiefontein Defence Force
Koffiefontein Town Guard
Kokstad Town Guard
Komga Mounted Infantry/Rifles
Komga Town Guard
Krom River District Mounted Troops
Kroonstad Scouts
Kuruman Town Guard
Ladismith District Mounted Troops
Ladismith Town Guard
Ladismith Reserve Town Guard
Lady Frere Town Guard
Lady Grey Town Guard
Ladybrand Town Guard
Ladysmith Town Guard
Laingsburg Town Guard
Le Gros Scouts
Loch’s Horse
Lower Rhodesian Volunteers
Loyal Burgher Corps
Loyal Farmers Light Horse
Loxton’s Horse
Lydenburg Civil Mounted Rifles
Mafeking Town Guard
Malmesbury Town Guard
Maraisburg Town Guard
Matjiesfontein District Mounted Troops
Maritzani Mounted Irregulars
Maclean’s Scouts
Marshall’s Horse
Marquis of Tallabardine?s Scottish Horse
Mashonaland Police
Matatiele District Defence Force
Murray.s Horse
Mafeking Town Guard
Mafeking Railway Volunteers
Mafeking Cadet Corps
Menne’s Scouts
Midland Mounted Rifles
Middelburg Town Guard
Middleton Town Guard
Modderfontein Town Guard
Molteno Town Guard
Montagu Town Guard
Montmorency’s Scouts
Morley’s Scouts
Mossel Bay Town Guard
Mounted Rifle Clubs, Cape
Muller’s Scouts
Naauwport Town Guard
Namaqualand Borderers
Namaqualand Border Scouts
Namaqualand District Mounted Police
Namaqualand Town Guard
National Scouts
Natal Volunteer Field Artillery
Natal Volunteers Police and Guides
Natal Bridge Guards
Natal Carbineers
Natal Border Police
Natal Guides
Natal Goverment Railway
Natal Horse
Natal Indian Volunteer Ambulance Corps
Natal Light Horse
Natal Voluntary Medical Corps
Natal Mounted Infantry
Natal Mounted Rifles
Natal Naval Artillery
Natal Naval Volunteers
Natal Police
NataI Royal Rifles
Natal Transport Corps
Natal Voluntary Veterinary Corps
Natal Volunteer Ambulance Corps
Natal Volunteer Composite Regiment
Natal Volunteer Hotchkiss Battery
National Scouts
Nesbitt’s Horse
Newcastle Town Guard
New England Mounted Rifles
New England Volunteer Contingent
Niger River Town Guard
Northern Districts Mounted Rifles
Norvals Pont Town Guard
O’kiep Town Guard
Orange River Colony Police
Orange River Colony Volunteers
Orpen’s Horse
Oudtshoorn Town Guard
Oudtshoorn Volunteer Rifles
Paarl District Mounted Troops
Paarl Town Guard
Pearston Town Guard
Peddie District Mounted Troops
Peninsular Horse
Petrust Town Guard
Petrusville Town Guard
Pietersburg Light Horse
Pietersburg Town Guard
Piquetberg District Mounted Troops
Piquetberg Town Guard
Piquetberg Road Town Guard
Port Alfred Imperial Mounted Police
Port Elizabeth Town Guard
Port Nolloth Town Guard
Potchefstroom Provincial Police
Potchefstroom Town Guard
Pretoria Police
Prieska Town Guard
Prince Albert’s District Mounted Troops
Prince Albert Town Guard
Prince Albert Road Town Guard
Prince Alfred’s Guards Mounted Infantry
Prince Alfred’s own Cape Artillery
Prince Alfred’s own Volunteer Guard
Prince of Wales’ Light Horse
Protectorate Regiment Frontier Force
Queenstown District Mounted troops
Queenstown Rifle Volunteers
Queenstown Town Guard
Qumbu Native Reserves
Rand Rifles
Red House Town Guard
Richmond Town Guard
Rimington’s Guides
Riversdale Town Guard
Railway Detachment
Railway Pioneer Regiment
Rhodesian Regiment
Roberts’ Horse
Robertson District Mounted Troops
Robertson Town Guard
Rosmead Town Guard
Rundle’s Scouts
Sandflats Town Guard
Scott’s Railway Guards
Scottish Horse, 1st and 2nd Regiment
Settle’s Scouts
Seymour Town Guard
Simonstown Town Guard
Sir Lowry’s Pass District Mounted Troops
Somerset East District Mounted Troops
Somerset East Town Guard
Somerset Strand Town Guard
Somerset West Town Guard
South African Constabulary
South African Light Horse
South African Mounted lrregular Forces
South Rhodesian Volunteers
Special Police Contingent Mafikeng
Springbokfontein Town Guard
Standerton Scouts
Steinaecker’s Horse
Stellenbosch Mounted Infantry
Stellenbosch District Mounted Troops
Sterkstroom Town Guard
Steynsburg Town Guard
Steytlerville Town Guard
Stockenstroom District Mounted Corps
Stormberg Town Guard
Strathcoma’s Horse
Struben’s Scouts
Stutterheim District Mounted Troops
Supply and Transport Corps
Sutherland Town Guard
Swellendam Mounted Infantry
Swellendam Town Guard
Tempest’s Scouts
Tarkastad Mounted Troops
Tarkastad Town Guard
Tembuland Mounted Rifle Club
Tempest’s Scouts
Thorneycroft’s Mounted Infantry
Touws River Town Guard
Transkei Mounted Rifles
Umvoti Mounted Rifles
Uitenhage Town Guard
Uitenhage District Mounted Troops
Uitenhage Volunteer Rifles
Uniondale District Mounted Troops
Upington Town Guard
Utrecht Mounted Police
Utrecht / Vryheid Mounted Police
Veldrift Town Guard
Victoria West Town Guard
Vryburg Scouts
Vryburg Special Police
Vryburg Town Guard
Vryheid Mounted Police
Walden’s Scouts
Waldron’s Scouts
Warrenton Town guard
Warren’s Horse
Warren’s Light Horse
Warren’s Mounted Infantry
Warren’s Scouts
Warwick’s Scouts
Wedburg Town Guard
Wellington Town Guard
Western Light Horse
Western Province Mounted Rifles
Windsorton/Wedbrug Town Guard
Winterberg Mounted Rifles
Willowmore Rifle Club
Willowmore Town Guard
Warwick’s Horse
Worcester Town Guard
Xalanga Border Mounted Rifles
Xalanga Mounted Rifle Club
Young Husband’s Horse
Zeerust Town Guard
Zoutleif Town Guard
Zululand Police (Nongqai)
http://ancestry24.com/irregular-regiments-2/

Ek laat my nie vertel dat daar nie 'n beduidende aantal Kaapse Hollanders onder bg. was nie.

Rooi Jan
23 Feb 2011, 12:12
Hier is die volledige hoofstuk waaruit die aanhalings in pos een kom:

CHAPTER XI.
An Unsuccessful Siege

MY object now was to reach Smithfield. We set out at once and late in the evening I divided my commandos into two parties. The first, some five hundred men in all, consisted chiefly of Smithfield burghers under Commandant Swanepoel, of Yzervarkfontein, but there were also some Wepener men amongst them. I gave General Froneman the command over this party, and ordered him to proceed without delay and attack the small English garrison at Smithfield. With the second party I rode off to join the burghers who were under General J. B. Wessels.

I came up with Wessels' division on the 6th of April at Badenhorst, on the road from Dewetsdorp to Wepener. Badenhorst lies at a distance of some ten miles from a ford on the Caledon River, called Tammersbergsdrift, where Colonel Dalgety, with the highly renowned C.M.R. (Cape Mounted Rifles) and Brabant's Horse were at that time stationed. I call them " highly renowned " to be in the fashion, for I must honestly avow that I never could see for what they were renowned.

During the fight at Mostertshoek on the previous day I had kept them under observation, with the result that I learnt that they had entrenched themselves strongly, and that they numbered about sixteen hundred men, though this latter fact was a matter of indifference to me. The history of Ladysmith, Mafeking, and Kimberley, however, served me as a warning, and I asked myself whether it would be better to besiege the wolf or to wait and see if he would not come out of his lair.

But the wolf, on this occasion, was not to be enticed out on any pretext; and moreover it was probable that Lord Roberts would be able to send a relieving force from Bloemfontein; so I decided to attack at once. First, however, I despatched some of my best scouts in the direction of Bloemfontein and Reddersburg, while I ordered the commandos under Generals Piet de Wet and A. P. Cronje to take up positions to the east and south-east of the capital.

Early in the morning of the 7th of April I made an attack on two points: one to the south-west, the other to the south-east of Dalgety's fortifications, opening fire on his troops at distances of from five to fifteen hundred paces. I dare not approach any nearer for lack of suitable cover. The place was so strongly fortified that many valuable lives must have been sacrificed, had I been less cautious than I was.

After a few days I received reinforcements, and was thus enabled to surround the English completely. But their various positions were so placed that it was impossible for me to shell any of them from both sides, and thus to compel their occupants to surrender.

Day succeeded to day, and still the siege continued. Before long we had captured some eight hundred of the trek-oxen, and many of the horses of the enemy. Things were not going so badly for us after all; and we plucked up our courage, and began to talk of the probability of a speedy surrender on the part of the English.

To tell the truth, there was not a man amongst us who would have asked better than to make prisoners of the Cape Mounted Rifles and of Brabant's Horse. They were Afrikanders, and as Afrikanders, although neither Free-Staters nor Transvaalers, they ought, in our opinion, to have been ashamed to fight against us.

The English, we admitted, had a perfect right to hire such sweepings, and to use them against us, but we utterly despised them for allowing themselves to be hired. We felt that their motive was not to obtain the franchise of the Uitlanders, but—five shillings a day! And if it should by any chance happen that any one of them should find his grave there-well, the generation to come would not be very proud of that grave. No! It would be regarded with horror as the grave of an Afrikander who had helped to bring his brother Afrikanders to their downfall.

Although I never took it amiss if a colonist of Natal or of Cape Colony was unwilling to fight with us against England, yet I admit that it vexed me greatly to think that some of these colonists, for the sake of a paltry five shillings a day, should be ready to shoot down their fellow-countrymen. Such men, alas! there have always been, since, in the first days of the human race, Cain killed his brother Abel. But Cain had not long to wait for his reward!

Whilst we were besieging these Afrikanders, news came that large columns from Reddersburg and Bloemfontein were drawing near. So overwhelming were their numbers that the commandos of Generals A. P. Cronje and Piet de Wet were far too weak to hold them in check, and I had to despatch two reinforcing parties, the first under Commandant Fourie, the second under General J. B. Wessels.

General Froneman had now returned from Smithfield, whither I had sent him to attack the garrison. He told me that he had been unable to carry out my orders, for, on his arrival at Smithfield, he had discovered that the garrison-which had only consisted of some two or three hundred men-had just departed. He learnt, however, that it was still possible to overtake it before it reached Aliwal North. Unfortunately, he was unable to persuade Commandant Swanepoel, who was in command of the burghers, to pursue the retreating troops. He therefore had to content himself with the fifteen men he had with him. He came in sight of the enemy at Branziektekraal, two hours from Aliwal North; but with the mere handful of men, which was all that he had at his command, an attack upon them was not to be thought of, and he had to turn back.

His expedition, however, had not been without good result, for he returned with about five hundred of those burghers who had gone home after our commandos had left Stormberg.

We had to thank Lord Roberts for this welcome addition to our forces. The terms of the proclamation in which Lord Roberts had guaranteed the property and personal liberty of the non-combatant burghers had not been abided by. In the neighbourhood of Bloemfontein, Reddersburg, and Dewetsdorp, and at every other place where it was possible, his troops had made prisoners of burghers who had remained quietly on their farms. The same course of action had been pursued by the column which fell into our hands at Mostertshoek—I myself had liberated David Strauss and four other citizens whom I had found there. While peacefully occupied on their farms they had been taken prisoners by the English column, which was then on its way from Dewetsdorp to Reddersburg.

This disregard of his proclamations did not increase the respect which the burghers felt for Lord Roberts. They felt that the word of the English was not to be trusted, and, fearing for their own safety, they returned to their commandos. I sent President Steyn a telegram, informing him that our burghers were rejoining, and adding that Lord Roberts was the best recruiting sergeant I had ever had!

General Froneman and the men whom he had collected soon found work to do. The enemy was expecting a reinforcement from Aliwal North, and I sent the General, with six hundred troops, to oppose it. He came into touch with it at Boesmanskop, and a slight skirmish took place.

In the meanwhile I received a report from General Piet de Wet, who was at Dewetsdorp, notifying me that the English forces outnumbered his own so enormously that he could not withstand their advance. He suggested that I ought at once to relinquish the siege and proceed in the direction of Thaba' Nchu.

I also received discouraging news from General Piet Fourie, who had had a short but severe engagement with the troops that were coming from Bloemfontein, and had been compelled to give way before their superior forces.

Piet de Wet's advice appealed to me all the more strongly since reinforcements were pouring in upon the enemy from all sides. But I was of opinion that I ought to go with a strong force after the enemy in the direction of Norvalspont, as I was convinced that it was no longer possible to check their advance. But General Piet de Wet differed from me on this point, and held that we ought to keep in front of the English, and I was at last compelled to give in to him.

Accordingly I issued orders to General Froneman to desist from any further attack upon the reinforcement with which he had been engaged, and to join me. When he arrived I fell back on Thaba' Nchu.

My siege of Colonel Dalgety, with his Brabant's Horse and Cape Mounted Rifles, had lasted for sixteen days. Our total loss was only five killed and thirteen wounded. The English, as I learnt from prisoners, had suffered rather severely.